Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2012-05-28 Nuklearmedicinska metoder vid idiopatisk parkinsonism: Pre- och postsynaptisk dopaminscintigrafi Röntgenveckan i Karlstad 2014-09-10 Susanna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2012-05-28 Nuklearmedicinska metoder vid idiopatisk parkinsonism: Pre- och postsynaptisk dopaminscintigrafi Röntgenveckan i Karlstad 2014-09-10 Susanna."— Presentationens avskrift:

1 Nuklearmedicinska metoder vid idiopatisk parkinsonism: Pre- och postsynaptisk dopaminscintigrafi Röntgenveckan i Karlstad Susanna Jakobson Mo, M.D. överläkare Institutionen för Strålningsvetenskaper, Radiologi Umeå Universitet S Jakobson Mo

2 Presentationsinnehåll:
Bakgrund, problemställning Avhandlingens syften Material & Metod Delarbeten i korthet Sammanfattning Länk till avhandlingen via S Jakobson Mo

3 Bakgrund, problemställning
Bakgrund, problemställning Parkinsons sjukdom (PD) och atypiska parkinsonistiska sjukdomar (MSA , PSP och CBD) kan vara svåra att skilja åt i tidigt sjukdomsskede. Symptombaserad diagnostik (förlopp och diagnoskriterier) Sen diagnos Fel diagnos (i upp till 25%) Behov av att utvärdera värdet av olika undersökningsmetoder i tidig fas av idiopatisk parkinsonism Prospektiv forskningsstudie (klinik+imaging mm) Tidigare/säkrare diagnos? Förbättrad prognosbedömning? Nypumprojektet är ett jämförelsevis mycket stort och långsiktigt multidiciplinärt forskningsprojekt om idiopatiska parkinsonistiska sjukdomar. Mellan 2004 och 2009 inkluderades ca 190 patienter som skall följas under 8 år. 36 friska kontrollpersoner i samma åldersspann som patienterna inkluderades och följs även dessa prospektivt. Man studerar alla tänkbara aspekter av sjukdomarna, och många olika specialiteter och yrkesgrupper är involverade i projektet. S Jakobson Mo

4 Avhandlingens syften Utvärdera differentialdiagnostiskt värde av dopaminrelaterad SPECT med 123I-FP-Cit (DaTSCAN™) och 123I-IBZM vid nyupptäckt parkinsonistisk sjukdom Utvärdera prognostiskt värde av dessa metoder Studera upptagsförändring över tid av 123I-FP-Cit och 123I-IBZM hos patienter resp. friska personer Utvärdera metodologiska aspekter vid dopaminrelaterad SPECT I Prospum, som är den nuklearmedicinska delstudien i NYPUM-projektet, studeras särskilt de nuklearmedicinska metodernas diagnostiska och prognostiska bidrag vid idiopatisk parkinsonism och ställer dessa metoder i relation till ffa kliniska parametrar. Eftersom IBZM är ett licenspreparat bedrivs studien som en akademisk klinisk läkemedsprövning. Ca 180 patienter från Nypumprojektet samt de 36 kontrollpersonerna som inkluderats samtyckte till att delta i spectstudien. Patienterna följs med pre- och postsynaptisk SPECT vid baseline, samt efter1, 3, 5 och 8 år. Kontrollpersonerna följs med SPECT vid baseline samt efter 3,5,och 8 år. S Jakobson Mo

5 Studieupplägg x Klinisk diagnostik +SPECT +MR, fMRI
Studieupplägg Inklusionsperiod: Klinisk diagnostik +SPECT +MR, fMRI +neuropsykologiska test +neurofysiologiska test + lab.prover m.m. Efter inklusion Baseline 1 år 3 år 5 år 8 år* Patienter (SPECT: 172) x Friska kontrollpersoner ( end. baseline) * +återbesök med kliniska test vid ½ ,2,4,5,6,7år Nypumprojektet är ett jämförelsevis mycket stort och långsiktigt multidiciplinärt forskningsprojekt om idiopatiska parkinsonistiska sjukdomar. Mellan 2004 och 2009 inkluderades ca 190 patienter som skall följas under 8 år. 36 friska kontrollpersoner i samma åldersspann som patienterna inkluderades och följs även dessa prospektivt. Man studerar alla tänkbara aspekter av sjukdomarna, och många olika specialiteter och yrkesgrupper är involverade i projektet. * 8-årsuppföljning ej med i avhandling S Jakobson Mo

6 Dopamin och Parkinsons
Dopamin och Parkinsons Substantia Nigra Medium Spiny neuron Dopamin-producerande nervcells-terminal Nucleus Caudatus Putamen Sir William Richard Gowers sketch 1886 DAT Dopaminreceptor >6 dagar <3 mån. mellan 123I -FP-Cit och 123I -IBZM SPECT interagerande medicinering utsatt 6 T½ före SPECT S Jakobson Mo

7 Dopamin-producerande nervcells-terminal Dopaminerg synaps i striatum
”Dopamin-SPECT”  Dopamin-producerande nervcellers funktion ”Presynaptisk” funktion 123I-FP-Cit:DaTSCAN™ Dopamin-producerande nervcells-terminal DAT Dopaminerg synaps i striatum D2R Medium Spiny neuron ”Postsynaptisk” funktion Dopamin D2 - receptorernas funktion 123I-IBZM >6 dagar <3 mån. mellan 123I -FP-Cit och 123I -IBZM SPECT interagerande medicinering utsatt 6 T½ före SPECT S Jakobson Mo

8 Diagnostik och differentialdiagnostik
FP-Cit IBZM Normalt upptag  Ej Parkinsons sjukdom eller atypisk parkinsonistisk sjukdom + Nedsatt upptag Normalt upptag +  Parkinsons sjukdom Nedsatt upptag Atypisk parkinsonistisk sjukdom – även i tidigt sjukdomsskede? + S Jakobson Mo

9 Avhandlingens delarbeten:
Avhandlingens delarbeten: I. Pre- and postsynaptic dopamine SPECT in the early phase of idiopathic parkinsonism: a population-based study. Mo SJ, Linder J, Forsgren L, Larsson A, Johansson L, Riklund K. Eur J Nucl Med Mol Imaging Nov;37(11):   IV. Pre- and postsynaptic dopamine SPECT in idiopathic Parkinsonian diseases: a follow-up study. Jakobson Mo S, Linder J, Forsgren L, Holmberg H, Larsson A, Riklund K. Biomed Res Int. 2013;2013: doi: /2013/ Epub 2013 Sep 19. II. Cross-camera comparison of ROI-based semi-quantitative ¹²³I-IBZM SPECT data in healthy volunteers using an anthropomorphic phantom for calibration. Mo SJ, Larsson A, Johansson L, Stenlund H, Forsgren L, Riklund K. Acta Radiol Apr 30;54(5):   III. ¹²³I-FP-Cit and ¹²³I-IBZM SPECT uptake in a prospective normal material analysed with two different semiquantitative image evaluation tools. Jakobson Mo S, Larsson A, Linder J, Birgander R, Edenbrandt L, Stenlund H, Forsgren L, Riklund K. Nucl Med Commun Oct;34(10): S Jakobson Mo

10 I: Pre- and postsynaptic dopamine SPECT in the early phase of idiopathic parkinsonism: a population-based study. Upptaget av 123I-FP-Cit var signifikant reducerat både i putamen och nc. caudatus hos patienterna redan vid baseline Lägre upptag i putamen hos PD-patienter med PIGD jmf. PD- patienter med tremordominant parkinsonism Ca hälften av APD-patienterna hade nedsatt upptag (-1SD) både pre- och postsynaptiskt vid baseline FP-Cit Infinia Hwk: Sensitivitet >85% Specificitet >96% FP-Cit Neurocam: Sensitivitet >88% Specificitet >91% S Jakobson Mo

11 Upptagsförändring IBZM baseline  3 år
IV: Pre- and postsynaptic dopamine SPECT in idiopathic Parkinsonian diseases: a follow-up study Upptagsförändring IBZM baseline  3 år 1 år: MSA> PSP (p<0.05) 3 år MSA>PSP, PD, friska (p<0.05) Friska PD MSA PSP Ingen skillnad i upptag av 123I-IBZM mellan PD och APD vid baseline Upptaget av 23I-IBZM var i genomsnitt signifikant högre hos MSA-patienterna jämfört med PSP-och PD-patienter och friska efter 3 år. S Jakobson Mo

12 Delarbeten II och III - Metodologiska aspekter:
ROI-metoden hade god reproducerbarhet och hög korrelation med en VOI-metod ROI-och VOI-metoden gav något olika ålders- och könsberoende förändring över tid. Tvärsnitt vs. longitudinell mätning av upptagsförändringar ger något olika resultat. Med attenueringskorrektion och korrigering av upptagskvoter via fantombaserad ekvation, kan mätvärden göras jämförbara mellan 2 olika kameratyper. S Jakobson Mo

13 Slutsatser i korthet: 123I-FP-Cit SPECT: Säker metod att påvisa/utesluta dopaminerg degeneration vid misstänkt parkinsonistisk sjukdom i tidig fas. Lägre upptag av 123I-FP-Cit vid PIGD- möjlig prognostisk faktor 123I-IBZM SPECT: Skiljer inte mellan PD, MSA och PSP i tidig sjukdomsfas SPECT med 123I-FP-Cit och 123I IBZM: potentiellt differentialdiagnostiskt värde vid uppföljning S Jakobson Mo

14 Tack alla medarbetare & tack Röntgenveckan i Karlstad för uppmärksamheten! Susanna Jakobson Mo, M.D. överläkare Institutionen för Strålningsvetenskaper, Radiologi Umeå Universitet


Ladda ner ppt "2012-05-28 Nuklearmedicinska metoder vid idiopatisk parkinsonism: Pre- och postsynaptisk dopaminscintigrafi Röntgenveckan i Karlstad 2014-09-10 Susanna."

Liknande presentationer


Google-annonser