Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Frånvaroundersökning Borås Stad 101108 - 101203 Årskurs 7-9 Mikael Sedvall SPKC.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Frånvaroundersökning Borås Stad 101108 - 101203 Årskurs 7-9 Mikael Sedvall SPKC."— Presentationens avskrift:

1 Frånvaroundersökning Borås Stad 101108 - 101203 Årskurs 7-9 Mikael Sedvall SPKC

2 Bakgrund och tillvägagångssätt  Frånvaroundersökning HT-09 inskrivet i Åtgärdsplanen  Frånvaroundersökning HT-10, uppdrag av verksamhetscheferna för skola/barnomsorg  IST-analys, stöd av Jörgen Erlandsson UBK  Mätperiod 101108-101203

3 Urval år 7 - 9  Mäter ogiltig frånvaro  Mäter i procent  5 - 10% ogiltig frånvaro  10-20% ogiltig frånvaro  20% + ogiltig frånvaro  Över 40% total frånvaro = både ogiltig och giltig frånvaro, i och med det så kan eleverna återfinnas i tidigare kategorier

4 Felkällor  Elever med långvarig frånvaro registreras inte alltid som frånvarande  Elever med anpassad studiegång eller skolgång i specialgrupper registreras inte alltid i Dexter  Giltig frånvaro kan bli ogiltig  Lärare ”kvitterar” inte alltid sina lektioner

5 Ej kvitterad tid år 7-9 i procent 2009/2010  Bodaskolani.u/i.u  Dalsjöskolan22,91 / 19,54  Daltorpskolan4,54 / 2,17  Engelbrektskolan13,53 / 4,79  Erikslundskolan7,05 / 34,99  Fristadskolan9,44 / 12,91  Sandgärdskolan12,51 / 13,89  Särlaskolan12,37 / 15,02  Viskaforsskolan19,12 /21,07  Dessa siffror är ej tillförlitliga då flera skolor har årskurs 1-9 eller 4-9 i systemet men bara för frånvaro för högstadieeleverna. Då blir det ej kvitterad tid för de lägre årskurserna och syns som en högre procent ej kvitterad tid.  Gäller främst Dalsjöskolan, Erikslundskolan och Viskaforsskolan

6 Borås Stad Ogiltig frånvaro år 7-9 2009 - 2010 Antal elever 942 868 1075 929 1204 1075

7 5-10% ogiltig frånvaro årskurs 7 Antal elever

8 5-10% ogiltig frånvaro årskurs 8 Antal elever

9 5-10% ogiltig frånvaro årskurs 9 Antal elever

10 10-20% ogiltig frånvaro årskurs 7 Antal elever

11 10-20% ogiltig frånvaro årskurs 8 Antal elever

12 10-20% ogiltig frånvaro årskurs 9 Antal elever

13 Över 20% ogiltig frånvaro årskurs 7 Antal elever

14 Över 20% ogiltig frånvaro årskurs 8 Antal elever

15 Över 20% ogiltig frånvaro årskurs 9 Antal elever

16 Över 40% total frånvaro årskurs 7 Antal elever

17 Över 40% totalt frånvaro årskurs 8 Antal elever

18 Över 40% total frånvaro årskurs 9 Antal elever

19 Ogiltig frånvaro i obligatoriska särskolan / individintegrerade särskoleelever  Under den mätperiod som undersökningen genomfördes så var det ingen av de 28 eleverna som går grundsärskolan på Erikslundskolan som hade mer än 5% ogiltig frånvaro.  Av de 13 elever som är individintegrerade på olika högstadieskolor i Borås så var det 1 elev som hade mellan 5-10% frånvaro och 3 elever som hade mellan 10-20% ogiltig frånvaro.


Ladda ner ppt "Frånvaroundersökning Borås Stad 101108 - 101203 Årskurs 7-9 Mikael Sedvall SPKC."

Liknande presentationer


Google-annonser