Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Allmännyttiga kommunala bostadsföretag Affärsmässighet med samhällsansvar NBOKöpenhamn2 september 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Allmännyttiga kommunala bostadsföretag Affärsmässighet med samhällsansvar NBOKöpenhamn2 september 2010."— Presentationens avskrift:

1 Allmännyttiga kommunala bostadsföretag Affärsmässighet med samhällsansvar NBOKöpenhamn2 september 2010

2 Ansvarsfördelning Kommunernas befolkningsansvar  Bostadsförsörjningslagen  Socialtjänstlagen  LSS Allmännyttiga kommunala bostadsföretag  Instrument för bostadsförsörjning  Affärsmässiga principer

3 Starten: Fastighetsägarnas anmälningar till EU-kommissionen 2002: Statligt stöd till omstrukturering av kommunala bostadsföretag (SBN/BKN) 2005: Konkurrenssnedvridande stöd till kommunala bostadsföretag (Motsvarande anmälan i Holland) Offentligt stöd enligt Ernst & Young Real Estate:  Underavskrivningar fastigheter: 592 mkr  Stöd som reducerar lånekostnaden: 2 148 mkr  Kostnad för eget kapital: 12 279 mkr  Redovisat direkt stöd: 18 mkr

4 Nya spelregler Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska  arbeta i allmännyttigt syfte  huvudsakligen förvalta bostäder som upplåts med hyresrätt  främja bostadsförsörjningen i kommunen  erbjuda möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget  drivas enligt affärsmässiga principer

5 Exemplet Malmö – Rosengård  37% med utländsk bakgrund i hela MKB:s bestånd i Malmö  94-98% i Rosengård MKB:s områden  20% under 18 år i hela MKB:s bestånd i Malmö  Cirka 40-50% i Rosengård MKB:s områden  64% sysselsättningsgrad i hela MKB:s bestånd i Malmö  17-37% sysselsättningsgrad i Rosengård MKB:s områden

6 Herrgården - Bakgrund  Miljonprogramsområde från 1960-talet  Herrgården ett s.k. ”utsatt område”  Hög omflyttning – historiskt  98% utländsk bakgrund  50% under 18 år  17 % sysselsättningsgrad

7

8

9 2.Trångboddhet • Trångboddhetsprojekt oktober 2007 - november 2008 • Lyft ur Herrgården ur MKB:s uthyrningssystem för att prioritera trångbodda familjer • 50 lägenheter till trångboddhetsprojektet

10 3. Arbetslöshet och utanförskap • Kontakter med arbetsförmedlingen • MKB tar emot många praktikanter från utbildningsbolaget Lernia och Svenska för invandrare (SFI) • MKB anställer boende för sommararbete • Stärka ”stråket” mellan Möllevångstorget och Herrgården

11 4. Missbruk • Missbruk av narkotika och tabletter • Samarbete och hembesök med RoFus (Rosengård för ungas stöd) • Information till alla familjer

12 Parallell process • Fysiska och sociala förändringar måste gå hand i hand med sociala investeringar • 2 gårdar, 6 hus, 300 lägenheter och cirka 1.450 boende

13 LEDORD • DELAKTIGHET • INFORMATION • NÄRVARO • ENGAGEMANG

14

15

16 Samarbetspartners • Rosengårdsskolan • Socialen • Polisen • SDF Rosengård • Fastighetsägarna Contentus och Newsec • Räddningstjänsten • Stadsdelsvärdar i Rosengård •Rofus •Rädda Barnen •Entreprenörer •Gatukontoret •M fl.

17 MÅL: De boende skall känna sig trygga och trivas i området • Från ord till handling • Fysiska insatser måste gå hand i hand med sociala • Nära förvaltning • Långsiktighet

18 Affärsmässighet med samhällsansvar


Ladda ner ppt "Allmännyttiga kommunala bostadsföretag Affärsmässighet med samhällsansvar NBOKöpenhamn2 september 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser