Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Spridningsaktiviteter 2005 Livslångt lärande längs livsmedelskedjan Utbildning UP 14/4, Alnarp 5 dörröppningskonferenser april-september Ambassadörsaktiviteter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Spridningsaktiviteter 2005 Livslångt lärande längs livsmedelskedjan Utbildning UP 14/4, Alnarp 5 dörröppningskonferenser april-september Ambassadörsaktiviteter."— Presentationens avskrift:

1 Spridningsaktiviteter 2005 Livslångt lärande längs livsmedelskedjan Utbildning UP 14/4, Alnarp 5 dörröppningskonferenser april-september Ambassadörsaktiviteter maj-oktober Omvärldskonferens november

2 Kedjekunskap - en strategisk framgångsfaktor efter Prof. Adrie J.M. Beulens 2001 (UR Wageningen) Kunskap om kedjanKunskap i kedjan Strategisk nytta av kedjan Etablering av kedja Organisation av kedja Utformning av kedjan Management av kedjan Genom Partnerskap Marketing av kedjan Kedjans logistik Kvalitetssäkring Informationsflöde Mervärde Teknologi Genom Integration Kompetens

3 Huvudresultat A.Kunskap om värdekedjan Vad har vi gjort för att öka kunskapen? B. Strategisk nytta av värdekedjan Vilken nytta av kedjan har vi sett?

4 Kunskap om värdekedjan Vad har vi gjort för att öka kunskapen om kedjan? Hjälpt till att införa begreppet livsmedelskedjan Begreppet har fått en innebörd via t ex nyhetsbrev, press, temakvällar, mässor och föreläsningar Tydliggjort karriärvägar Skapat mötesplatser för aktörer Skapat flerfacklig och branschövergripande samverkan

5 Strategisk nytta av värdekedjan Vilken nytta av kedjan har vi sett? Nya/bättre lösningar (helhetsperspektiv) Livsmedelskedjan som en miniarbetsmarknad (arbetsmarknadsperpektiv) Vad har vi gjort för att underlätta rörlighet? (mobilitetsperspektiv)

6 Nya/bättre lösningar Metoder och verktyg för att beskriva och upptäcka kompetens, t ex portfolio och kompetensverktyg Kvalitetssäkringssystem för samverkan mellan arbets- marknadens aktörer (karriärvägledning) Utbildningar och utbildningsmaterial, t ex E-food om livsmedelshygien

7 Nya/bättre lösningar Metoder för verksamhetsutbyte, verksamhetsutveckling och lärande mellan företag Metoder för vägledning och coaching, t ex Inspirationskurs Webbaserad översikt över kedjans yrken (LO och TCO)

8 Livsmedelskedjan som en miniarbetsmarknad Flerfacklig samverkan Samverkan mellan företag i samband med rehabilitering och rekrytering, t ex arbetsgivarring Ökad konkurrenskraft via nätverksarbete Nyföretagande efter inspiration, t ex idéseminarier och mötesplatser Praktikplatser för ungdomar

9 Vad har vi gjort för att underlätta rörlighet? Coach- och vägledningsaktiviteter, t ex Något Nytt i Ditt Liv Utbildning av fackliga representanter till coacher Nätverk med representanter från fack, företag, AF, FK Torgmarknad för att synliggöra branscher och kompetenser Mötesplatser för anställda, företagare m fl

10 Vad har vi gjort för att underlätta rörlighet? Exponering av utbildningsmöjligheter relevanta för kedjan, t ex Food Education Expo Kompetensanalyser för att identifiera överförbar kompetens Utbildning för målgrupper – kunskap om kedjan har gett vidgade perspektiv och ökad beredskap för rörlighet (överförbar kompetens har blivit tydlig)

11 Slutsatser – Hur kan man nyttja vårt kedjetänkande? Identifiera alla led och aktörer längs värdekedjan Skapa mötesplatser för alla aktörer utifrån deras intressen Synliggöra nyttan av kedjetänkande Ändra beteende och attityder genom kedjetänkande Skapa samsyn i nyttan av samverkan

12 Slutsatser – Hur kan man nyttja vårt kedjetänkande? Vidga nyttan av värdekedjan till fler perspektiv än de ekonomiska Tillhandahålla verktyg och metoder för stöd till aktörerna Lyfta fram goda exempel Identifiera hinder, bearbeta eller gå förbi bromsklossarna

13 Rekommendationer till framtida användare Strategin kan vara densamma för olika branscher och målgrupper, men olika grupper och olika situationer kräver olika insatser Detta kräver att någon organisation/funktion: Upprätthåller värdekedjeperspektivet (management av värdekedjan) Har ”kartan” klar och kan dirigera/hjälpa intressenter att orientera sig (kunskap om värdekedjan) Kan ge stöd i form av verktyg och metoder för att nyttja kedjan (strategier)


Ladda ner ppt "Spridningsaktiviteter 2005 Livslångt lärande längs livsmedelskedjan Utbildning UP 14/4, Alnarp 5 dörröppningskonferenser april-september Ambassadörsaktiviteter."

Liknande presentationer


Google-annonser