Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Forsknings- och utbildningsstrategi Sune Larsson Forsknings- och Utbildningsdirektör.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Forsknings- och utbildningsstrategi Sune Larsson Forsknings- och Utbildningsdirektör."— Presentationens avskrift:

1 Forsknings- och utbildningsstrategi Sune Larsson Forsknings- och Utbildningsdirektör

2 Definition Strategi ”Vart vill vi nå och hur gör vi det”

3 Utbildningsstrategi

4 Utbildningstrategi

5 Vad ska ingå i en utbildningsstrategi?

6 Forskningsstrategi

7 Forskningsstrategi 2014-2018 1. Styrning, samordning och dialog kring forskningens fokus 2. Ekonomiska förutsättningar för forsknings- och innovationsarbete 3. Forskningens infrastruktur och tillgång till patientunderlag 4. Forskarens förutsättningar 5. Det innovativa landstinget 6. Samarbete, samverkan och konkurrens 7. Kunskapsstyrning - Implementering och nyttiggörande av forskningens resultat

8 Forskningsstrategi 2014-2018 1. Styrning, samordning och dialog kring forskningens fokus Mål 2014-2018 Lednings och stödfunktion för FoU inom LLK från 2014 Akademiska vårdcentraler från 2016 Årliga forskningsbokslut Strategiskt viktiga forskningsområden identifieras och stöttas I vårdavtal ska framgå att klinisk forskning ska bedrivas samt vad som ska stödjas avseende forskning och utveckling Forskningsprojekt som har en tydlig plan för implementering ska premieras och prioriteras.

9 ”Koncept för att stärka klinisk patientnära forskning, utveckling och utbildning inom primärvården” Akademisk vårdcentral

10 (Ny) arbetsgrupp startade hösten 2014 Delrapport till HSS februari 2015 Slutrapport till HSS juni 2015 Akademisk vårdcentral

11 Forskningsstrategi 2014-2018 Mål 2014-2018 Väl definierad och avdelad finansiering från landstinget Landstinget matchar ALF medlen med egna medel 50/50 Forskningsmedel prioriteras mot utvalda strategiska forskningsområden och forskarteam Landstinget upprätthåller en hög förmåga att driva forskningsprojekt och ansöka om forskningsmedel Innovation Akademiska har en stabil budget och landstingsgemensamt uppdrag 2. Ekonomiska förutsättningar för forsknings- och innovationsarbete

12 Forskningsstrategi 2014-2018 Mål 2014-2018 Ta fram en innovationsstrategi Ge Innovation Akademiska ett landstingsövergripande uppdrag Säkerställ att Innovation Akademiska har en långsiktigt stabil finansiering 5. Det innovativa landstinget

13 the innovative hospital

14 Målsättning för Innovation Akademiska 1.Etablera en process så att personalen får hjälp att förvandla idéer till innovativa produkter och tjänster ”idebärarprocess” 2.Skapa en tydlig väg in till sjukhuset för medicintekniska företag som vill utvärdera nya produkter ”företagsprocess”

15 Hur arbetar Innovation Akademiska?

16 Erbjudandet till företag Konceptutvärdering Kliniska studier för CE märkning Prototyptester

17 Innovation Akademiska Idéer och behov Expertkonsultation Användbarhet Klinisk utvärdering Införande Förstärkt beroendevård InnoCent Ersättningsmodell diabetesvård på distans

18 Strategidokument rörande forskning inom LUL och AS 2000 ”Strategisk plan för Akademiska sjukhuset” 2003 ”Akademiska sjukhusets forskningspolicy” 2009 ”Forskningspolitiskt program för landstinget i Uppsala län” 2009”Strategisk forskningsplan för Akademiska sjukhuset”

19 Varför dåligt genomslag av tidigare strategidokument? Flera orsaker där bland annat följande nämns LUL intar en passiv roll inom FoU och hänvisar istället till Uppsala universitet Brist på dedikerade resurser för att genomföra tidigare antagen strategi LUL har ingen central FoU enhet Ingen uppföljning av om strategin efterlevs

20


Ladda ner ppt "Forsknings- och utbildningsstrategi Sune Larsson Forsknings- och Utbildningsdirektör."

Liknande presentationer


Google-annonser