Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lars Henriksen Lars Norén Anders Svendsen Jonas Nilsson Althèn

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lars Henriksen Lars Norén Anders Svendsen Jonas Nilsson Althèn"— Presentationens avskrift:

1 Lars Henriksen Lars Norén Anders Svendsen Jonas Nilsson Althèn
DT bäckenmätning Lars Henriksen Lars Norén Anders Svendsen Jonas Nilsson Althèn oktober 2013

2 Bakgrund Bäckenmätning är en teknisk undersökning där det med konventionell röntgen undersöks om patientens bäcken är tillräckligt stort för en vaginal födsel. Utförs relativt få undersökningar (genomsnitt LIO 84/år senaste 9år) Problem: Tidskrävande och relativt integritetskränkande undersökning Svårt att upprätthålla kompetensen både för röntgenSSK och röntgenläkare Konsekvenser: Möjligheten att utföra bäckenmätning var personalberoende Vad ville vi uppnå: Länsövergripande önskemål att gå över till DT om möjligt På andra avdelningar i Skandinavien utförs DT, inga hade verifierat att måtten stämmer, inga hade kommit fram till någon reproducerbar och enkel metod

3 Frågeställning Går det att utföra DT bäckenmätning (DT-BM) på ett reproducerbart och tillförlitligt sätt? Kan man utföra DT-BM med tillnärmelsesvis samma dos som BM?

4 Framgångssätt I röntgens bilddatabas PACS Identifierade vi hur många som hade genomgått både BM och CT där bäckenet var inkluderat senaste 6åren (26 patienter) Det utfördes en simulerad DT bäckenmätning baserat på existerande material En radiolog mätte och efteråt jämfördes måtten med konventionell BM <5mm avvik = acceptabelt

5 Exempel mått DT Mått bäckenmätning differens kommentar Sagitell ingång
123 121 -2 2 Sagitell utgång 108 120 12 olika kotor Diameter transversa 139 142 3 Intertubaravstånd 122 -1 1 Interspinaeavstånd 110

6 Resultat simuleringar
Accepterade en differens på 5mm på varje mått Mätpunkt Standardavvik Antal mått Sagitell ingång 4,2mm 24 Sagitell utgång 8,0mm 22 Diameter transversa 2,1mm Intertubaravstånd 6,0mm 20 Interspinaeavstånd 2,3mm 26 Totalt antal mått 116 Mått > 5mm avvik 19 (16 %) Avvikande mått utan logisk förklaring 8 (7 %)

7 Stråldos Dosberäkning DTBM: 160 µSv att jämföra med konventionell BM 64 µSv (utan extrabilder). En lungröntgenundersökning är på ca 40µSv 2 strålfysiker har gjort dosberäkning och konkluderat med att dosbidraget är på ett acceptabelt nivå

8 Slutsats DT bäckenmätning kan utföras med stor tillförlitlighet, dosbidraget ökar men är fortfarande på en acceptabel lågdosnivå. Det anses som snabbare, mer patientsäkert och reproducerbart att utföra DT bäckenmätning då undersökningstiden är kort, tröskeln för att lära sig metoden är låg och eventuella svårigheter kan korrigeras i efterarbetet I och med den stora ökningen av DT buk/buköversikt kan man påräkna att flera bäckenmätningar kan utföras på redan existerande bildmaterial.

9 Utveckling DT

10 Vad hände sedan, framtiden?
Sedan juni 2013 kör vi konsekvent DT bäckenmätning, 8 patienter (pr feb 2014) varav 1 på existerande bildmaterial Erfarenheter: Patientbesökstiden reducerad: konventionell BM 31min. På DT BM 16min (start – skickad) RöntgenSSK kan köra undersökningen utan upplärning, proceduren är inte svårare än andra DT undersökningar Läkarna tycker det är enklare att skriva svar på DT BM jmf med konv Dosen något högre än beräknat, något varierande kvalitet på undersökningen beroende på patientstorlek Föreläst på nationell CT användarmöte med god respons Många röntgenkliniker har hört av sig och vill ta del av material och metod Publicering i ”Röret” nationell tidsskrift för Röntgensjuksköterskor Framtiden: Finjusterad dosautomatik? Revidera behovet för intertubarmåttet som tydligen inte viktades tungt hos klinikerna? Förenklad undersökning(ingen 3D bild),ev. MRT?


Ladda ner ppt "Lars Henriksen Lars Norén Anders Svendsen Jonas Nilsson Althèn"

Liknande presentationer


Google-annonser