Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

personal och kompetensförsörjning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "personal och kompetensförsörjning"— Presentationens avskrift:

1 personal och kompetensförsörjning
Läns-SLAKO Östergötland Hemsjukvårdsreformen personal och kompetensförsörjning

2 Läns-SLAKO Östergötland
Regionala delprojektgrupp HR 4 representanter från landstinget och 4 från kommunerna Ulla-Britt Möller delprojektledare Linköping kommun Rose-Marie Andersson Motala kommun Pia Ölund Söderköping kommun Eva Kullbjer Norrköping kommun Torbjörn Eriksson Landstingets stab Susanne Sandberg Landstinget väster Rithy Strömblad Landstinget öster Åsa Ivansson Landstinget centrala

3 Utmaningar inom HR området
Läns-SLAKO Östergötland Utmaningar inom HR området Organisering och ledning av den utökade kommunala hälso- och sjukvården Lyckas att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare Tillräcklig och hög kompetens inom HSL-området Kompetensförsörjning – gemensam angelägenhet för länet Gemensamt utvecklingsarbete mellan landstinget - kommuner och inom kommunerna – bla forskning

4 Utgångspunkt kortsiktigt inför 1 jan 2014
Läns-SLAKO Östergötland Utgångspunkt kortsiktigt inför 1 jan 2014 Nulägesbeskrivning av befintliga kompetenser i kommuner och landsting inom aktuella yrkeskategorier utifrån - grundutbildning, relevanta specialistutbildning, andra poängutbildningar Identifiera vad som är nödvändig påfyllning inför 1 jan 2014 - dokumentation, praktiska saker, introduktion av nya medarbetare Identifiera brist på medarbetare inom olika yrken - kända pensionsavgångar, nej tack till anställningserbjudande, landstingets rekryteringar fram till 2014 Hälsouniversitetet och verksamhetsförlagd utbildning - handledarutbildning, planering av praktikperioder

5 Långsiktig kompetensförsörjning
Läns-SLAKO Östergötland Långsiktig kompetensförsörjning Socialstyrelsens utredning om kompetenser inom hemsjukvård Framtida behov inkl nya patient/brukargrupper Generationsväxling – ca 20 % Högskolornas förmåga att tillgodose relevanta korta och långa utbildningar Kompetensförsörjningsplan gemensamt för länet och för respektive kommun

6 Attrahera Rekrytera Behålla
Läns-SLAKO Östergötland Attrahera Rekrytera Behålla Marknadsföring av yrken och arbeten i kommunerna Intensiv information och kommunikation under till presumtiva medarbetare Studenter inom hälso- och sjukvårdsområdet viktig rekryteringsbas och utveckling av den verksamhetsförlagda delen av utbildningen Fördjupad introduktionsperiod för nyutexaminerade sjuksköterskor Förmåner under studier

7 Utvecklingsvägar och samverkan
Läns-SLAKO Östergötland Utvecklingsvägar och samverkan Specialistutbildningar – heltid, deltid, enstaka kurser, distans - likartade villkor för specialistutbildningar länsövergripande om möjligt Samverkan med HU Gemensam utbildningar med landstinget där så är möjligt Övergripande gemensam kompetensförsörjningsplan i länet Karriärvägar

8 Villkor vid verksamhetsövergång
Läns-SLAKO Östergötland Villkor vid verksamhetsövergång Medarbetare som före reformens införande är anställd inom landstinget, eller hos entreprenör, och vars huvudsakliga arbetsuppgifter byter huvudmannaskap, omfattas av LAS regler om verksamhetsövergång9 mars 2012

9 Vilka anställningsvillkor berörs
Läns-SLAKO Östergötland Vilka anställningsvillkor berörs Lön, övriga anställningsvillkor och anställningstid Inklusive sjukskrivna, föräldralediga, tjänstlediga och vikarier Landstinget beviljar inte tjänstledigt för att pröva arbete hos den nya arbetsgivaren Praktiska frågor som: minnesgåva, sparade semesterdagar, intjänad övertid mm

10 Läns-SLAKO Östergötland
Anställningsvillkor och förmåner i övrigt som hanteras av varje arbetsgivare Exempelvis: Rätt till partiell föräldraledighet till och med barnets 11: e levnadsår Tillhandahållande av arbetskläder Hälso- och friskvårdsförmåner Rökfri arbetstid eller arbetsplats Löneväxling till pension eller annat KOM-KL gäller i såväl landstinget som kommunerna Läns-SLAKO har tre uppdrag; Äldreuppdraget, Barn- och ungdomsuppdraget och Hemsjukvårdsreformen. I dagsläget är Läns-SLAKO är projektägare till fem projekt.

11 Identifierade yrkeskategorier
Läns-SLAKO Östergötland Identifierade yrkeskategorier Högskoleutbildade Sjuksköterskor/distriktssköterskor/ psykiatri Sjukgymnaster Arbetsterapeuter Gymnasieutbildade Undersköterskor Skötare

12 Läns-SLAKO Östergötland
Antal tjänster utifrån en ekonomisk beräkning av skatteväxlingen i dagsläget! 120 fasta tjänster hemsjukvården 30 vikarier hemsjukvården 36,3 rehab 22 psykiatri 2,55 hjälpmedelskonsulter 10 LAH/PAH inkl blodtrans 220,85 summa

13 Läns-SLAKO Östergötland
Erbjudanden från kommunerna efter listor som landstinget har sammanställt Landstinget identifierar vilka personer det gäller inom kretsen av landstingsanställda Den som har haft mest arbetsuppgifter i hemsjukvården – heltidsanställningar som mått Varje kommun gör egna rekryteringar – efter ja eller nej tack

14 Läns-SLAKO Östergötland
h h/vecka medarbetare

15 Tidsaxel Tidsaxel 2012 2013 2014 sept mars april aug
I n f o r m a t i o n Riskbedömning inom personalområdet Beslut KF sept mars april aug Ny rekryteringar Samverkan HU Landstinget Påbörja Kompetens utveckling LiO levererar underlag Introduktion Kommunikationsplan - material Anställnings erbjudanden


Ladda ner ppt "personal och kompetensförsörjning"

Liknande presentationer


Google-annonser