Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medibas – ett hälsobibliotek för primärvården

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medibas – ett hälsobibliotek för primärvården"— Presentationens avskrift:

1 Medibas – ett hälsobibliotek för primärvården

2 Hur finner man relevant evidens i den vetenskapliga litteraturen?
Drygt 1,4 miljoner medicinska artiklar publiceras årligen, varav 10–15 procent kan vara av praktiskt värde för patienter… Även i ett kommande nationellt hälsobibliotek kan det bli svårt att snabbt hitta det man behöver som allmänläkare.

3 Den allmänmedicinska kunskapsvägen
Klinisk erfarenhet Patientens önskemål Forsknings- baserad evidens Vetenskap och beprövad erfarenhet

4 Medibas - Medicinsk databas för svensk sjukvård
Evidens från aktuella vetenskapliga artiklar Sammanfattningar av: Socialstyrelsens nationella riktlinjer SBU-rapporter Rekommenderade läkemedels- behandlingar från LMV

5 Nordisk Medicin revisited...
Redaktionellt samarbete mellan Medibas (2013), Laegehåndbogen i Danmark (2011) och Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL,1999).

6 Medibas redaktion Ingvar Krakau, huvudredaktör, docent, specialist i allmänmedicin Josef Sayegh, redaktör, specialist i allmänmedicin Åsa Uhlin, medicinsk journalist, förlagschef Emese Gerentser, medicinsk journalist Jessika Nilsson, medicinsk journalist Medicinskt redaktionsråd Lars Backlund med dr, specialist i allmänmedicin Daniela Gresie-Brusin med dr, ST-läkare i allmänmedicin Ejda Hassler med dr, specialist i allmänmedicin Åsa Niper doktorand, specialist i allmänmedicin IngBritt Rydeman, med dr, distriktssköterska Eliya Syed ST-läkare i allmänmedicin Remy Waardenburg ST-läkare i allmänmedicin Externa rådgivare Hugo Lagercrantz, professor i pediatrik Torgny Svenberg, professor i kirurgi Margareta Troein Töllborn, professor i allmänmedicin Granskare Alla texter är granskade av drygt 180 svenska sakkunniga inom olika specialiteter

7 Källor bakom Medibas Clinical Evidence EBM Guidelines Up to date
Journal Watch ACP Journal Club NHS Evidence Cochrane Library PubMed Clinical Queries   Socialstyrelsens nationella riktlinjer Rekommenderade läkemedelsbehandlingar från LMV SBU-rapporter

8 5 000 artiklar, illustrationer och animationer referenser Uppdateras kontinuerligt Allt material är enhetligt disponerat Alla artiklar har informationstext för patienter Svar på sekunder, även möjlighet till fördjupning På gång: mobil applikationer personligt gräns- snitt studentversion

9 Enhetligt disponerad struktur.
Lätt att hitta det man söker, även i längre texter

10 Stöd för kontinuerlig evidensbaserad fortbildning
Det ”gyllene ögonblicket” för inlärning är när man verkligen behöver veta något. Faktakoll vid patientmötet är en kvalitetsindikator! Även den som är erfaren behöver bli uppdaterad om nya rön och påmind om gamla kunskaper.

11 Kvalitetsäkring Mer än 10 års erfarenhet med NEL som används av 90 % av norska allmänläkare. Norska texter har översatts och anpassats till svenska förhållanden av våra 180 granskare och många texter i Medibas nyproduceras. Alla texter bygger på bästa tillgänglig evidens från den vetenskapliga litteraturen. För det medicinska innehållet svarar sakkunniga inom allmänmedicin och andra specialiteter. Före publicering slutgranskas alla medicinska texter av specialister i allmänmedicin. Alla patientinformationstexter granskas av medicinjournalister. Medibas uppdateras regelbundet utifrån hur kunskapsläget utvecklas. Här börjar Åsa!

12 Vilka står bakom Medibas?
Medibas är ett bolag där Dagens Medicin äger 50 % och Norsk Helseinformatikk AS (som driver NEL) äger 50 %. Medibas finansieras med abonnemang*, ingen annonsering för läkemedel eller andra produkter är tillåten. Medibas står fritt från industri och myndigheter. * introduktionspris ~ 2000 kr/användare/år – en investering på promillenivå!

13 Vi är där nu… med Medibas


Ladda ner ppt "Medibas – ett hälsobibliotek för primärvården"

Liknande presentationer


Google-annonser