Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Leif Perbeck*, Fuat Celebioglu*, Jan Frisell*, Eva Gröndal**, Leif Svensson***, Rimma Danielsson**. Bröst- sarkom- och endokrinkirurgiskakliniken, Karolinska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Leif Perbeck*, Fuat Celebioglu*, Jan Frisell*, Eva Gröndal**, Leif Svensson***, Rimma Danielsson**. Bröst- sarkom- och endokrinkirurgiskakliniken, Karolinska."— Presentationens avskrift:

1 Leif Perbeck*, Fuat Celebioglu*, Jan Frisell*, Eva Gröndal**, Leif Svensson***, Rimma Danielsson**. Bröst- sarkom- och endokrinkirurgiskakliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna*, Röntgenkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge**, Medicinsk fysik, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge*** Lymfdränage studerat med lymfscintigrafi i armarna efter sentinel node biopsi jämfört med axillarutrymning vid bröstbevarande kirurgi

2 Syfte Avsikten med studien var att undersöka lymfdränage studerat med lymfscintigrafi i armarna på patienter opererade med antingen sentinel node biopsi (SNB) eller axillarutrymning (ALND)

3 Lymfödem  Volym > 10%

4 Hypotes  Lymfdränaget påverkas mindre efter SNB jämfört med ALND  Morbiditeten vid SNB är lägre än efter ALND  Lymfscintigrafi kan påvisa skillnader i lymfcirkulation som inte är tydliga kliniskt i form av ett utvecklat lymfödem

5 Material  30 patienter med ensidig invasiv bröstcancer opererades med bröstbevarande kirurgi och SNB.  30 patienter med ensidig invasiv bröstcancer opererades med bröstbevarande kirurgi och ALND.  Postoperativ strålning endast mot det opererade bröstet  Mätningar utfördes 2-3 år efter avslutad radioterapi

6 Metoder 1. Armvolymen mättes med vattenbad enligt Archimedes princip 2. Lymfscintigrafi utfördes i armarna 3. Hudcirkulationen mättes med Laser Doppler Fluxmetri 4. Hudtemperatur 5. Rumstemperatur 6. Frågeformulär

7 ALND n:30 SN n:30 Ratio of volume after to before, op side 1.06 (0.11)1.00 (0.09) P-value0.110.64 Ratio of op. to non-op. volume postoperatively 1.03 (0.11)1.02 (0.02) P-value0.0040.58 Arm volume displacement. Median, interquartile range

8 Lymfscintigrafi  Injectioner: 10 MBq 99m Tc-nanocolloid injicerades både i första och andra mellan-finger området i varje hand.  Bild: gamma kamera med en låg LEHR collimator  Patienterna undersöktes liggande med armarna utefter sidorna  Bilder togs efter 5 min, 30 min, 1 timme, 2 timmar och 3 timmar efter injektion

9 Lymfscintigrafi

10

11 Resultat (ALND)  6 patienter hade kliniskt uttalat lymfödem  3 patienter hade ”dermal backflow”  2 av dessa hade ett kliniskt uttalat lymfödem  1 patient med patologiskt ”dermal backflow” hade inga tecken på lymfödem

12 ALND half-time, h n:30 SNB half-time, h n:30 Operated side16.1 (7.2)15.7 (13.7) Non-operated side14 (8.4)14 (14.6) Operated/non-operated ratio 1.00 (0.77)1.05 (0.52) P-value operated/non- operated 0.520.35 P-value between groups 0.95 Clearance of indicator from the injection site

13 ALND h n:30 SNB h n:30 Operated side1.35 (0.84)1.04 (0.58) Non-operated side1.14 (0.54)0.9 (0.63) Operated/non-operated ratio1.18 (0.73)1.01 (0.27) P-value operated/non- operated 0.110.57 P-value between the groups 0.14 Time point for 1% of the indicator in the axilla. Median, interquartil range

14 ALND n:30 SNB n:30 Operated side1.92 (1.90)3.27 (2.01) Non-operated side3.05 (1.90)3.28 (2.53) Operated/non-operated ratio 0.66 (0.52)0.96 (0.36) p-value0.00110.83 P-value between the groups 0.0015 Amount of indicator in the axilla compared with the injection site after 180 minutes (%)

15 Hudcirkulation, hudtemperatur och rumstemperatur  Ingen skillnad i hudcirkulation  Ingen skillnad i hudtemperatur  Ingen skillnad i rumstemperatur

16 ALNDSNBTotal Symptom211031 Symptom free92029 Total30 60 P-value 0.0048 Questionnaire concerning symptoms such as heaviness, tension, tenderness and swelling of the arm

17 Sammanfattning  Lymfdränaget på den opererade sidan jämfört med den icke opererade sidan var mindre påverkat vid SNB än vid ALND.  Morbiditeten associerad med SNB var mindre uttalad än efter ALND.  Resultaten bekräftar inte vår hypotes att lymfscintigrafi kan påvisa skillnader i lymfcirkulation som inte är kliniskt tydliga iform av ett uttalat lymfödem.  Den mest känsliga kliniska metoden förefaller vara mätning av armvolymen

18


Ladda ner ppt "Leif Perbeck*, Fuat Celebioglu*, Jan Frisell*, Eva Gröndal**, Leif Svensson***, Rimma Danielsson**. Bröst- sarkom- och endokrinkirurgiskakliniken, Karolinska."

Liknande presentationer


Google-annonser