Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientsäkerhetskultur

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientsäkerhetskultur"— Presentationens avskrift:

1 Patientsäkerhetskultur

2 Säkerhetskultur Förhållningssätt och attityder som en
organisation och dess medarbetare har till risker Värderingar Beteenden Regler

3 Fakta Web-enkät via e-post 5 november ca 10 minuter att besvara
Svarstid 2-3 veckor

4 Syfte: • visa på styrkor och förbättringsområden
• öka insikten både hos medarbetare och ledare • studera förändringar i förhållningssätt/attityder

5 Vem ska svara? Alla inom hälso- och sjukvård och tandvård som arbetar direkt eller indirekt med patienter

6 Frågeområden Rapporteringsbenägenhet Lärande Säkerhetsmedvetenhet
Rapporteras händelser-även om patient ej skadats? Lärande Lär vi av misstag, sker utvärdering? Säkerhetsmedvetenhet Bedriver enheten en säker vård? Samarbete Sker ett samarbete inom och mellan vårdenheter för en patientsäker vård? Kultur då misstag görs Individ eller systemsyn, straff eller beröm? Arbetsbelastning Upplevd belastning i relation till kvalité Ledningens stöd Beröms och prioriteras patientsäkerhetsarbete av närmsta och högsta ledningen? Kommunikation/Information Pratar vi om och informeras om brister, säger vi förlåt? 6

7 Kontaktperson inom centrum
Varje centrum utsett en kontaktperson som har till uppgift att: Vara kontaktperson till centrumets chefer och medarbetare Ansvara för listor avseende vilka som ska besvara enkäten

8 Svenska resultat Bild över Svensk patientsäkerhetskultur inom hälso och sjukvården. Ca svar från hela landet (data från 2011)

9 Chefer och medarbetare
Enkätens styrka på lokal nivå

10 Yrkesgrupper på en avdelning

11 Vad görs med resultatet?
Belyser ”mjuka” data - stort område inom patientsäkerhet blir verktyg för den enskilda enhetens förbättringsarbete Riktade åtgärdsplaner chefläkare

12 Säkerhetskultur i LiÖ begreppet används mer och mer inom hälso- och sjukvården. Forskning har visat att den rådande säkerhetskulturen i en organisation påverkar kvaliteten och säkerheten i vården. Patientsäkerhetskultur (vilket har beskrivits som organisationens ”personlighet”) skiljer sig inte från de värderingar som lyfts fram i Målbilden; sammanhålla flöden, sidledsansvar, rätt från mig, reagera direkt vid fel. Patientsäkerhetsarbetet - integrerad del i allt kvalitets- och utvecklingsarbete och är en del av Lean i LiÖ. Mätning av patientsäkerhetskulturen gjordes första gången i LiÖ Utfallet och aktiviteter utifrån denna har bl a diskuterats på patientsäkerhetsdialogerna.


Ladda ner ppt "Patientsäkerhetskultur"

Liknande presentationer


Google-annonser