Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur sjukvården kan förebygga sjukdom genom att stödja förändring av ohälsosamma levnadsvanor Primärvårdsperspektiv Cecilia Björkelund, Allmänmedicin, Göteborgs.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur sjukvården kan förebygga sjukdom genom att stödja förändring av ohälsosamma levnadsvanor Primärvårdsperspektiv Cecilia Björkelund, Allmänmedicin, Göteborgs."— Presentationens avskrift:

1 Hur sjukvården kan förebygga sjukdom genom att stödja förändring av ohälsosamma levnadsvanor Primärvårdsperspektiv Cecilia Björkelund, Allmänmedicin, Göteborgs universitet, Strömstad VC

2 BMI-utveckling bland 50-åriga göteborgare (Kvinnostudien och 1913, 1923… års män) n 398 834 285 355 776 92 798 292 595 delt.frekvens: 91 88 77 82 76 76 56 59 60 DAGENS SITUATION…

3 bukfetma utvecklas även bland kvinnor… Ökning av midja-stussmåttet bland kvinnor i Göteborg från 1968 - 2004

4 Friskfaktorer – riskfaktorer Kvinnor i Göteborg 1968 - 2004 1968 - 692004 - 05 Motion mer än 3 tim/v11%41% Rökning 38 år 49%11% Stress 38 år 34%70%

5 Relativ mortalitetsrisk – 20-årsperspektiv för medelålders kvinnor utifrån motionsgrad Physical activity levels and changes in relation to longevity. A prospective study of Swedish women. Lissner LLissner L, Bengtsson C, Björkelund C, Wedel H. Am J Epidemiol. 1996Bengtsson CBjörkelund CWedel H

6 * Vad säger vårdcentralspatienterna? Kosten: Behöver ändra; vill och kommer sannolikt att förändra Fysisk aktivitet: Behöver ändra; vill och kommer sannolikt att förändra Behöver ändra Vill ändra

7 Varför primärvården? Många söker första linjens sjukvård >13 miljoner besök/år Ca 80% av invånarna har besökt vård centralen under en treårsperiod Organisationen har medicinska effekter Tillgänglighet och kontinuitet förutsättningar för god vård

8 * *** Strömstadsstudien – livsstilsförändring ger effekt – 8-årsuppföljning bland kvinnor med riskfaktorer i i Strömstad jämfört med kvinnor i Göteborg Björkelund C, Lissner L, Devine C, Lindroos AK, Palm Lis, Westerståhl A. Long-term effects of a primary health care intervention program for women: lower blood pressure and stable weight. Fam Med 2000;32:246-51

9 Vad kan man åstadkomma? Erfarenheter av preventivt arbete i Habo Primär och sekundärpreventivt Integrerat och riktat Individ och samhällsinriktat

10 Välutbyggd primärvård effektiv för hälsan The Relationship Between Primary Care, Income Inequality, and Mortality in US States, 1980–1995 Shi et al, J Fam Pract 1999; 48:275-84. Starfield 09/02 02-160 LA SC.. GA. NV. MS. AL. WV. DE. NC. KY. KS. TN. ID. MI. TX. IA. UT. NY. CA. MD. ND. WI. NM. AZ. NE. MA. CT. HI. MN. AK. IL. VA. PA. FL. MT. OR. NJ ME. NH. SD. ID. AR.. WA. RI R=.54 P<.05 Starfield 09/02 WC 2186

11 Hur ska det genomföras?

12 Effektiva metoder i primärvården Bygger på Kontinuitet Tillgänglighet Patientcentrerad metodik Pedagogiska redskap Motiverande metodik Preventiv struktur integrerad i verksamheten

13 Preventiv struktur: På vårdcentralen Hur finna risk som vill (för)bli frisk? Hälsolyftet på Hisingen - hälsoekonomisk modell…

14 Livsstilsförändring gemensam nämnare för många av patienterna med kroniska sjukdomar och besvär – integrerat arbete med flertal kroniska sjukdomar

15 Primärvårdsperspektiv Multiplikativt arbetssätt – flera olika levnadsvanor – flera olika ohälsotillstånd Tillgänglighet och kontinuitet under alla delar av livet - Kunskap om samhället och samarbets- partners Multiprofessionellt omhändertagande Integrerat i vården

16 Detta är våra viktigaste – evidensbaserade - instrument! Patientcentrerat arbetssätt gör att vi kan översätta medicinsk och epidemiologisk kunskap så att den anpassas efter varje individs behov – tillsammans med patienten Tillgängligheten Kontinuiteten Möjligheten till expektans och samverkan och samförstånd


Ladda ner ppt "Hur sjukvården kan förebygga sjukdom genom att stödja förändring av ohälsosamma levnadsvanor Primärvårdsperspektiv Cecilia Björkelund, Allmänmedicin, Göteborgs."

Liknande presentationer


Google-annonser