Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sommar på din arbetsplats

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sommar på din arbetsplats"— Presentationens avskrift:

1 Sommar på din arbetsplats
Detta är ett material från Vårdförbundet som du kan använda på Arbetsplatsträffen eller om du är samverkansrepresentant på Samverkansmötet En kort beskrivning finns i anteckningsfältet till samtliga bilder Syftet är stöd och råd inför sommaren på arbetsplatsen. Vi förutsätter att även arbetsgivaren är med på mötena då detta material används.

2 På sommaren, har alla människor lika värde även då?
Patientens rätt till vård och anställdas rätt till bra arbetsmiljö finns beskrivet i olika lagar och förordningar. Vårdförbundets definition av hälsosam vårdmiljö: ”En hälsosam vårdmiljö är en god arbetsmiljö där hälsa samt god och säker vård uppnås” Förslag till bildtext/talarmanus: Punkt 1: I våra etiska koder och i Hälso- och Sjukvårdslagen beskrivs att alla människor har lika värde och att vården skall gå till dem med störts behov. Utifrån det, hur bedriver vi vården på sommaren? Punkt 2: Kan vi på vår arbetsplats säkerställa att alla människor är lika värda, vad har vi gjort eller kommer att göra för att säkerställa detta? Kan vi på vår arbetsplats säkerställa en hälsosam vårdmiljö under sommaren? vad har vi gjort eller kommer att göra för att säkerställa detta?

3 För all vård som bedrivs är sommaren en utmaning
Du som är på ledighet (föräldraledighet eller semester) ska kunna vara ledig. Du ska inte störas. Du som är i tjänst ska hantera de krav som ställs på innehåll samt utifrån kunskapsnivå bidra med rätt kompetens. Vem gör vad när? Förslag till bildtext/talarmanus: Punkt1: Vårdförbundet anser att ingen skall störas under sin semester. Arbetsplatsrelaterade frågor tas när individen är i tjänst. Punkt2: Har vi på den här arbetsplatsen säkerställt kunskapsförsörjningen/kunskapsnivån på alla pass under hela sommaren? Har de som jobbar natt verktygen för att upprätthålla patientsäkerheten, kan vi se över bemanningen för att säkerställa patientsäkerheten alla pass? Vet personalen vilken chef som är i tjänst när, som de skall vända sig till när/om problem uppstår? Om problem uppstår vilka personer skall kontaktas och vilka handlingsplaner sätts då i bruk? (chef/skyddsombud/vårdförbundet etc)

4 Vad gäller innan legitimationen har kommit?
Efter slutförda studier måste våra yrkesgrupper ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Innan man har fått sin legitimation kan man inte ha en anställning som t ex sjuksköterska eller barnmorska. Mellantiden kan förslagsvis användas till introduktion, men man kan alltså inte utföra arbetsuppgifter som är yrkesspecifika.

5 Har vi löst sommaren 2015 på vår arbetsplats?
Nej! Följ länken till Vårdförbundets kunskapsmaterial som är en kartläggning av artiklar och forskning inom olika områden som berör hälsosam vårdmiljö. Ja! Titta gärna i kunskapsmaterialet ändå.

6 Om ni fastnat för något område och vill jobba vidare…
Finns möjlighet till studiecirkelmaterial inom följande områden: Patientsäkerhet och arbetsmiljö Hälsosamma arbetstider Hälsa

7 Hur kan vi då göra? Har vi hittat något i materialet som vi vill arbeta vidare med? Om ja, gör en handlingsplan på hur och återkom till nästa arbetsplatsträff eller möte med samverkansgruppen. Ta gärna kontakt med oss på Vårdförbundet avdelning Stockholm för stöd.

8 Läs mer vad som gäller om:
Semester Föräldraledighet


Ladda ner ppt "Sommar på din arbetsplats"

Liknande presentationer


Google-annonser