Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÅRJÄNGS KOMMUN Sunne kommun Creare Vivere Finansierat av Europeiska socialfonden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÅRJÄNGS KOMMUN Sunne kommun Creare Vivere Finansierat av Europeiska socialfonden."— Presentationens avskrift:

1 ÅRJÄNGS KOMMUN Sunne kommun Creare Vivere Finansierat av Europeiska socialfonden

2 Ökad kompetens för framtida sysselsättning i en kreativ organisation Mobilisering 1 feb 2012 - 31 juli 2012 Genomförande 1 aug 2012 - 30 juni 2014 Budget 11 982 000 kr Antal anställda totalt 1300 (K 1040, M 260) Sunne kommun 700, Munkfors 216, Torsby 324, Årjäng 60

3 Projektets mål Stärka medarbetarnas inflytande i arbetslivet Ge medarbetare möjlighet att skapa bestående förändringar Utveckla arbetsorganisationen genom utbildning

4 Kompetens och verksamhetsutveckling i samspel Individens behov ---> för verksamhetens bästa Kompetens Samverkan/ Verksamhets- utveckling

5 Kartläggning Under kartläggningen har man sett på frågor ur flera perspektiv. 12 fokusgrupper med sammanlagt cirka 170 medarbetare. Personer verksamma inom olika förvaltningsområden i kommunerna med tyngdpunkt på skola, förskola och omsorg, och personal och chefer på olika nivåer i organisationerna. Enkätundersökning med frågor om hur man upplever sitt arbete och vilka behov av ökad kompetens och samverkan man ser inför framtiden.

6 Kartläggningen som grund till genomförandet Resultatet ligger till grund för utbildningsplanen med utbildningsinsatser inom nyckelkompetenserna; data/IT, bemötande/kommunikation, individens och organisationens lärande samt ledarskap. Kartläggningen i kombination med verksamhetens behov och förutsättningar ligger till grund för dimensionering av hur många medarbetare som bör medverka i respektive utbildningsinsats.

7 Utbildningsbehov inom barn- och utbildningsnämnden  Fördjupad kunskap inom pedagogik. (42 %)  IT i skolan. (45 %)  Barn med särskilda behov. (52 %)  Hur man arbetar i praktiken med "formativa bedömningar”. (41 %)  Coachande förhållningssätt (29 %)

8 Utbildningsbehov inom omsorgsförvaltningen  Vård- och omsorgsrollen i förändring. (63 %)  Data/IT för dokumentation (65 %)  Sociala stödinsatser för att hantera  personer med olika s k bokstavskombinationer. (48 %)  personer med psykisk ohälsa. (62 %)  Missbruksproblematik och psykisk ohälsa. (48 %)  Våld & hot. (48 %)

9 Utbildningsbehov - Kommunstyrelse (tekniska, kostenhet etc  Ökad kompetens kring administrativa eller personalsystem som man använder i verksamheten. (42 %)  Om metoder för rekrytering för att påverka utformningen av "framtidens personalgrupp”. (25 %)  Om metoder för att marknadsföra kommunen som en attraktiv arbetsgivare. (23 %)

10 Samverkan Det finns en bred uppfattning om att det krävs ett utökat samarbete mellan de fyra kommunerna för att på sikt skapa en större beredskap. Många av de utmaningar som kommunerna står inför i framtiden är gemensamma och det finns därför ett behov av utvidgad samverkan. Vidare är en bredare samverkan en nyckelfråga för att framöver kunna attrahera nya medarbetare.

11 Områden som grund för ökad samverkan Framtida kommungemensamma samverkansbehov Personal- försörjning Gemensamt utnyttjande av IT-system samt spetsresurser Samverkan för fler heltidstjänster samt i form av gemensamma vikariepooler Samverkan med skola och akademi om kommunen som "attraktiv arbetsgivare" Gemensam marknadsföring av kommunerna som attraktiva arbetsgivare

12 På gång … Projektgrupp Projektledningsgrupp Styrgrupp Utbildningar Upphandlingar


Ladda ner ppt "ÅRJÄNGS KOMMUN Sunne kommun Creare Vivere Finansierat av Europeiska socialfonden."

Liknande presentationer


Google-annonser