Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

A study of the use of spell and grammar checker in texts by second foreign language learners of Spanish. Henrietta Carolsson Godolakis Department of Spanish,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "A study of the use of spell and grammar checker in texts by second foreign language learners of Spanish. Henrietta Carolsson Godolakis Department of Spanish,"— Presentationens avskrift:

1 A study of the use of spell and grammar checker in texts by second foreign language learners of Spanish. Henrietta Carolsson Godolakis Department of Spanish, University of Lund

2 Min undersökning  Bakgrund  Syfte  Ana, Berta, Cecilia, Dora  Metod

3 Kodade fel Sammanlagt 314 fel 91 stavfel 223 grammatikfel

4 Av Word upptäckta fel 314 fel sammanlagt 127 upptäckta fel

5 Korrekt feedback på upptäckta fel 127 upptäckta fel 88 korrekt feedback

6 Stavfel Student errors Errors detected by Word DomainTotal Correctly detectedFalse alarms OccPercOccPercOccPerc Total918695%5463%00%

7 Skrivfel - kompetensfel Sammanlagt 91 stavfel 50 skrivfel 41 kompetensfel

8 Stavfel: skrivfel -kompetensfel  95% av skrivfelen hittade Word  89% av de hittade felen gavs korrekt feedback  84% av alla skrivfel gavs korrekt feedback  95% av kompetensfelen hittades  31% av de hittade felen gavs korrekt feedback  29% av alla kompetensfel gavs korrekt feedback

9 Grammatikfel Student errors Errors detected by Word DomainTotal Correctly detected False alarms OccPercOccPercOccPerc Total2234118%3483%12%

10 Grammatikfel Total OccPerc Agreement8337% Word order00% Grammatical word5926% Verb form/Tense5525% Verb form/Wrong Verb167% Verb form52% Other52% Total223100% Kongruens Grammatiskt ord Verbform-tempus Verbform-fel verb Verbform Övrigt Sammanlagt 223 fel

11 Grammatikfel Sammanlagt 223 grammatikfel

12 Elevernas respons - stavning  86 av 91 stavfel hittades av Word, 95%  Vid 78 tillfällen svarar eleverna på Words feedback  50 av 78 valde de korrekt ord, 64%  Vid 28 av 78 tillfällen valdes fel ord, 36%  47 av 50 hittades det korrekta ordet först i Word-listan  19 av de 28 gånger eleverna valde fel ord, hittades ordet först i Word-listan

13 Elevernas respons grammatik  40 av 223 fel upptäcktes, 18%  34 av 40 gavs korrekt feedback, 85%  32 av 34 gånger gjordes korrekt rättning, 94%. Vid alla tillfällen fanns ordet först i Word-listan.

14 Elevernas arbete och bedömning  Ana  Berta  Cecilia  Dora Likert-skala 3-4 3 4 3

15 Sammanfattning: Hittade fel  91 stavfel + 223 grammatikfel = 314 fel  40% av all fel  95% av stavfelen  18% av grammatikfelen

16 Sammanfattning: Korrekt feedback  28% av alla fel  59% av stavfelen  15% av grammatikfelen  84% av skrivfelen  29% av kompetensfelen  35% av kongruensfelen

17 Sammanfattning: Elevrespons - stavning  64% av gångerna valde eleverna korrekt feedback från Word, vid 94% av gångerna fanns ordet först i listan  Vid 68% av tillfällena då eleverna valde fel ord, hittades det valda ordet först i Word-listan

18 Sammanfattning: Elevrespons - grammatik  Vid 94% av tillfällena gjorde eleverna korrekt korrigering utifrån Words feedback  Vid dessa tillfällen fanns alltid det korrekta ordet överst i Word-listan.

19 Slutsatser  Fördelar  Nackdelar  Respons på feedback  Språklig nivå  Användbart?

20 Fortsatta studier  Utveckla Word så att programmet hittar fler grammatiska fel  Lära elever att arbeta med feedbacken  Öka elevers kritiska öka elevers grammatiska kompetens


Ladda ner ppt "A study of the use of spell and grammar checker in texts by second foreign language learners of Spanish. Henrietta Carolsson Godolakis Department of Spanish,"

Liknande presentationer


Google-annonser