Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister Qulturum Arbetsuppgift LS3 – LS4 Förbättringsteam.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister Qulturum Arbetsuppgift LS3 – LS4 Förbättringsteam."— Presentationens avskrift:

1 Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister Qulturum Arbetsuppgift LS3 – LS4 Förbättringsteam

2 Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister Qulturum LS3-LS4 – Förbättringsteam 1.Fastställ målområde kopplat till registerdata 2.Identifiera primära påverkansfaktorer och förbättringsområden med hjälp av påverkansanalys och färdigställ PDSA-plan 3.Ta fram 15 mätpunkter för resultatmåttet kopplat till målområdet och för minst en primär påverkansfaktor 4.Upprätta handlingsplan för teamets arbete 5.Sammanställ A3 – för att kommunicera ert arbete på hemmaplan 6.Planera för visualisering – Presentationen (nära, enkelt, tydligt) – Ritual (återkommande, organiserat, fastställd strategi) – Ta fram en resultattavla (ta med ett foto på tavlan och diagrammen till LS4) 7.Utifrån punkt 1-6 ovan, ta fram handlingsplan för fortsatt förbättringsarbete och säkerställ mätningar (definiera mått och ta fram diagram) kopplat till detta 8.Publicera alla arbetsuppgifter på Projectplace och ta med utskrifter/poster till LS4

3 Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister Qulturum Mål/ målområde Påverkansanalys Primär påverkan (2-4) ”Vad?” Sekundär påverkan ”Hur?” © ihi

4 Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister Qulturum DatumIdentifierat utvecklings- /förbättringsområde MålÅtgärderAnsvar för genomförande Tidsplan/mätningar/ resultat (konkreta resultat och vad lärde vi) Verksamhet/område/process _____________________________________

5 Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister Qulturum Agera Rekommendationer - Hur handlar vi utifrån resultaten? Bibehåll förbättringsidén eller utveckla/avveckla, ny PGSA? Förbättringsområde: Ansvarig: __________________________ Datum: ____________ Planera Mål - vad vill vi uppnå? Nuvarande situation - hur gör vi idag och hur ser våra resultat ut? Studera Analysera data och utveckla slutsatserna – vad visar resultaten? Hur tolkar vi dem? Analys - Vilka är våra problem och varför? Gör Vilka förändringar ska vi göra? Plan - Hur kommer förbättringarna genomföras?


Ladda ner ppt "Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister Qulturum Arbetsuppgift LS3 – LS4 Förbättringsteam."

Liknande presentationer


Google-annonser