Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek - LUB Karin Ohrt Biblioteksdirektionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek - LUB Karin Ohrt Biblioteksdirektionen."— Presentationens avskrift:

1 Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek - LUB Karin Ohrt Biblioteksdirektionen

2 2 L U N D S U N I V E R S I T E T Kompetensutvecklingsinsatser 200 000 avsatt i budget för Biblioteksdirektionen Stöd från ESF 50 utbildningar per år 800-900 deltagare per år (på 180 anställda) Ca 3 000 timmar intern kompetensutveckling

3 3 L U N D S U N I V E R S I T E T Organisationsförändring 2000/2001 Fakulteterna fick ansvar för sin egen biblioteksservice Egna biblioteksstyrelser, budget Bibliotekspersonalen anställd av fakulteten Ämnesbibliotek 40 % av LUs biblioteksbudget

4 4 L U N D S U N I V E R S I T E T Organisationsförändring 2000/2001... Universitetsbibliotekets ansvarsområde förändrades Ansvar för kulturarvet Specialsamlingar Pliktexemplar – Utlån Service till område HT

5 5 L U N D S U N I V E R S I T E T Organisationsförändring 2000/2001... Biblioteksdirektionen – ny enhet Utvecklar och driver gemensamma elektroniska tjänster Samordning av kompetensutveckling, stöd till lärande, kvalitetsarbete, samarbete regionalt till internationellt

6 6 L U N D S U N I V E R S I T E T Första planen för kompetensutveckling 2001 ”Oavsett var i organisationen man befinner sig betraktas bibliotekspersonalen som representanter för biblioteksverksamheten vid Lunds universitet, och varje möte med lärare, forskare, studenter och andra användare blir avgörande för brukarnas syn på bibliotekspersonalens kompetens.”

7 7 L U N D S U N I V E R S I T E T Stora omställningar för personalen Byte av arbetsplats Nya arbetsuppgifter Nya arbetskamrater Ny teknik, ökning av antalet studenter och nya undervisningsformer - en enorm förändring av arbetet inom alla bibliotek

8 8 L U N D S U N I V E R S I T E T Strategisk kompetensutveckling – att vi har den kompetens vi behöver Var står vi och vad kan vi? Vart ska vi? Vad behöver vi lära oss för att komma dit?

9 9 L U N D S U N I V E R S I T E T Kompetensanalys 2003 bidrag från ESF-rådet www.esf.se omfattade 180 medarbetare

10 10 L U N D S U N I V E R S I T E T Gemensam strategisk plan 2003 Informationsförsörjning Lärandemiljöer Informationskompetens Vetenskaplig publicering Lovisa

11 11 L U N D S U N I V E R S I T E T Hur gjorde vi... Seminarier – de strategiska målen, trender och tendenser inom bibliotek, pedagogik och forskning, kompetensutveckling – verksamhetsutveckling Grupparbeten Enkät om utbildning och utbildningsbehov

12 12 L U N D S U N I V E R S I T E T Rapporten ett ben i traditionell biblioteksverksamhet och ett i det digitala biblioteket otillräckliga IKT-kunskaper och ont om tid bättre pedagogisk kompetens mer samarbete inom biblioteksnätverket och kompetensöverföring generationsväxling – äldre medarbetare ej längre delaktiga cheferna måste vara positiva – utbildning av arbetsledarna bör prioriteras

13 13 L U N D S U N I V E R S I T E T Processen ett värde i sig Alla fick tillfälle att förhålla sig till målsättningen strategin framtiden sin egen och sin enhets roll Den gav samhörighetskänsla

14 14 L U N D S U N I V E R S I T E T Handlingsplan kompetensutveckling 2004-2006 en lärande organisation – strukturer för kunskapsöverföring och medarbetarnas delaktighet i vision och strategi prioriterade områden – det digitala biblioteket/egna system – IT – högskolepedagogik – ledarutveckling – kundbemötande ledningens ansvar – individens ansvar

15 15 L U N D S U N I V E R S I T E T Kurskatalog

16 16 L U N D S U N I V E R S I T E T Frågor att ställa sig Kompetensutveckling mer än ett individuellt projekt – individens önskemål är inte alltid organisationens Vilka är egentligen behoven – fördjupning i det man kan eller … Samordningsansvar utan att ha arbetsledaransvar Små enheter - svårt att frigöra personal för utbildning Generationsväxling – överdrivs farhågorna? Kompetensområden – fackliga, sociala och personliga

17 17 L U N D S U N I V E R S I T E T Lunds Universitets Bibliotek – bibliotek i nätverk mentorsprogram – ett sätt att stärka nätverket arbetsgrupper – ett sätt att utveckla nätverket

18 18 L U N D S U N I V E R S I T E T Vad har fungerat bra och vad har varit svårare? utbildningar i pedagogik mentorsprogram egna system allmänna IT-kunskaperna – kunskaperna mycket ojämna arbetsrotation, auskultation eller praktik ojämt deltagandet utveckling av framtidens chefer – att ta tillvara dagens personal – coaching, traineeutbildning, projektarbete och projektledning. Mycket kvar att göra.

19 19 L U N D S U N I V E R S I T E T Mäta effekter – hur kan det gå till? Uppföljning av enkät Biblioteksbarometer 2005

20 20 L U N D S U N I V E R S I T E T Vad vi kan märka Tillfällen för professionella samtal har ökat!


Ladda ner ppt "Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek - LUB Karin Ohrt Biblioteksdirektionen."

Liknande presentationer


Google-annonser