Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nuklearmedicinska metoder vid idiopatisk parkinsonism: Pre- och postsynaptisk dopaminscintigrafi Röntgenveckan i Karlstad 2014-09-10 Susanna Jakobson Mo,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nuklearmedicinska metoder vid idiopatisk parkinsonism: Pre- och postsynaptisk dopaminscintigrafi Röntgenveckan i Karlstad 2014-09-10 Susanna Jakobson Mo,"— Presentationens avskrift:

1 Nuklearmedicinska metoder vid idiopatisk parkinsonism: Pre- och postsynaptisk dopaminscintigrafi Röntgenveckan i Karlstad 2014-09-10 Susanna Jakobson Mo, M.D. överläkare Institutionen för Strålningsvetenskaper, Radiologi Umeå Universitet S Jakobson Mo1

2 Presentationsinnehåll: Bakgrund, problemställning Avhandlingens syften Material & Metod Delarbeten i korthet Sammanfattning Länk till avhandlingen via http://www.avhandlingar.se/ 2014-09-10S Jakobson Mo2

3 Bakgrund, problemställning Parkinsons sjukdom (PD) och atypiska parkinsonistiska sjukdomar (MSA, PSP och CBD) kan vara svåra att skilja åt i tidigt sjukdomsskede. Symptombaserad diagnostik (förlopp och diagnoskriterier)  Sen diagnos  Fel diagnos (i upp till 25%) Behov av att utvärdera värdet av olika undersökningsmetoder i tidig fas av idiopatisk parkinsonism Prospektiv forskningsstudie (klinik+imaging mm)  Tidigare/säkrare diagnos?  Förbättrad prognosbedömning? 2014-09-10S Jakobson Mo3

4 Avhandlingens syften Utvärdera differentialdiagnostiskt värde av dopaminrelaterad SPECT med 123 I-FP-Cit (DaTSCAN™) och 123 I-IBZM vid nyupptäckt parkinsonistisk sjukdom Utvärdera prognostiskt värde av dessa metoder Studera upptagsförändring över tid av 123 I-FP-Cit och 123 I-IBZM hos patienter resp. friska personer Utvärdera metodologiska aspekter vid dopaminrelaterad SPECT 2014-09-10S Jakobson Mo4

5 Studieupplägg 2014-09-10S Jakobson Mo5 * 8-årsuppföljning ej med i avhandling

6 Nucleus Caudatus Putamen Substantia Nigra Dopamin och Parkinsons 2014-09-10S Jakobson Mo6 DAT Dopaminreceptor Sir William Richard Gowers sketch 1886 Medium Spiny neuron Dopamin-producerande nervcells-terminal

7 Medium Spiny neuron Dopamin-producerande nervcells-terminal DAT  Dopamin- producerande nervcellers funktion ”Presynaptisk” funktion 123 I-FP-Cit: DaTSCAN™ ”Dopamin-SPECT” 2014-09-10S Jakobson Mo7 ”Postsynaptisk” funktion  Dopamin D2 - receptorernas funktion 123 I-IBZM D2R Dopaminerg synaps i striatum

8 IBZMFP-Cit Diagnostik och differentialdiagnostik 2014-09-10S Jakobson Mo8 Normalt upptag Nedsatt upptag Normalt upptag Nedsatt upptag + + +  Ej Parkinsons sjukdom eller atypisk parkinsonistisk sjukdom  Parkinsons sjukdom  Atypisk parkinsonistisk sjukdom – även i tidigt sjukdomsskede?

9 Avhandlingens delarbeten: I. Pre- and postsynaptic dopamine SPECT in the early phase of idiopathic parkinsonism: a population-based study. Mo SJ, Linder J, Forsgren L, Larsson A, Johansson L, Riklund K. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2010 Nov;37(11):2154-64. IV. Pre- and postsynaptic dopamine SPECT in idiopathic Parkinsonian diseases: a follow-up study. Jakobson Mo S, Linder J, Forsgren L, Holmberg H, Larsson A, Riklund K. Biomed Res Int. 2013;2013:143532. doi: 10.1155/2013/143532. Epub 2013 Sep 19. II. Cross-camera comparison of ROI-based semi-quantitative ¹²³I-IBZM SPECT data in healthy volunteers using an anthropomorphic phantom for calibration. Mo SJ, Larsson A, Johansson L, Stenlund H, Forsgren L, Riklund K. Acta Radiol. 2013 Apr 30;54(5):549-556. III. ¹²³I-FP-Cit and ¹²³I-IBZM SPECT uptake in a prospective normal material analysed with two different semiquantitative image evaluation tools. Jakobson Mo S, Larsson A, Linder J, Birgander R, Edenbrandt L, Stenlund H, Forsgren L, Riklund K. Nucl Med Commun. 2013 Oct;34(10):978-89. 2014-09-10S Jakobson Mo9

10 I: Pre- and postsynaptic dopamine SPECT in the early phase of idiopathic parkinsonism: a population-based study. Upptaget av 123 I-FP-Cit var signifikant reducerat både i putamen och nc. caudatus hos patienterna redan vid baseline Lägre upptag i putamen hos PD- patienter med PIGD jmf. PD- patienter med tremordominant parkinsonism Ca hälften av APD-patienterna hade nedsatt upptag (-1SD) både pre- och postsynaptiskt vid baseline 2014-09-10S Jakobson Mo10 FP-Cit Infinia Hwk: Sensitivitet >85% Specificitet >96% FP-Cit Neurocam: Sensitivitet >88% Specificitet >91%

11 IV: Pre- and postsynaptic dopamine SPECT in idiopathic Parkinsonian diseases: a follow-up study Ingen skillnad i upptag av 123 I-IBZM mellan PD och APD vid baseline Upptaget av 23 I-IBZM var i genomsnitt signifikant högre hos MSA-patienterna jämfört med PSP-och PD-patienter och friska efter 3 år. 2014-09-10S Jakobson Mo11 1 år: MSA> PSP (p<0.05) 3 år MSA>PSP, PD, friska (p<0.05) FriskaPD MSA PSP Upptagsförändring IBZM baseline  3 år

12 Med attenueringskorrektion och korrigering av upptagskvoter via fantombaserad ekvation, kan mätvärden göras jämförbara mellan 2 olika kameratyper. Delarbeten II och III - Metodologiska aspekter: ROI-metoden hade god reproducerbarhet och hög korrelation med en VOI-metod ROI-och VOI-metoden gav något olika ålders- och könsberoende förändring över tid. Tvärsnitt vs. longitudinell mätning av upptagsförändringar ger något olika resultat. 2014-09-10 S Jakobson Mo 12

13 Slutsatser i korthet: 123 I-FP-Cit SPECT: Säker metod att påvisa/utesluta dopaminerg degeneration vid misstänkt parkinsonistisk sjukdom i tidig fas. Lägre upptag av 123 I-FP-Cit vid PIGD- möjlig prognostisk faktor 123 I-IBZM SPECT: Skiljer inte mellan PD, MSA och PSP i tidig sjukdomsfas SPECT med 123 I-FP-Cit och 123 I IBZM: potentiellt differentialdiagnostiskt värde vid uppföljning 2014-09-10S Jakobson Mo13

14 Tack alla medarbetare & tack Röntgenveckan i Karlstad för uppmärksamheten! Susanna Jakobson Mo, M.D. överläkare Institutionen för Strålningsvetenskaper, Radiologi Umeå Universitet http://www.avhandlingar.se/


Ladda ner ppt "Nuklearmedicinska metoder vid idiopatisk parkinsonism: Pre- och postsynaptisk dopaminscintigrafi Röntgenveckan i Karlstad 2014-09-10 Susanna Jakobson Mo,"

Liknande presentationer


Google-annonser