Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientsäkerhetskultur. Säkerhetskultur Förhållningssätt och attityder som en organisation och dess medarbetare har till risker Värderingar Beteenden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientsäkerhetskultur. Säkerhetskultur Förhållningssätt och attityder som en organisation och dess medarbetare har till risker Värderingar Beteenden."— Presentationens avskrift:

1 Patientsäkerhetskultur

2 Säkerhetskultur Förhållningssätt och attityder som en organisation och dess medarbetare har till risker Värderingar Beteenden Regler

3 Web-enkät via e-post 5 november ca 10 minuter att besvara Svarstid 2-3 veckor Fakta

4 visa på styrkor och förbättringsområden öka insikten både hos medarbetare och ledare studera förändringar i förhållningssätt/attityder Syfte:

5 Vem ska svara? Alla inom hälso- och sjukvård och tandvård som arbetar direkt eller indirekt med patienter

6 Lärande Lär vi av misstag, sker utvärdering? Samarbete Sker ett samarbete inom och mellan vårdenheter för en patientsäker vård? Rapporteringsbenägenhet Rapporteras händelser-även om patient ej skadats? Säkerhetsmedvetenhet Bedriver enheten en säker vård? Kommunikation/Information Pratar vi om och informeras om brister, säger vi förlåt? Kultur då misstag görs Individ eller systemsyn, straff eller beröm? Arbetsbelastning Upplevd belastning i relation till kvalité Frågeområden Ledningens stöd Beröms och prioriteras patientsäkerhetsarbete av närmsta och högsta ledningen?

7 Kontaktperson inom centrum Varje centrum utsett en kontaktperson som har till uppgift att: Vara kontaktperson till centrumets chefer och medarbetare Ansvara för listor avseende vilka som ska besvara enkäten

8 Svenska resultat

9 Chefer och medarbetare

10 Yrkesgrupper på en avdelning

11 Vad görs med resultatet? Belyser ”mjuka” data - stort område inom patientsäkerhet blir verktyg för den enskilda enhetens förbättringsarbete Riktade åtgärdsplaner

12 Säkerhetskultur i LiÖ begreppet används mer och mer inom hälso- och sjukvården. Forskning har visat att den rådande säkerhetskulturen i en organisation påverkar kvaliteten och säkerheten i vården. Patientsäkerhetskultur (vilket har beskrivits som organisationens ”personlighet”) skiljer sig inte från de värderingar som lyfts fram i Målbilden; sammanhålla flöden, sidledsansvar, rätt från mig, reagera direkt vid fel. Patientsäkerhetsarbetet - integrerad del i allt kvalitets- och utvecklingsarbete och är en del av Lean i LiÖ.


Ladda ner ppt "Patientsäkerhetskultur. Säkerhetskultur Förhållningssätt och attityder som en organisation och dess medarbetare har till risker Värderingar Beteenden."

Liknande presentationer


Google-annonser