Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Personal och kompetensförsörjning Läns-SLAKO Östergötland Hemsjukvårdsreformen 2012-09-251.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Personal och kompetensförsörjning Läns-SLAKO Östergötland Hemsjukvårdsreformen 2012-09-251."— Presentationens avskrift:

1 personal och kompetensförsörjning Läns-SLAKO Östergötland Hemsjukvårdsreformen 2012-09-251

2 • Ulla-Britt Möller delprojektledare Linköping kommun • Rose-Marie AnderssonMotala kommun • Pia ÖlundSöderköping kommun • Eva KullbjerNorrköping kommun • Torbjörn Eriksson Landstingets stab • Susanne Sandberg Landstinget väster • Rithy StrömbladLandstinget öster • Åsa IvanssonLandstinget centrala Läns-SLAKO Östergötland Regionala delprojektgrupp HR 4 representanter från landstinget och 4 från kommunerna 2012-09-252

3 Utmaningar inom HR området  Organisering och ledning av den utökade kommunala hälso- och sjukvården  Lyckas att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare  Tillräcklig och hög kompetens inom HSL-området  Kompetensförsörjning – gemensam angelägenhet för länet  Gemensamt utvecklingsarbete mellan landstinget - kommuner och inom kommunerna – bla forskning Läns-SLAKO Östergötland 2012-09-253

4 Utgångspunkt kortsiktigt inför 1 jan 2014 Läns-SLAKO Östergötland Nulägesbeskrivning av befintliga kompetenser i kommuner och landsting inom aktuella yrkeskategorier utifrån - grundutbildning, relevanta specialistutbildning, andra poängutbildningar Identifiera vad som är nödvändig påfyllning inför 1 jan 2014 - dokumentation, praktiska saker, introduktion av nya medarbetare Identifiera brist på medarbetare inom olika yrken - kända pensionsavgångar, nej tack till anställningserbjudande, landstingets rekryteringar fram till 2014 Hälsouniversitetet och verksamhetsförlagd utbildning - handledarutbildning, planering av praktikperioder 2012-09-254

5 Långsiktig kompetensförsörjning  Socialstyrelsens utredning om kompetenser inom hemsjukvård  Framtida behov inkl nya patient/brukargrupper  Generationsväxling – ca 20 %  Högskolornas förmåga att tillgodose relevanta korta och långa utbildningar  Kompetensförsörjningsplan gemensamt för länet och för respektive kommun Läns-SLAKO Östergötland 2012-09-255

6 Attrahera Rekrytera Behålla  Marknadsföring av yrken och arbeten i kommunerna  Intensiv information och kommunikation under 2012-2013 till presumtiva medarbetare  Studenter inom hälso- och sjukvårdsområdet viktig rekryteringsbas och utveckling av den verksamhetsförlagda delen av utbildningen  Fördjupad introduktionsperiod för nyutexaminerade sjuksköterskor  Förmåner under studier Läns-SLAKO Östergötland 2012-09-256

7 Utvecklingsvägar och samverkan  Specialistutbildningar – heltid, deltid, enstaka kurser, distans - likartade villkor för specialistutbildningar länsövergripande om möjligt  Samverkan med HU  Gemensam utbildningar med landstinget där så är möjligt  Övergripande gemensam kompetensförsörjningsplan i länet  Karriärvägar Läns-SLAKO Östergötland 2012-09-257

8 Läns-SLAKO Östergötland Villkor vid verksamhetsövergång Medarbetare som före reformens införande är anställd inom landstinget, eller hos entreprenör, och vars huvudsakliga arbetsuppgifter byter huvudmannaskap, omfattas av LAS regler om verksamhetsövergång 9 mars 2012 2012-09-258

9 Vilka anställningsvillkor berörs Läns-SLAKO Östergötland Lön, övriga anställningsvillkor och anställningstid Inklusive sjukskrivna, föräldralediga, tjänstlediga och vikarier Landstinget beviljar inte tjänstledigt för att pröva arbete hos den nya arbetsgivaren Praktiska frågor som: minnesgåva, sparade semesterdagar, intjänad övertid mm 2012-09-259

10 Anställningsvillkor och förmåner i övrigt som hanteras av varje arbetsgivare Läns-SLAKO Östergötland Exempelvis: Rätt till partiell föräldraledighet till och med barnets 11: e levnadsår Tillhandahållande av arbetskläder Hälso- och friskvårdsförmåner Rökfri arbetstid eller arbetsplats Löneväxling till pension eller annat KOM-KL gäller i såväl landstinget som kommunerna 2012-09-2510

11 Läns-SLAKO Östergötland Identifierade yrkeskategorier Högskoleutbildade Sjuksköterskor/distriktssköterskor/ psykiatri Sjukgymnaster Arbetsterapeuter Gymnasieutbildade Undersköterskor Skötare 2012-09-2511

12 Läns-SLAKO Östergötland Antal tjänster utifrån en ekonomisk beräkning av skatteväxlingen i dagsläget! 120 fasta tjänster hemsjukvården 30 vikarier hemsjukvården 36,3 rehab 22 psykiatri 2,55 hjälpmedelskonsulter 10 LAH/PAH inkl blodtrans 220,85 summa 2012-09-2512

13 Läns-SLAKO Östergötland Erbjudanden från kommunerna efter listor som landstinget har sammanställt Landstinget identifierar vilka personer det gäller inom kretsen av landstingsanställda Den som har haft mest arbetsuppgifter i hemsjukvården – heltidsanställningar som mått Varje kommun gör egna rekryteringar – efter ja eller nej tack 2012-09-2513

14 h 40 h/vecka medarbetare Läns-SLAKO Östergötland 2012-09-2514

15 Tidsaxel 2012 20132014 2012-09-2515 Samverkan HU Landstinget Kommunikations plan - material Beslut KF sept april aug Ny rekryteringar Påbörja Kompetens utveckling Introduktion Riskbedömning inom personalområdet Tidsaxel LiO levererar underlag Anställnings erbjudanden I n f o r m a t i o n mars


Ladda ner ppt "Personal och kompetensförsörjning Läns-SLAKO Östergötland Hemsjukvårdsreformen 2012-09-251."

Liknande presentationer


Google-annonser