Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MIMA-gruppen Metrics In Medical Affairs Arbetsgrupp inom SSPM

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MIMA-gruppen Metrics In Medical Affairs Arbetsgrupp inom SSPM"— Presentationens avskrift:

1 MIMA-gruppen Metrics In Medical Affairs Arbetsgrupp inom SSPM
Svenska Sällskapet för Pharmaceutical Medicine Peter Hovstadius, Pia Essén, Andreas Fasth, Gunbritt Lagerbäck

2 Metrics In Medical Affairs
Syfte Definiera ett antal relevanta mål för anställda inom Medical Affairs; främst Medicinska Rådgivare. Dessa mål kan ses som en inspiration för att utforma mål i anslutning till aktuella arbetsbeskrivningar. Generellt bör dessa mål prioritera kvalitet framför kvantitet. Ett proaktivt förhållningssätt bör genomgående finnas med som en del av målens utvärdering.

3 Målområden Teamet KOL Studier Innovation Utbildning Compliance
Medicinska frågor Finansiellt

4 KOL – Key Opinion Leader
Riktlinjearbete – Förse författare/KOL med vetenskaplig info. Bekräftad kontakt med KOL med senast vetenskaplig uppdatering Uppdaterade riktlinjer enligt senaste kunskapen och produktprofil Expertgrupper Svar på fördefinierade vetenskapliga frågeställningar Kan utvärdera mötets kvalitet via enkät (externa deltagare) F2F möten HCP uppdaterad HCP presenterar, använder uppdaterad info efter mötet. Rising Stars Identifiera Rising Star Aktivitet med Rising Star

5 Utbildning - extern Presentationer Antal
Utvärdering av kvalitet (intern feedback samt från deltagare/publik på innehåll/pedagogik) Hur mycket den efterfrågas Kurser Utvärdering av kvalitet Antal som söker nästa kurs Material som används på kursen skall vara uppdaterat Web Antal unika ”träffar” på hemsida Efterfrågan – antal medlemmar på tjänster som kräver registrering Nedladdat antal ”appar” Broschyrer Efterfrågan

6 Utbildning - intern Medicinsk Rådgivare bör ha ansvar för att regelbundet (kan anges som specificerad tidsperiod) anordna utbildningstillfällen för berörd personal Medicinsk Rådgivare bör proaktivt anordna utbildningar då nya viktiga data föreligger Kunskapstest kan utgöra grunden för utvärdering (en viss fördefinierad poängsumma)

7 Teamet Utvärdera feedback
Kan göras med t.ex. 360 graders mätning (främst för chefer), Myers-Briggs Type Indicator, feedback från medarbetare Förändring utifrån tidigare feedback Proaktiv roll Drivande funktion (i stället för enbart rådgivande) Driva medicinska frågor Medicinsk och vetenskaplig integritet utvärderat genom medarbetarfeedback

8 Compliance PV Rapportera biverkningar (innehåll samt i enlighet med de tidsramar som är fastställda) Granska marknadsmaterial (annonser, roll-ups, kampanjer etc) Handläggning i enlighet med anvisade ledtider Ingen fällning i NBL/IGM av material som godkänts av Medicinsk Rådgivare SOP:ar/utbildningar Genomförda i tid samt implementerade Inga upprepade avvikelser Ledtider Motsvara kraven på ledtider hos företaget

9 Studier I de situationer där Medicinsk Rådgivare är aktivt delaktig i studieteamet målsättningar nedan appliceras enligt de riktlinjer som gäller klinisk forskning. Ledtider Följa tidsplanen. Tid från att landet erhållit sista regulatoriska dokumentet för ansökan till ”site ready” Enrollment Rätt antal patienter i rätt tid (Rekryterings prediktabilitet) Site selection Inkludera rätt antal sites Inkludera strategiskt viktiga sites (Andel sites vs planned sites ) Globala studier Lokalisering av x% globala studier i Sverige Antal erhållna studier / antal feasibilities Lokala studier Identifiera lokala behov och initiera studier från detta Inkludera strategiskt viktiga sites Publicera resultat (andel publicerade studier/totalt antal studier)

10 Innovation Samarbeta kring nya innovativa sätt att bedriva verksamheten. Antal nya förslag/processer Medicinsk Rådgivare varit bidragande till Föreslå nya produkter, utveckling av befintliga eller produktassocierade hjälpmedel

11 Medicinska frågor Definition Frågor med medicinska frågeställningar som kommer från sjukvården och hanteras av Medicinsk Rådgivare Metrics Antal besvarade frågor Handläggningstid: primär och final svarstid (medeltid årets frågor) Antal/andel frågor med svarstider på >2 dagar (primär/final)

12 Finansiellt Definition Mått på försäljning
Metrics Gruppen anser att Medicinsk Rådgivare inte bör utvärderas på enskilda produkter, dock kan företagets sammantagna resultat reflekteras i årsutvärderingen.

13 Sammanfattning Teamet KOL Studier Innovation Utbildning Compliance
Medicinska frågor Finansiellt


Ladda ner ppt "MIMA-gruppen Metrics In Medical Affairs Arbetsgrupp inom SSPM"

Liknande presentationer


Google-annonser