Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Livslångt Lärande Längs Livsmedelskedjan. Mål Skapa en fungerande kedja för • Samverkan mellan livsmedelskedjans aktörer • Rörlighet på arbetsmarknaden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Livslångt Lärande Längs Livsmedelskedjan. Mål Skapa en fungerande kedja för • Samverkan mellan livsmedelskedjans aktörer • Rörlighet på arbetsmarknaden."— Presentationens avskrift:

1 Livslångt Lärande Längs Livsmedelskedjan

2 Mål Skapa en fungerande kedja för • Samverkan mellan livsmedelskedjans aktörer • Rörlighet på arbetsmarknaden • Möjligheter till livslång utveckling och karriär • Jämställdhet • Utveckling av nya utbildningar • Företagen stärker sin konkurrenskraft • Livsmedelskedjans attraktionskraft ökar

3 Vi som står bakom Utvecklingspartnerskapet UP

4 Arbetsformer Sju arbetsgrupper i Skåne i samverkan med fem europeiska samarbetsprojekt

5 Livsmedelskedjan måste bli tydlig och synlig JordbrukLivsmedelsindustriTransportHandel Restaurang Storkök Konsument Anställda - Arbetslösa - Invandrare - Långtidssjukskrivna KOMPETENSER - RÖRLIGHET

6 En dynamisk och rörlig livsmedelskedja är en resurs För företagen Konkurrenskraft genom nära samarbeten och mötesplatser Vid rekrytering och omställningar För arbetsmarknaden Kostnader för ohälsa och arbetslöshet sänks Snabb övergång till nytt arbete Ökat utbud och flexibilitet Frisktalen ökar För individen Livslångt lärande, personlig utveckling och karriärmöjligheter Långsiktig anställbarhet Kraft att påverka ”empowerment”

7 Vad behövs? • Mötesplatser och nätverk för rörlighet • Alla aktörer ser nyttan av samverkan • Synsätt i harmoni • Verktyg och metoder för att skapa mötesplatser • Verktyg och metoder för stöd till aktörerna • Goda exempel

8 Mötesplatser och nätverk för rörlighet • Mobilitetscentrum • Arbetsgivarring för rehabilitering och rekrytering • Koordination av arbetsmarknadens aktörer • Gränsöverskridande facklig samverkan • Utveckling för småföretagare • Erfarenhetsutbyte för personalchefer • Idé- och inspirationsseminarier

9 1.Kompetensverktyg 2.Metoder för vägledning 3.Utbildning och utbildningssystem 4.Stöd till mötesplatser och nätverk 5.Karriärvägar 6.Goda exempel Verktyg och metoder för stöd till aktörerna

10 Eva Olsson, Köpingebro, är en av deltagarna i Utveckling av kvinnliga entreprenörer längs livsmedelskedjan: - Jag har haft stor nytta av projektet när jag utvecklat min affärsidé. Studiebesök på Öland och Italien har gett mycket när det gäller produktutveckling och marknadsföring. - På ett temamöte med Teknikbrostiftelsen fick jag kontakter som blir viktiga i analyser av de eteriska oljorna från min kryddodling. - Studieresan till Italien gav nya influenser och idéer. Vi har mycket att lära kring marknadsföring av våra lokala och regionala produkter. - Om bara en liten del av vad projektet har förmedlat kan förverkligas kommer detta att leda till fler företag. Trenderna visar att allt fler konsumenter vill ha närproducerade, säkra och designade livsmedelsprodukter. Goda exempel

11 Micke, 28 år, sjukskriven i 2 år -Utan kursen hade jag gått sjukskriven idag. Nu håller jag på att utbilda mig till kock. Catrin, 28 år, långtidssjukskriven och arbetslös -Jag har länge sökt jobb inom restaurang, men fick hjälp att hitta min passion. Nu pluggar jag till elevassistent och det är toppen. Muhammed, 30 år, långtidssjukskriven och arbetslös efter förslitningsskador Började plugga på SFI för att komma upp till C-nivå. - Jag vill bli lastbilschaufför, men innan jag kan få utbildning måste jag klara svenskan. Fick sedan arbete som truckförare på annan ort. Lena, 46 år, deltidssjukskriven, kan ej jobba kvar där hon är anställd Arbetsprövade som chaufför, och fick anställning. Sa upp sig på gamla jobbet. - Jag kom underfund med hur stor kompetens jag egentligen har. Det var intressant. Goda exempel Så här tycker några som deltagit i Inspirationskursen

12 Goda exempel från en storköksverksamhet i Skåne Vad har Equalprojektet gett Dig? Yvonne Högberg och Maria Gangenäs Kostenheten Höörs Kommun, med måltidsservice till skolor och äldreomsorg, säger så här: ”Intressant med utbyte av erfarenheter, nytt sätt att se på hela livsmedelskedjan. Insikt och förståelse för andra arbetsmöjligheter, flera aha-upplevelser. Känner stolthet i nuvarande arbetsuppgifter! Producenterna vid studiebesöken under Italienresan imponerade och inspirerade”

13 Goda exempel Utbildning - En inventering av utbildningsmöjligheter längs livsmedelskedjan i Skåne har gjorts som en del av ett examensarbete vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. -Kurs om livsmedelskedjan: http://www.slu.se/page.cfm?page=363&Anmkod=10056.0405& LMNr=600&kursWWW=http://www.jbt.slu.se http://www.slu.se/page.cfm?page=363&Anmkod=10056.0405& LMNr=600&kursWWW=http://www.jbt.slu.se -E-lerning modul om livsmedelssäkerhet: http://www.ifapme.be/efood2 (fransk version klar) http://www.ifapme.be/efood2

14 Följ utvecklingen på vår hemsida www.foodskills.info Arbetet fortsätter nu i Kristianstad

15 Sju arbetsgrupper 1Utveckling av metoder 2aKarriärvägar 2bKarriärvägledning - system 2cMobilitetscentrum 3aKvinnliga entreprenörer 3bFrån underleverantör till storkök 4Nya utbildningar och pedagogiska former

16 Europeiska samarbetsprojekt Mobability Frankrike, Italien, Sverige Modell för organisation och uppbyggnad av mobilitetscentrum längs livsmedelskedjan Utveckling av regionala varumärken för att stödja Equals målsättningar Metoder för utveckling av kvinnligt entreprenörskap längs livsmedelskedjan Transcompass Belgien, Nederländerna, Sverige Metoder för kompetensanalys för lågkvalificerade grupper

17 Europeiska samarbetsprojekt Autostrada Frankrike, Italien, England, Sverige Kvalitetssäkring för karriärvägledning Kompetensportfolio och valideringssystem Chaine / View Frankrike, Belgien, Sverige, Nederländerna Äldre arbetskraft – guide för transfer av kompetenser mellan arbetsplatser E-food Frankrike, Portugal, Nederländerna, Belgien, Sverige E-learning modul - livsmedelssäkerhet

18 Mobilitetscentrum • En ny aktör med uppgift att skapa samsyn och drivkraft • Spindeln i nätet • Den centrala uppgiften är att koordinera, testa metoder och etablera samverkan i plattformar • Förmedlar kunskap om livsmedelskedjan för att skapa rätt plattform för rätt tillfälle • Systemkompetens måste till om livsmedelskedjan skall bli en resurs

19 Arbetsgivarring Kristianstadsmodellen Samverkan mellan arbetsgivare i personalfrågor • Minska långtidsfrånvaro • Främja rörlighet för personal internt och externt • Förebygga utslagning • Uppmärksamma rehab-behov i ett tidigt skede • Erbjuda vägledning vid uppsägning av personal • Öka kvaliteten på kompetensutveckling • Samordnas av neutral företagarorganisation


Ladda ner ppt "Livslångt Lärande Längs Livsmedelskedjan. Mål Skapa en fungerande kedja för • Samverkan mellan livsmedelskedjans aktörer • Rörlighet på arbetsmarknaden."

Liknande presentationer


Google-annonser