Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsgrupp inom SSPM Svenska Sällskapet för Pharmaceutical Medicine Peter Hovstadius, Pia Essén, Andreas Fasth, Gunbritt Lagerbäck MIMA-gruppen Metrics.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsgrupp inom SSPM Svenska Sällskapet för Pharmaceutical Medicine Peter Hovstadius, Pia Essén, Andreas Fasth, Gunbritt Lagerbäck MIMA-gruppen Metrics."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsgrupp inom SSPM Svenska Sällskapet för Pharmaceutical Medicine Peter Hovstadius, Pia Essén, Andreas Fasth, Gunbritt Lagerbäck MIMA-gruppen Metrics In Medical Affairs

2 Syfte Definiera ett antal relevanta mål för anställda inom Medical Affairs; främst Medicinska Rådgivare.  Dessa mål kan ses som en inspiration för att utforma mål i anslutning till aktuella arbetsbeskrivningar.  Generellt bör dessa mål prioritera kvalitet framför kvantitet.  Ett proaktivt förhållningssätt bör genomgående finnas med som en del av målens utvärdering.

3 Utbildning Finansiellt KOL Innovation Studier Teamet Compliance Medicinska frågor Målområden

4 KOL – Key Opinion Leader  Riktlinjearbete – Förse författare/KOL med vetenskaplig info.  Bekräftad kontakt med KOL med senast vetenskaplig uppdatering  Uppdaterade riktlinjer enligt senaste kunskapen och produktprofil  Expertgrupper  Svar på fördefinierade vetenskapliga frågeställningar  Kan utvärdera mötets kvalitet via enkät (externa deltagare)  F2F möten  HCP uppdaterad  HCP presenterar, använder uppdaterad info efter mötet.  Rising Stars  Identifiera Rising Star  Aktivitet med Rising Star

5 Utbildning - extern  Presentationer  Antal  Utvärdering av kvalitet (intern feedback samt från deltagare/publik på innehåll/pedagogik)  Hur mycket den efterfrågas  Kurser  Antal  Utvärdering av kvalitet  Antal som söker nästa kurs  Material som används på kursen skall vara uppdaterat  Web  Antal unika ”träffar” på hemsida  Efterfrågan – antal medlemmar på tjänster som kräver registrering  Nedladdat antal ”appar”  Broschyrer  Efterfrågan

6 Utbildning - intern  Medicinsk Rådgivare bör ha ansvar för att regelbundet (kan anges som specificerad tidsperiod) anordna utbildningstillfällen för berörd personal  Medicinsk Rådgivare bör proaktivt anordna utbildningar då nya viktiga data föreligger  Kunskapstest kan utgöra grunden för utvärdering (en viss fördefinierad poängsumma)

7 Teamet  Utvärdera feedback Kan göras med t.ex. 360 graders mätning (främst för chefer), Myers-Briggs Type Indicator, feedback från medarbetare  Förändring utifrån tidigare feedback  Proaktiv roll Drivande funktion (i stället för enbart rådgivande) Driva medicinska frågor Medicinsk och vetenskaplig integritet utvärderat genom medarbetarfeedback

8 Compliance  PV  Rapportera biverkningar (innehåll samt i enlighet med de tidsramar som är fastställda)  Granska marknadsmaterial (annonser, roll-ups, kampanjer etc)  Handläggning i enlighet med anvisade ledtider  Ingen fällning i NBL/IGM av material som godkänts av Medicinsk Rådgivare  SOP:ar/utbildningar  Genomförda i tid samt implementerade  Inga upprepade avvikelser  Ledtider  Motsvara kraven på ledtider hos företaget

9 Studier I de situationer där Medicinsk Rådgivare är aktivt delaktig i studieteamet målsättningar nedan appliceras enligt de riktlinjer som gäller klinisk forskning.  Ledtider  Följa tidsplanen. Tid från att landet erhållit sista regulatoriska dokumentet för ansökan till ”site ready”  Enrollment  Rätt antal patienter i rätt tid (Rekryterings prediktabilitet)  Site selection  Inkludera rätt antal sites  Inkludera strategiskt viktiga sites (Andel sites vs planned sites )  Globala studier  Lokalisering av x% globala studier i Sverige  Antal erhållna studier / antal feasibilities  Lokala studier  Identifiera lokala behov och initiera studier från detta  Inkludera strategiskt viktiga sites  Publicera resultat (andel publicerade studier/totalt antal studier)

10 Innovation  Samarbeta kring nya innovativa sätt att bedriva verksamheten.  Antal nya förslag/processer Medicinsk Rådgivare varit bidragande till  Föreslå nya produkter, utveckling av befintliga eller produktassocierade hjälpmedel

11 Medicinska frågor  Definition Frågor med medicinska frågeställningar som kommer från sjukvården och hanteras av Medicinsk Rådgivare  Metrics  Antal besvarade frågor  Handläggningstid: primär och final svarstid (medeltid årets frågor)  Antal/andel frågor med svarstider på >2 dagar (primär/final)

12 Finansiellt  Definition Mått på försäljning  Metrics Gruppen anser att Medicinsk Rådgivare inte bör utvärderas på enskilda produkter, dock kan företagets sammantagna resultat reflekteras i årsutvärderingen.

13 Utbildning Finansiellt KOL Innovation Studier Teamet Compliance Medicinska frågor Sammanfattning


Ladda ner ppt "Arbetsgrupp inom SSPM Svenska Sällskapet för Pharmaceutical Medicine Peter Hovstadius, Pia Essén, Andreas Fasth, Gunbritt Lagerbäck MIMA-gruppen Metrics."

Liknande presentationer


Google-annonser