Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Agenda myndighetsmötet 21 mars 14.00Drop-in fika 14.30Myndighetsnätverket − Inledning − Film (Arbetsgivarverket) − Om Myndighetsnätverket 15.00 Arbetsgrupper.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Agenda myndighetsmötet 21 mars 14.00Drop-in fika 14.30Myndighetsnätverket − Inledning − Film (Arbetsgivarverket) − Om Myndighetsnätverket 15.00 Arbetsgrupper."— Presentationens avskrift:

1

2 Agenda myndighetsmötet 21 mars 14.00Drop-in fika 14.30Myndighetsnätverket − Inledning − Film (Arbetsgivarverket) − Om Myndighetsnätverket 15.00 Arbetsgrupper om erfarenheter hitintills − HR/kompetensförsörjning − Utbildning − IT 15.45Sammanfattning och avslutning

3 Myndighetsnätverket Nio olika myndigheter. Nio olika uppdrag. Med gemensamma krafter når vi bättre resultat och skapar ökade förutsättningar för utveckling inom respektive myndighet. Vi samordnar utbildning, säkerställer kompetensförsörjning och delar på administration. Vi leder även utvecklingen inom it, e-arkiv och statlig tjänstepension. Det gör staten till en attraktiv arbetsgivare i Sundsvallsregionen. Och det här är bara början…

4 Nio myndigheter samverkar Bolagsverket Centrala studiestödsnämnden (CSN) Försäkringskassan Statens tjänstepensionsverk (SPV) Länsstyrelsen i Västernorrlands län Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Specialpedagogiska skolmyndigheten Mittuniversitetet Tullverket

5 Skapa attraktionskraft för regionen Bidra till regionens utveckling Tillsammans vill vi

6 Övergripande målbild Långsiktig kompetensförsörjning Etablering av statlig verksamhet Kostnadseffektiv utveckling av befintlig verksamhet

7 Mål 2012: Långsiktig kompetensförsörjning Medverka på 6 mässor/utställningar Minst 10 praktikplatser inom it Minst 10 praktikplatser inom juridik 1 omgång traineeprogram inom it Gemensam jobb-bank och annonsering Samarbeta med andra företag och organisationer för att rekrytera kompetens till regionen

8 Mål 2012: Etablering av statlig verksamhet Göra oss kända regionalt och nationellt Medverka på 2 större rikstäckande mässor/evenemang Skapa en gemensam webbportal 5 nya verksamheter ska etableras i regionen inom 5 år

9 Mål 2012: Kostnadseffektiv utveckling av verksamhet Stimulera samverkan och erfarenhetsutbyte Ta fram visioner för samverkan inom respektive område –HR och utbildning –upphandling –it –ekonomi –e-arkiv –juridik –omvärldsbevakning/etablering av statlig verksamhet –kommunikation

10 HR/kompetensförsörjning Christina Falhammar, CSN

11 Långsiktig kompetensförsörjning Visa att den offentliga sektorn i regionen är en attraktiv och intressant arbetsgivare Genom att samverka erbjuder vi inte bara ett jobb utan ett nätverk av möjligheter

12 Kompetensförsörjning i regionen Önskvärda effekter: Effektivisera och säkra befintlig verksamhet Skapa förutsättningar för etablering av ny statlig/offentlig verksamhet i regionen Stärka den regionala konkurrenskraften totalt sett Visa att den offentliga sektorn i regionen är en attraktiv och intressant arbetsgivare

13 Vad arbetar vi med inom nätverket? Etablerade nätverk och erfarenhetsutbyten Process- och metodutveckling Utbildningar Gemensam upphandling av konsulter Praktikplatser, examensarbeten och låna medarbetare av varandra Gemensamma rekryteringsaktiviteter

14 Arbetsmarknadsmässan Juristens dag

15 Gemensamt material Folder där vi marknadsför tillsvidareanställningar Broschyr där vi marknadsför praktikplatser och examensarbeten

16 Arbetsmarknadsmässan Systemvetardagen

17 Vad planerar vi? Intensifierat erfarenhetsutbyte 1 omgång traineeprogram inom it Minst 10 praktikplatser inom it Minst 10 praktikplatser inom juridik Utlån/inlån av personal mellan myndigheterna Ensa roller Målgruppsanpassade utbildningar Mässor/utställningar Gemensam jobbank/annonsering

18 Utbildning Karina Vennerbring, Länsstyrelsen Helena Karlsson, CSN

19 Bakgrund Började med HR-nätverket 2008 – arbetsmiljöutbildning och introduktionsutbildning Med tiden blev det fler utbildningar och fler aktörer Fyra myndigheter är aktiva i utbildningsrådet –Bolagsverket –CSN –Länsstyrelsen Västernorrland –SPV

20 Ledningsgruppsseminarier Arbetsmiljöutbildning Att arbeta i staten Statstjänstemannarollen i fokus Miljöledningsutbildning Mentorprogram Framtidens medarbetare Ledare utan personalansvar Kravhantering Vad vi har gjort

21 Fångar in behov Analyserar, utformar, genomför och utvärderar myndighetsgemensamma utbildningar Marknadsför utbildningar Erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning Bollplank och stöd vid andra typer av specialutbildningar Vad är och gör utbildningsrådet?

22 Mer frekvent erbjudande Delar på kostnaderna Delar på administration Intern lärarkraft Större möjlighet att nyttja externa föreläsare från andra myndigheter Erfarenhetsutbyte mellan deltagare Vad är nyttan

23 I nätverksform Träffas ca 15 gånger per år – utifrån behov och situation Alla är med och jobbar Alla är inte alltid med i alla insatser - behovsstyrt Hur vi jobbar

24 Genomförs under 2012 Att arbeta i staten –Målgrupp nyanställd i staten Statstjänstemannarollen i fokus –Målgrupp anställda som jobbat en längre tid inom staten Arbetsmiljöutbildningen –Skyddsombud och chefer Kompetensbaserad rekrytering –Chefer och rekryterare

25 Ny som chef i staten Presentationsteknik Under planering

26 Vad händer nu?

27 Information En folder som beskriver Myndighetsnätverket Webbplatsen www.myndighetsnatverket.se

28 Kvalitetsmässan, november 2011

29 Tack för din samverkan!


Ladda ner ppt "Agenda myndighetsmötet 21 mars 14.00Drop-in fika 14.30Myndighetsnätverket − Inledning − Film (Arbetsgivarverket) − Om Myndighetsnätverket 15.00 Arbetsgrupper."

Liknande presentationer


Google-annonser