Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den sekundära bostadsmarknadens betydelse

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den sekundära bostadsmarknadens betydelse"— Presentationens avskrift:

1 Den sekundära bostadsmarknadens betydelse
Ingrid Sahlin Inst. för socialt arbete, Göteborgs universitet

2 Den sekundära bostadsmarknaden är …
… de lägenheter som kommunen (socialtjänsten) hyr ut till bostadslösa klienter i andra hand utan besittningsrätt och på särskilda villkor (”specialkontrakt”), t.ex. … Förbud mot husdjur, inneboende, samboende Krav på drogfrihet, arbetssökande, att delta i viss verksamhet Tillsyn genom socialarbetare, som ibland har egen nyckel till bostaden Omedelbar avhysning vid klagomål

3 Involverade parter Den bostadslösa klienten/hyresgästen
Socialtjänsten/socialsekreterare Fastighetsägaren Övriga bostadslösa

4 Boendetrappa Försöks- och träningslägenhet Genomgångsbostad Stödboende
”Boendetrappan visualiserar stadens utbud av boende och vård för vuxna. En boendetrappa bygger på att man successivt lär sig att klara ett eget boende och är en vanlig modell i många svenska kommuner. Alla boenden i trappan är insatser enligt SOL: socialtjänstlagen.   Egen lägenhet Försöks- och träningslägenhet Genomgångsbostad Stödboende Korttidsboende Akutboende Boendetrappan 2008” (ur Aktiv inkludering på bostadsmarknaden, NLAO Stockholm 2009)

5 Boendekarriär?

6 Exempel på resultat 1 Kommuner med hög andel tomma lägenheter i allmännyttan har inte färre härbärgesboende I sådana kommuner tenderar dock socialtjänsten att ha ett flitigare samarbete med värdarna Ju mer samarbete socialtjänst–hyresvärdar, desto fler specialkontrakt, relativt sett, i kommunen Ju fler specialkontrakt, desto fler hemlösa i situation 1 (härbärgesboende/uteliggare)

7 Exempel på resultat 2 För 35 kommuner med en stor och växande sekundär bostadsmarknad på 1990-talet gäller: • Ju större andel specialkontrakt 1989, desto större andel hemlösa 1999 • Ju fler tomma lägenheter i allmännyttan, desto fler hemlösa • Andelen hemlösa mer än fördubblades 1999–2005 • Andelen härbärgesboende/uteliggare var år 2005 nästan dubbelt så stor som genomsnittet i landet

8 Den sekundära bostadsmarknadens betydelse för involverade parter
Socialtjänsten Fastighetsägaren Den bostadslösa klienten/hyresgästen Övriga bostadslösa

9 Socialtjänsten/socialsekreteraren
• får motstridande roller som myndighet, stödjare och hyresvärd i förhållande till klienten • måste som hyresgäst och samarbetspartner vara ”trovärdig” för fastighetsägaren (för att få lägen-heter till andra bostadslösa) • kontrollen över boenden/bostäder ger ökad makt över klienter (både väntande och boende)

10 Fastighetsägaren • kan ställa villkor vid val av hyresgäster och får information om bostadssökande • garanteras hyra, tillsyn och kostnader för ev. avhysning och reparationer • behöver inte binda sig för att kontraktet skall överlåtas på andrahandshyresgästen • behöver inte följa hyreslagen i förhållandet till den faktiska hyresgästen • får goodwill hos kommunen; ”tar socialt ansvar” genom den sekundära bostads-marknaden

11 Den bostadslösa klienten/hyresgästen på den sekundära bostadsmarknaden
utsätts för kontroll och integritetsintrång i bostaden tvingas till flyttning och uppbrott som både straff och belöning (ständig otrygghet) svårt att bilda familj, rota sig och ”skapa ett hem” har ingen ”advokat” vid tvister med sin värd kommer sannolikt aldrig att få ett eget kontrakt

12 Övriga bostadslösa ”Trösklarna” höjs till kommunala bostadsföretag
Socialtjänsten får ersätta bostadsförmedlingar Långa vänte-, utrednings- och kvalifikationstider En stor gråzon av bostadslösa avvisas av socialtjänsten för att de har ”för lite” problem Ett antal personer avvisas för att de har ”för mycket” (eller fel sorts) problem eller ”misslyckats” Den sekundära bostadsmarknadens regleringar av sina hyresgäster präglar bilden av alla bostadslösa/ hemlösa


Ladda ner ppt "Den sekundära bostadsmarknadens betydelse"

Liknande presentationer


Google-annonser