Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regional kompetensförsörjning En kartläggning i den sydöstra sjukvårdsregionen Analys och åtgärder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regional kompetensförsörjning En kartläggning i den sydöstra sjukvårdsregionen Analys och åtgärder."— Presentationens avskrift:

1 Regional kompetensförsörjning En kartläggning i den sydöstra sjukvårdsregionen Analys och åtgärder

2 Disposition – RSN den 27:e sep Bakgrund 1, Personalgrupper där åtgärder speciellt behöver vidtas 2, Utbildningsutbudet 3, Åtgärder för att stimulera medarbetare 4, Behov och kapacitet av handledare och randning 5, Övrigt

3 Bakgrund - uppdrag Del 1 Del 2 Förslag till åtgärder

4 HR-statistik - Utveckling av antal anställda historik 2009 – 2012 - Förväntat antal pensionsavgångar (65 år) - Enbart för läkargruppen redovisas förväntad ST som inflöde - Index - Pensionsavgångar - För E-län redovisas även landstingsfinansierad privat verksamhet

5 Utbildningsväsendet

6 Bakgrund - uppdrag Del 1 Del 2 Förslag till åtgärder

7 Personalgrupper där åtgärder speciellt behöver vidtas för att säkra framtida kompetenser 1, Läkare små sårbara specialiteter och volymmässigt stora som allmänspecialister och psykiatri. 2, Sjuksköterskor op/iva/an, psykiatri, onkologi, geriatrik, distrikt, barn och ungdom och radiologi 3, Annan hälso- och sjukvårdspersonal BMA, cytodiagnostiker, audionomer och logopeder

8 1, Läkare Traineeprogram för svenska läkarstudenter utomlands. Förberedande ST. Utveckla introduktionen av utländska läkare. Utökning av antal AT-läkare. Utveckla samverkan och kompetensutbyte mellan regionens verksamheter.

9 2, Specialistutbildade sjuksköterskor Kartlägga behov av andel specialistutbildade sjuksköterskor. Säkra tillgången av utbildningsplatser för specialistsjuksköterskor. Följa utvecklingen i regionen av avancerade specialistsjuksköterskor (NP). Följa utvecklingen av nya funktioner som ex; kontaktsjuksköterskor, rehabinstruktörer, aktivitets- och rehabiliteringssamordnare.

10 3, Annan hälso- och sjukvårdspersonal Regional samverkan för utbildning av cytodiagnostiker och audionomer. Undersöka behov av specialistutbildade undersköterskor och barnsköterskor. Undersöka möjlighet för princip- överenskommelser för regional utbildning.

11 Utbildningsutbud avseende grundutbildningar och specialist utbildningar i regionen Workshop mellan regionens landsting och lärosäten med syfte att nå bättre samverkan och kommunikation kring regionens behov av kompetens. Ett första område kan vara med fokus på multisjuka äldre.

12 Åtgärder för att stimulera medarbetare och studenter att fullfölja utbildningar Dialog med lärosäten angående anpassning av studieformer - Anpassning av studieformer till vårdens behov - Erfarenhetsutbyte av stimulansåtgärder mellan landstingen.

13 Behov och kapacitet av handledare och randningsutbildning Fortsatt satsning för att höja den akademiska nivån på handledare. Erfarenhetsutbyte mellan landstingen kring handledarutbildning och utbildningsplatser. Samverka kring gemensamma delar i en regional ST-utbildning.

14 Övriga synpunkter Påbörja en gemensam regional dialog om behov av kompetensförskjutning inom vissa verksamheter för att möta framtida behov av kompetens. Ex vårdadministration. Öka regional samverkan kring interprofessionellt lärande.


Ladda ner ppt "Regional kompetensförsörjning En kartläggning i den sydöstra sjukvårdsregionen Analys och åtgärder."

Liknande presentationer


Google-annonser