Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SKL: pågående gemensamma projekt och aktiviteter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SKL: pågående gemensamma projekt och aktiviteter"— Presentationens avskrift:

1 SKL: pågående gemensamma projekt och aktiviteter
NPÖ konsument Vägledning NPÖ ”NPÖ 2.0” Upphandling Infrastruktur 2.0 Kammarkollegiets upphandling av ”säkra kort” Utbildning i Tjänsteplattform för kommuner Lars Törnblom, SKL CeSam/eHälsa

2 Stödprojekt NPÖ konsument 2013
Status 26/1 2014

3 Lars Törnblom, SKL CeSam/eHälsa
Lars Törnblom, SKL CeSam/eHälsa

4 Lars Törnblom, SKL CeSam/eHälsa
Lars Törnblom, SKL CeSam/eHälsa

5 Vägledning NPÖ – klar ”inom kort”
Fokus på användning av NPÖ (hur uppnå nyttor) Målgrupper: - verksamhetschefer och ledare - användare (- IT-ansvariga och administratörer) Lars Törnblom, SKL CeSam/eHälsa

6 Nästa generations Patientöversikt Status januari 2014
”NPÖ 2.0” Nästa generations Patientöversikt Status januari 2014

7 Nationell Tjänsteplattform
Mobil klient Integrerad i journalen Webbklient Tjänstekontrakt Infrastrukturkomponenter NPÖ 2.0 Webb-klient Presentation Tjänstekontrakt Nationell Tjänsteplattform Infrastruktur Stödtjänster - PDL - Prestanda, mm Tjänstekontrakt NOD Vård Omsorg X Källsystem

8 Sömlös samexistens ”NPÖ1 – NPÖ2” (projektets ambition)
Adapter Adapter

9 Aktuell status Förstudie webbklient genomförd
Kompletterande behovsanalys Teknisk mappning mot LiÖs ”Panorama” Teknisk lösningsarkitektur / HTML5 Kartläggning av informationsbehov inför NPÖ 2.0 genomfört De informationsmängder som är mest efterfråga finns med få undantag redan i NPÖ. Fokus i det korta perspektivet är inte att införa flera informationsmängder än vad som finns i dag Dialog kring utvecklingssamverkan med Pascal Fler synergier och ”lessons learned” Snabbare utveckling (?) Samordnad förvaltning Alla tjänstekontrakt färdiga under Q1-2014 Rapporterna finns på: Tjänstekontrakt:

10 Varför inte grönt ljus? NPÖ 2.0 baseras på den nationella infrastrukturen för eHälsa Alla kritiska komponenter ej fullt ut verifierade (eller utvecklade) Tillgänglighet och prestanda beroende av löst kopplade komponenter som samverkar till en helhet Kan vi någonsin få svarstider utan ”mellanlager”? Investeringar lokalt eller centralt Ej fritt valt arbete! Osäkerhet kring hur adaptrarna kommer att fungera Organisationen ej dimensionerad/anpassad för antagen volymökning?

11 Tidplan / Milstolpar Många projektexterna beroenden
Omöjligt att i dagsläget göra en detaljerad tidplan Övergripande milstolpar Q1(2)-14 Alla tjänstekontrakt färdiga Q3-14 Möjlighet att kunna ansluta som producent med de nya kontrakten (informationen nås sedan via adapter i befintlig NPÖ) Q4-14 Ny webbklient färdig och därmed hela kedjan från producent till konsument Q2-15 Första ”kommersiella klienten” för NPÖ kan anslutas Q3-15 Nuvarande NPÖ avvecklad och alla infrastrukturmässiga och organisatoriska delar på plats för att hantera full last

12 Upphandling infrastruktur IT 2.0

13 Vilka tjänster gäller det?
Katalogtjänst Identifieringstjänst Kommunikationstjänst Video- och distansmöte Säkerhetstjänster (förvaltning) Tjänsteplattform (förvaltning) Lars Törnblom, SKL CeSam/eHälsa

14 2013 Krav- och behovsanalys
Övergripande tidplan 2013 Nulägesbeskrivning 2013 Krav- och behovsanalys 2014-Q2 Publicering av förfrågningsunderlag 2014-Q4 Avtalstecknande

15 Nyttan för kommuner och privata vårdgivare?
Lars Törnblom, SKL CeSam/eHälsa

16 Nya, utvecklade tjänster…
Datakommunikation Kommer att medge kommunikation på flera sätt, med större variation av metod, prestanda, tillgänglighet samt prissättning än idag Video och distansmöte Olika ”kvalitetsnivåer” för att skapa en mer flexibel tjänst Ej AV-utrustning, kommer via SKI Ökar intresset för att avropa dessa tjänster i kommunerna? Kommunikation – osäkert Video och distansmöte - sannolikt

17 Video och distansmöte – scenarios framtagna av delprojektgruppen
Kvällspatrullen behöver konsultera medicinskt ansvarig sköterska Samordnad vårdplanering Utvecklingssamtal Tolkning inom socialtjänsten Funktionshinder Undervisning på distans Vänortutbyte Samarbete kommuner BIB (Befäl i beredskap )vid Räddningstjänsthändelser Extraordinära händelser Trafikolycka Vardagsnytta med systemet Lars Törnblom, SKL CeSam/eHälsa

18 ”Inga förändringar” Säkerhetstjänster Tjänsteplattform Samma tjänster
Eventuellt annan leverantör av förvaltningstjänster Tjänsteplattform Kommunerna får tillgång till förvaltarnas utbud, primärt kunskap (konsulting) kring etablering och förvaltning av regionala/lokala säkerhetstjänster och tjänsteplattformar och hur dessa länkas samman och användas som delar av en nationell driftarkitektur.

19 ”Mindre förändringar…”
Katalogtjänst Förlänger nuvarande avtal (för att vinna tid – lång migreringstid) Ansträngd tidplan, svårt med konsensus i arbetsgruppen, många lokala integrationer, krav på access via Tjänsteplattformen, … Identifieringstjänst Vissa förändringar, krav på andra bärare än kort Ej de fysiska korten, kommer via Kammarkollegiet - Behöver kommunerna en ”nationell katalog”, och i så fall till vad? Vad händer med svensk e-legitimation och identitetsfederationerna? Vad händer med behörighetsfederationerna (tex Sambi)? Hur många kommuner vill införa fysiska tjänstelegitimationer (plastkort) och hur många vill satsa på andra bärare av certifikat? Kommer vården hålla fast vid kravet på kort och hårda certifikat?

20 Kammarkollegiet upphandling av ”säkra kort” är klar
Nu kan kommunerna avropa från dessa avtal Vad ska man tänka på?

21 Avrop av kort från Kammarkollegiets avtal - konsekvensanalys
SITHS-kort ska i dagsläget inte avropas från kammarkollegiets avtal. Nuvarande avtal och rutiner för att utfärda SITHS-kort gäller fram till och med Övriga kort kan avropas från kammarkollegiets avtal För att undvika missförstånd ska en klargörande skrivelse skickas ut. För att undvika att någon organisation kommer att hamna i avtalslöst tillstånd tar projektet fram en tidplan där vi rekommenderar när kommuner och landsting ska göra avrop mot kammarkollegiet gällande SITHS-kort.

22 Flöden

23 UTBILDNING i Tjänsteplattformen för kommuner
Förslag från arbetsgruppen

24 Målbild för deltagarna
IT-ansvariga ska efter utbildningen ha… Förstå hur man med TP kan skapa en miljö som möjliggör interoperabilitet utan att göra upprepade system-system lösningar Förstå att en anslutning av ett system för ett ändamål möjliggör återanvändning för andra ändamål (nya konsumenter av data) Förstå vikten av att driva detta på hemmaplan (motivera, planera, utbilda, ge stöd till verksamheten) Verksamhetsansvariga ska efter utbildningen ha… Förstått nyttan (i likhet med målet för IT-ansvariga) för all kommunal verksamhet som behöver utbyta information med andra organisationer, även om det primära behovet ligger inom socialtjänsten Förstått hur detta måste påverka förvaltningsplanerna, vilka ”VU-mål” som ska ingå och när i tiden de ska ligga

25 Förslag till rubriker i utbildningsmaterialet
Inledning ”scoopet” Varför? Introduktion till federation Introduktion interoperabilitet? Block 1: Federationer Centrala initiativ Sambi e-legnämnden Vad händer och när händer det? Block 2: Tjänsteplattformen Principer med tjänsteplattformen (konceptet) Varför är tjänsteplattformen viktig? Anslutningsprinciper: att koppla system mot TP, tjänstekontrakt m.m. NPÖ 2.0 Sammanfattning (knyt ihop de 2 blocken) Hur går vi vidare? Hur ser de nationella målen ut för implementation? Vilka rekommendationer finns? Vad behöver man göra? Checklista för anslutning Hur börjar man? Hur lång tid tar det? Vad kostar det i tid? Var finns kompetenserna? Roller och ansvar När ska vi börja?


Ladda ner ppt "SKL: pågående gemensamma projekt och aktiviteter"

Liknande presentationer


Google-annonser