Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Livslångt Lärande Längs Livsmedelskedjan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Livslångt Lärande Längs Livsmedelskedjan"— Presentationens avskrift:

1 Livslångt Lärande Längs Livsmedelskedjan
Sex tecknade bilder på människor i olika yrkesroller som representerar livsmedelskedjan + ev stiliserad kedja som finns på hemsidan Work since 6 mounth

2 Skapa en fungerande kedja för
Mål Skapa en fungerande kedja för Samverkan mellan livsmedelskedjans aktörer Rörlighet på arbetsmarknaden Möjligheter till livslång utveckling och karriär Jämställdhet Utveckling av nya utbildningar Företagen stärker sin konkurrenskraft Livsmedelskedjans attraktionskraft ökar Work since 6 mounth

3 Utvecklingspartnerskapet UP
Vi som står bakom Utvecklingspartnerskapet UP

4 Arbetsformer Sju arbetsgrupper i Skåne i samverkan med
fem europeiska samarbetsprojekt Efterföljande bilder finns: Sju arbetsgrupper bild 15, Transnationellt samarbete bild 16 och 17

5 Livsmedelskedjan måste bli tydlig och synlig
Restaurang Storkök Konsument Jordbruk Livsmedelsindustri Transport Handel KOMPETENSER - RÖRLIGHET Schematisk bild som visar hur rörlighet kan ske längs livsmedelskedjan Anställda - Arbetslösa - Invandrare - Långtidssjukskrivna

6 En dynamisk och rörlig livsmedelskedja är en resurs
För företagen Konkurrenskraft genom nära samarbeten och mötesplatser Vid rekrytering och omställningar För arbetsmarknaden Kostnader för ohälsa och arbetslöshet sänks Snabb övergång till nytt arbete Ökat utbud och flexibilitet Frisktalen ökar För individen Livslångt lärande, personlig utveckling och karriärmöjligheter Långsiktig anställbarhet Kraft att påverka ”empowerment” Work since 6 mounth

7 Vad behövs? Mötesplatser och nätverk för rörlighet
Alla aktörer ser nyttan av samverkan Synsätt i harmoni Verktyg och metoder för att skapa mötesplatser Verktyg och metoder för stöd till aktörerna Goda exempel Work since 6 mounth

8 Mötesplatser och nätverk för rörlighet
Mobilitetscentrum Arbetsgivarring för rehabilitering och rekrytering Koordination av arbetsmarknadens aktörer Gränsöverskridande facklig samverkan Utveckling för småföretagare Erfarenhetsutbyte för personalchefer Idé- och inspirationsseminarier Efterföljande bilder finns: Mobilitetscentrum bild 18, Arbetsgivarring bild 19 Work since 6 mounth

9 Verktyg och metoder för stöd till aktörerna
Kompetensverktyg Metoder för vägledning Utbildning och utbildningssystem Stöd till mötesplatser och nätverk Karriärvägar Goda exempel Presentation av de olika verktygen och metoderna finns på hemsidan Work since 6 mounth

10 Goda exempel Eva Olsson, Köpingebro, är en av deltagarna i Utveckling av kvinnliga entreprenörer längs livsmedelskedjan: Jag har haft stor nytta av projektet när jag utvecklat min affärsidé. Studiebesök på Öland och Italien har gett mycket när det gäller produktutveckling och marknadsföring. På ett temamöte med Teknikbrostiftelsen fick jag kontakter som blir viktiga i analyser av de eteriska oljorna från min kryddodling. Studieresan till Italien gav nya influenser och idéer. Vi har mycket att lära kring marknadsföring av våra lokala och regionala produkter. Om bara en liten del av vad projektet har förmedlat kan förverkligas kommer detta att leda till fler företag. Trenderna visar att allt fler konsumenter vill ha närproducerade, säkra och designade livsmedelsprodukter. Presentation Margaretha Work since 6 mounth

11 Goda exempel Så här tycker några som deltagit i Inspirationskursen
Micke, 28 år, sjukskriven i 2 år Utan kursen hade jag gått sjukskriven idag. Nu håller jag på att utbilda mig till kock. Catrin, 28 år, långtidssjukskriven och arbetslös Jag har länge sökt jobb inom restaurang, men fick hjälp att hitta min passion. Nu pluggar jag till elevassistent och det är toppen. Muhammed, 30 år , långtidssjukskriven och arbetslös efter förslitningsskador Började plugga på SFI för att komma upp till C-nivå. - Jag vill bli lastbilschaufför, men innan jag kan få utbildning måste jag klara svenskan. Fick sedan arbete som truckförare på annan ort. Lena, 46 år, deltidssjukskriven, kan ej jobba kvar där hon är anställd Arbetsprövade som chaufför, och fick anställning. Sa upp sig på gamla jobbet. - Jag kom underfund med hur stor kompetens jag egentligen har. Det var intressant. Presentation Solveig och Annika Work since 6 mounth

12 från en storköksverksamhet i Skåne
Goda exempel från en storköksverksamhet i Skåne Vad har Equalprojektet gett Dig? Yvonne Högberg och Maria Gangenäs Kostenheten Höörs Kommun, med måltidsservice till skolor och äldreomsorg, säger så här: ”Intressant med utbyte av erfarenheter, nytt sätt att se på hela livsmedelskedjan. Insikt och förståelse för andra arbetsmöjligheter, flera aha-upplevelser. Känner stolthet i nuvarande arbetsuppgifter! Producenterna vid studiebesöken under Italienresan imponerade och inspirerade” Presentation Inger Work since 6 mounth

13 Goda exempel Utbildning
En inventering av utbildningsmöjligheter längs livsmedelskedjan i Skåne har gjorts som en del av ett examensarbete vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Kurs om livsmedelskedjan: E-lerning modul om livsmedelssäkerhet: version klar) Presentation Sara och Peter Work since 6 mounth

14 Arbetet fortsätter nu i Kristianstad Följ utvecklingen på vår hemsida
Work since 6 mounth

15 Sju arbetsgrupper 1 Utveckling av metoder 2a Karriärvägar
2b Karriärvägledning - system 2c Mobilitetscentrum 3a Kvinnliga entreprenörer 3b Från underleverantör till storkök 4 Nya utbildningar och pedagogiska former I projektet har sju arbetsgrupper eller delprojekt ingått Work since 6 mounth

16 Europeiska samarbetsprojekt
Mobability Frankrike, Italien, Sverige Modell för organisation och uppbyggnad av mobilitetscentrum längs livsmedelskedjan Utveckling av regionala varumärken för att stödja Equals målsättningar Metoder för utveckling av kvinnligt entreprenörskap längs livsmedelskedjan Transcompass Belgien, Nederländerna, Sverige Metoder för kompetensanalys för lågkvalificerade grupper forts beskrivning av transnationellt samarbete Work since 6 mounth

17 Europeiska samarbetsprojekt
Autostrada Frankrike, Italien, England, Sverige Kvalitetssäkring för karriärvägledning Kompetensportfolio och valideringssystem Chaine / View Frankrike, Belgien, Sverige, Nederländerna Äldre arbetskraft – guide för transfer av kompetenser mellan arbetsplatser E-food Frankrike, Portugal, Nederländerna, Belgien, Sverige E-learning modul - livsmedelssäkerhet Det transnationella samarbetet beskrivs här kort Work since 6 mounth

18 Mobilitetscentrum En ny aktör med uppgift att skapa samsyn och drivkraft Spindeln i nätet Den centrala uppgiften är att koordinera, testa metoder och etablera samverkan i plattformar Förmedlar kunskap om livsmedelskedjan för att skapa rätt plattform för rätt tillfälle Systemkompetens måste till om livsmedelskedjan skall bli en resurs

19 Kristianstadsmodellen
Arbetsgivarring Kristianstadsmodellen Samverkan mellan arbetsgivare i personalfrågor Minska långtidsfrånvaro Främja rörlighet för personal internt och externt Förebygga utslagning Uppmärksamma rehab-behov i ett tidigt skede Erbjuda vägledning vid uppsägning av personal Öka kvaliteten på kompetensutveckling Samordnas av neutral företagarorganisation


Ladda ner ppt "Livslångt Lärande Längs Livsmedelskedjan"

Liknande presentationer


Google-annonser