Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SKL: pågående gemensamma projekt och aktiviteter -NPÖ konsument -Vägledning NPÖ -”NPÖ 2.0” -Upphandling Infrastruktur 2.0 -Kammarkollegiets upphandling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SKL: pågående gemensamma projekt och aktiviteter -NPÖ konsument -Vägledning NPÖ -”NPÖ 2.0” -Upphandling Infrastruktur 2.0 -Kammarkollegiets upphandling."— Presentationens avskrift:

1 SKL: pågående gemensamma projekt och aktiviteter -NPÖ konsument -Vägledning NPÖ -”NPÖ 2.0” -Upphandling Infrastruktur 2.0 -Kammarkollegiets upphandling av ”säkra kort” -Utbildning i Tjänsteplattform för kommuner 2014-01-29 Lars Törnblom, SKL CeSam/eHälsa 1

2 Stödprojekt NPÖ konsument 2013 Status 26/1 2014

3 2014-01-29 Lars Törnblom, SKL CeSam/eHälsa 3

4 2014-01-29 Lars Törnblom, SKL CeSam/eHälsa 4

5 Vägledning NPÖ – klar ”inom kort” 2014-01-29 Lars Törnblom, SKL CeSam/eHälsa 5 Fokus på användning av NPÖ (hur uppnå nyttor) Målgrupper: - verksamhetschefer och ledare - användare (- IT-ansvariga och administratörer)

6 ”NPÖ 2.0” Nästa generations Patientöversikt Status januari 2014

7 Stödtjänster - PDL - Prestanda, mm Stödtjänster - PDL - Prestanda, mm NOD Omsorg Vård Webb-klient Tjänstekontra kt X X Källsystem Presentation Infrastruktur Tjänstekontra kt Nationell Tjänsteplattform Mobil klient Integrerad i journalen Webbklient Tjänstekontrakt Infrastrukturkomponenter NPÖ 2.0

8 Sömlös samexistens ”NPÖ1 – NPÖ2” (projektets ambition) Adapte r

9 Aktuell status -Förstudie webbklient genomförd -Kompletterande behovsanalys -Teknisk mappning mot LiÖs ”Panorama” -Teknisk lösningsarkitektur / HTML5 -Kartläggning av informationsbehov inför NPÖ 2.0 genomfört -De informationsmängder som är mest efterfråga finns med få undantag redan i NPÖ. -Fokus i det korta perspektivet är inte att införa flera informationsmängder än vad som finns i dag -Dialog kring utvecklingssamverkan med Pascal -Fler synergier och ”lessons learned” -Snabbare utveckling (?) -Samordnad förvaltning -Alla tjänstekontrakt färdiga under Q1-2014 -Rapporterna finns på: http://www.cehis.se/vardtjanster/npo_20/ http://www.cehis.se/vardtjanster/npo_20/ -Tjänstekontrakt: http://www.cehis.se/arkitektur_och_regelverk/pagaende_tjanstekontraktsutveckling/ http://www.cehis.se/arkitektur_och_regelverk/pagaende_tjanstekontraktsutveckling/

10 Varför inte grönt ljus? -NPÖ 2.0 baseras på den nationella infrastrukturen för eHälsa -Alla kritiska komponenter ej fullt ut verifierade (eller utvecklade) -Tillgänglighet och prestanda beroende av löst kopplade komponenter som samverkar till en helhet -Kan vi någonsin få svarstider utan ”mellanlager”? -Investeringar lokalt eller centralt -Ej fritt valt arbete! -Osäkerhet kring hur adaptrarna kommer att fungera -Organisationen ej dimensionerad/anpassad för antagen volymökning?

11 Tidplan / Milstolpar -Många projektexterna beroenden -Omöjligt att i dagsläget göra en detaljerad tidplan -Övergripande milstolpar -Q1(2)-14 Alla tjänstekontrakt färdiga -Q3-14 Möjlighet att kunna ansluta som producent med de nya kontrakten (informationen nås sedan via adapter i befintlig NPÖ) -Q4-14 Ny webbklient färdig och därmed hela kedjan från producent till konsument -Q2-15 Första ”kommersiella klienten” för NPÖ kan anslutas -Q3-15 Nuvarande NPÖ avvecklad och alla infrastrukturmässiga och organisatoriska delar på plats för att hantera full last

12 Upphandling infrastruktur IT 2.0

13 Vilka tjänster gäller det? Katalogtjänst Identifieringstjänst Kommunikationstjänst Video- och distansmöte Säkerhetstjänster (förvaltning) Tjänsteplattform (förvaltning) 2014-01-29 Lars Törnblom, SKL CeSam/eHälsa 13

14 Övergripande tidplan 2013Nulägesbeskrivning 2013Krav- och behovsanalys 2014-Q2Publicering av förfrågningsunderlag 2014-Q4Avtalstecknande

15 Nyttan för kommuner och privata vårdgivare? 2014-01-29 Lars Törnblom, SKL CeSam/eHälsa 15

16 Nya, utvecklade tjänster… -Datakommunikation -Kommer att medge kommunikation på flera sätt, med större variation av metod, prestanda, tillgänglighet samt prissättning än idag -Video och distansmöte -Olika ”kvalitetsnivåer” för att skapa en mer flexibel tjänst -Ej AV-utrustning, kommer via SKI Ökar intresset för att avropa dessa tjänster i kommunerna? -Kommunikation – osäkert -Video och distansmöte - sannolikt

17 Video och distansmöte – scenarios framtagna av delprojektgruppen -Kvällspatrullen behöver konsultera medicinskt ansvarig sköterska -Samordnad vårdplanering -Utvecklingssamtal -Tolkning inom socialtjänsten -Funktionshinder -Undervisning på distans -Vänortutbyte -Samarbete kommuner BIB (Befäl i beredskap )vid Räddningstjänsthändelser -Extraordinära händelser -Trafikolycka -Vardagsnytta med systemet 2014-01-29 Lars Törnblom, SKL CeSam/eHälsa 17

18 ”Inga förändringar” -Säkerhetstjänster -Samma tjänster -Eventuellt annan leverantör av förvaltningstjänster -Tjänsteplattform -Samma tjänster -Eventuellt annan leverantör av förvaltningstjänster Kommunerna får tillgång till förvaltarnas utbud, primärt kunskap (konsulting) kring etablering och förvaltning av regionala/lokala säkerhetstjänster och tjänsteplattformar och hur dessa länkas samman och användas som delar av en nationell driftarkitektur.

19 ”Mindre förändringar…” -Katalogtjänst -Förlänger nuvarande avtal (för att vinna tid – lång migreringstid) -Ansträngd tidplan, svårt med konsensus i arbetsgruppen, många lokala integrationer, krav på access via Tjänsteplattformen, … -Identifieringstjänst -Vissa förändringar, krav på andra bärare än kort -Ej de fysiska korten, kommer via Kammarkollegiet - Behöver kommunerna en ”nationell katalog”, och i så fall till vad? -Vad händer med svensk e-legitimation och identitetsfederationerna? -Vad händer med behörighetsfederationerna (tex Sambi)? -Hur många kommuner vill införa fysiska tjänstelegitimationer (plastkort) och hur många vill satsa på andra bärare av certifikat? -Kommer vården hålla fast vid kravet på kort och hårda certifikat?

20 Kammarkollegiet upphandling av ”säkra kort” är klar Nu kan kommunerna avropa från dessa avtal Vad ska man tänka på?

21 Avrop av kort från Kammarkollegiets avtal - konsekvensanalys SITHS-kort ska i dagsläget inte avropas från kammarkollegiets avtal. -Nuvarande avtal och rutiner för att utfärda SITHS-kort gäller fram till och med 2015-03-31. -Övriga kort kan avropas från kammarkollegiets avtal -För att undvika missförstånd ska en klargörande skrivelse skickas ut. -För att undvika att någon organisation kommer att hamna i avtalslöst tillstånd tar projektet fram en tidplan där vi rekommenderar när kommuner och landsting ska göra avrop mot kammarkollegiet gällande SITHS-kort.

22 Flöden

23 UTBILDNING i Tjänsteplattformen för kommuner Förslag från arbetsgruppen 2014-01- 22

24 Målbild för deltagarna -IT-ansvariga ska efter utbildningen ha… -Förstå hur man med TP kan skapa en miljö som möjliggör interoperabilitet utan att göra upprepade system-system lösningar -Förstå att en anslutning av ett system för ett ändamål möjliggör återanvändning för andra ändamål (nya konsumenter av data) -Förstå vikten av att driva detta på hemmaplan (motivera, planera, utbilda, ge stöd till verksamheten) -Verksamhetsansvariga ska efter utbildningen ha… -Förstått nyttan (i likhet med målet för IT-ansvariga) för all kommunal verksamhet som behöver utbyta information med andra organisationer, även om det primära behovet ligger inom socialtjänsten -Förstått hur detta måste påverka förvaltningsplanerna, vilka ”VU- mål” som ska ingå och när i tiden de ska ligga

25 Förslag till rubriker i utbildningsmaterialet 1.Inledning ”scoopet” 2.Varför? 3.Introduktion till federation 4.Introduktion interoperabilitet? 5.Block 1: Federationer -Centrala initiativ -Sambi -e-legnämnden -Vad händer och när händer det? 6.Block 2: Tjänsteplattformen -Principer med tjänsteplattformen (konceptet) -Varför är tjänsteplattformen viktig? -Anslutningsprinciper: att koppla system mot TP, tjänstekontrakt m.m. -NPÖ 2.0 7.Sammanfattning (knyt ihop de 2 blocken) 8.Hur går vi vidare? -Hur ser de nationella målen ut för implementation? -Vilka rekommendationer finns? Vad behöver man göra? -Checklista för anslutning -Hur börjar man? Hur lång tid tar det? Vad kostar det i tid? Var finns kompetenserna? -Roller och ansvar -När ska vi börja?


Ladda ner ppt "SKL: pågående gemensamma projekt och aktiviteter -NPÖ konsument -Vägledning NPÖ -”NPÖ 2.0” -Upphandling Infrastruktur 2.0 -Kammarkollegiets upphandling."

Liknande presentationer


Google-annonser