Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Forsknings- och utbildningsstrategi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Forsknings- och utbildningsstrategi"— Presentationens avskrift:

1 Forsknings- och utbildningsstrategi
Sune Larsson Forsknings- och Utbildningsdirektör

2 Definition Strategi ”Vart vill vi nå och hur gör vi det”

3 Utbildningsstrategi

4 Utbildningstrategi

5 Utbildningstrategi Vad ska ingå i en utbildningsstrategi?

6 Forskningsstrategi

7 Forskningsstrategi Styrning, samordning och dialog kring forskningens fokus Ekonomiska förutsättningar för forsknings- och innovationsarbete Forskningens infrastruktur och tillgång till patientunderlag Forskarens förutsättningar Det innovativa landstinget Samarbete, samverkan och konkurrens Kunskapsstyrning - Implementering och nyttiggörande av forskningens resultat

8 Forskningsstrategi 1. Styrning, samordning och dialog kring forskningens fokus Mål Lednings och stödfunktion för FoU inom LLK från 2014 Akademiska vårdcentraler från 2016 Årliga forskningsbokslut Strategiskt viktiga forskningsområden identifieras och stöttas I vårdavtal ska framgå att klinisk forskning ska bedrivas samt vad som ska stödjas avseende forskning och utveckling Forskningsprojekt som har en tydlig plan för implementering ska premieras och prioriteras.

9 Akademisk vårdcentral
”Koncept för att stärka klinisk patientnära forskning, utveckling och utbildning inom primärvården”

10 Akademisk vårdcentral
(Ny) arbetsgrupp startade hösten 2014 Delrapport till HSS februari 2015 Slutrapport till HSS juni 2015

11 Forskningsstrategi 2. Ekonomiska förutsättningar för forsknings- och innovationsarbete Mål Väl definierad och avdelad finansiering från landstinget Landstinget matchar ALF medlen med egna medel 50/50 Forskningsmedel prioriteras mot utvalda strategiska forskningsområden och forskarteam Landstinget upprätthåller en hög förmåga att driva forskningsprojekt och ansöka om forskningsmedel Innovation Akademiska har en stabil budget och landstingsgemensamt uppdrag

12 Forskningsstrategi 2014-2018 5. Det innovativa landstinget
Mål Ta fram en innovationsstrategi Ge Innovation Akademiska ett landstingsövergripande uppdrag Säkerställ att Innovation Akademiska har en långsiktigt stabil finansiering

13 the innovative hospital

14 Målsättning för Innovation Akademiska
1. Etablera en process så att personalen får hjälp att förvandla idéer till innovativa produkter och tjänster ”idebärarprocess” 2. Skapa en tydlig väg in till sjukhuset för medicintekniska företag som vill utvärdera nya produkter ”företagsprocess”

15 Hur arbetar Innovation Akademiska?

16 Kliniska studier för CE märkning
Erbjudandet till företag Konceptutvärdering Prototyptester Kliniska studier för CE märkning

17 Nyttiggöra Innovation Akademiska InnoCent Ersättningsmodell
Förstärkt beroendevård InnoCent Ersättningsmodell diabetesvård på distans Expertkonsultation Användbarhet Klinisk utvärdering Införande Nyttiggöra Det gör vi genom att verka inom huvudsakligen fem områden. Idéer och behov – att ta tillvara och förmedla dessa Expertkonsultationer Användbarhetstester Kliniska utvärderingar Införande En innovation är en fullständig innovation först när mottagaren använder innovationen fullt ut. Innan dess är det "uppfinning" eller "ny idé". Och här har ni nyckeln till varför vi ordnar den här dagen – i samarbete med Konkurrensverket, Vinnova och Energimyndigheten. Om allt det arbete som vi lägger ned ska få resultat i den större skalan, kan vi inte slå oss till ro och känna oss nöjda när utvecklingsarbetet är gjort och nyttan är bevisad - det är i själva införandesteget det gäller. Då har vi Lagen om offentlig upphandling att förhålla oss till, men också de möjligheter som Innovationsupphandling innebär. Det offentliga Sverige upphandlar för mellan 6 och 800 miljarder kronor varje år, och är en viktig kund, och kravställare på marknaden. Idéer och behov

18 Strategidokument rörande forskning inom LUL och AS
2000 ”Strategisk plan för Akademiska sjukhuset” 2003 ”Akademiska sjukhusets forskningspolicy” 2009 ”Forskningspolitiskt program för landstinget i Uppsala län” 2009 ”Strategisk forskningsplan för Akademiska sjukhuset”

19 Varför dåligt genomslag av tidigare strategidokument?
Flera orsaker där bland annat följande nämns LUL intar en passiv roll inom FoU och hänvisar istället till Uppsala universitet Brist på dedikerade resurser för att genomföra tidigare antagen strategi LUL har ingen central FoU enhet Ingen uppföljning av om strategin efterlevs

20


Ladda ner ppt "Forsknings- och utbildningsstrategi"

Liknande presentationer


Google-annonser