Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Prognos och behandling vid KLL – lite nyheter P-O Andersson Hematologen Sahlgrenska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Prognos och behandling vid KLL – lite nyheter P-O Andersson Hematologen Sahlgrenska."— Presentationens avskrift:

1 Prognos och behandling vid KLL – lite nyheter P-O Andersson Hematologen Sahlgrenska

2 Nationella riktlinjer 2013 – nyheter •Analys av TP53-mutation inför behandling •Bendamustin +/- rituximab •Ny vägledning för behandling •Allogen stamcells- transplantation – nationell fas II-studie

3 Hur ställa diagnos?

4 Behövs behandling?

5 Om behandling – vilka prover och undersökningar?

6 Allo? Bendamusti n? Leukeran enligt KNOSPE? R-CHOP? Lenalidomid ? R- benda? FCR? FC? Auto? Ibrutinib- studie? Men vilken behandling? Högdos steroider? Danaciclib- studie? Alemtuzumab ? Ofatumumab ?

7 Vägledning för behandling

8

9

10

11 Annat på gång? •Ibrutinib!! •Obinutuzumab (tid. GA101) •CAR T-celler •Nya prognostiska markörer?!

12 Brutons tyrosinkinas (BTK) •B-cellsreceptor (BCR)-signalering är en viktig faktor för KLL- cellsöverlevnad •BTK finns nedströms BCR •Aktivering av BTK leder till aktivering av transkriptionsfaktorer nödvändiga för B-cells proliferation och differentiering (via Akt, ERK och NF-κβ) •Dessutom påverkas B-cellsmigration och adhesion (kemokinreceptorer, adhesionsmolekyler). •X-kromosombunden agammaglobulinemi orsakas av mutation i BTK-genen.

13 Ibrutinib •Hämmar BTK •Oral beredning •Tas till progress eller toxicitet

14 Fas II studie vid refraktär/relapserad KLL Byrd JC et al. N Engl J Med 2013;369:32-42

15 Design PCYC-1102-CA Total enrollment 85 patients Dates enrolled 5/20/10  7/27/11 PCYC-1102-CA Total enrollment 85 patients Dates enrolled 5/20/10  7/27/11 Kohort 1 och 3: 420 mg/d (n=51) Kohort 2: 840 mg/d (n=34) Kohort 1 och 3: 420 mg/d (n=51) Kohort 2: 840 mg/d (n=34)

16 Svarsfrekvens GruppORR (%) Alla patienter71 Dos 420 mg 840 mg 71 17p- (n=28)68 Tid behandling < 3 ≥ 3 74 69

17 Kaplan–Meier Curves for Progression-free Survival and Overall Survival. Vid median uppföljning 21 månader 76 % 83 % 57 % 70 %

18 Obinutuzumab då? OBINUTUZUMAB (GA101) OR RITUXIMAB (R) + CHLORAMBUCIL (CLB) VERSUS CLB ALONE IN PATIENTS WITH CLL AND PRE-EXISTING MEDICAL CONDITIONS (COMORBIDITIES): FINAL STAGE 1 RESULTS OF THE CLL11 PHASE 3 TRIAL Goede et al, EHA 2013

19 Design •Obehandlad KLL med komorbiditet: CIRS score >6 och/eller Krea-clearance <70 •Klorambucil (0,5 mg/kg, dag 1+15, 6 cykler) •Rituximab (C1: 375/m 2, C2-6: 500/m 2 ) •Obinutuzumab (C1: 100 d1, 900 d2, 1000 d8+15 C 2-6: 1000 d1) •N=589 •Primär frågeställning: PFS

20 Resultat (median FU ca 15 mån) Klorambucil (N=236) R+Klo (N=233)O+Klo (N=238) ORR (%)30,165,975,5 CR (%)08,322,2 PFS (median; mån) 10,915,723,0

21 NEJM augusti 2011 CAR T-celler

22 Zeta chain + CD28 or 41BB Zeta chain + CD28 + 41BB En chimär antigenreceptor (CAR) är en artificiell molekyl sammansatt av: •en antigenbindande domän från en antikropp •signalerande domäner från en TCR •andra T-cellsaktiverande molekyler (Angelica Loskog, Uppsala universitet)

23

24

25

26

27 CAR T-celler i Sverige I Uppsala håller man på att förbereda för behandling av patienter med CD19+ B-cellslymfom/leukemier med CD19-riktade CAR T celler (inkl KLL). Tredje generationens CAR receptorer (CD28, 4-1BB och zeta kedjan) som intracellulära signaldomäner kommer att användas. Start hösten 2013 (?), ca 30 patienter.

28 Nya prognostiska markörer?! GenmutationFrekvens vid diagnos Frekvens Vid FLU-refr Frekvens vid Richter NOTCH1 (transkriptions- faktor) 10 %25 %30 % BIRC3 (MAPK-reglering) 4 %25 %? SF3B1 (mRNA-splicing) 5-10 %25 %?


Ladda ner ppt "Prognos och behandling vid KLL – lite nyheter P-O Andersson Hematologen Sahlgrenska."

Liknande presentationer


Google-annonser