Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Organisera vattentjänsterna för framtiden. Vattentjänstorganisationernas utmaningar Klimatförändringen ställer nya krav på dricksvattenproduktion och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Organisera vattentjänsterna för framtiden. Vattentjänstorganisationernas utmaningar Klimatförändringen ställer nya krav på dricksvattenproduktion och."— Presentationens avskrift:

1 Organisera vattentjänsterna för framtiden

2 Vattentjänstorganisationernas utmaningar Klimatförändringen ställer nya krav på dricksvattenproduktion och ledningsnät Miljökraven ökar. Förnyelsetakten av ledningsnäten behöver öka Vattentjänstföretagen får allt fler och diversifierade uppgifter som hantering av biogas och slam samt uppströmsarbete Vattenförvaltning förutsätter samverkan mellan kommuner inom samma avrinningsområde Branschen står inför generationsskifte. Det är viktigt att skapa en organisation som kan rekrytera och behålla medarbetare. Ökade kostnader

3 Vad innebär det för Vattentjänstorganisationerna? Det krävs en effektivare produktion Organisationernas långsiktiga kompetensförsörjning måste säkras Samverkan inom vattenförvaltning

4 Starkare organisationer kan: Optimera (dvs sam- och stordriftsfördelar) för förnyelse och ökad kapacitet Skapa kapacitet och kompetens för att utveckla av ny och förbättrad teknik Säkerställa resurser och kompetens för strategisk VA- planering Utveckla uppströmsarbete och kommunikation Säkerställa en bra organisation för administration, upphandling, ekonomistyrning, IT etc. Utveckla verksamheter inom VA-uppdraget (slam, biogas etc.) Rekrytera och behålla personal Utveckla strategisk samverkan med andra kommuner inom Vattenförvaltningen

5 Former för samverkan Regionala organisationer/bolag för hela VA- verksamheten. Gemensamt bolag eller kommunalförbund. Samverkansorganisationer för delar av verksamheten, t ex genom interkommunalt bolag för vattenproduktion eller avloppsrening. Samverkan med andra verksamheter inom kommunen genom multi-utility bolag eller gemensam förvaltning

6 Vilken lösning är bäst? Vilken väg en kommun eller grupp av kommuner väljer beror på lokala förhållanden Vad är förutsättningarna att bilda regionala organisationer? Hur drivs VA i grannkommuner och hur drivs närliggande verksamheter i kommunen? Vilka är investeringsbehoven? Vilka utmaningar står man främst inför? Olika lösningar ger olika möjliga positiva effekter. Finns redan idag etablerad samverkan?

7 Vad behöver kommunerna göra? Politiska beslutsfattare bör i ett tidigt skede aktivt söka bästa möjliga lösningar för den egna kommunen i samverkan med grannkommunerna Framtida behov vad gäller kapacitet och investeringar måste identifieras inom ramen för VA-planeringen Organisera verksamheten så att den möjliggör expertfunktioner och blir attraktiv för kompetenta medarbetare. Söka samverka med andra kommuner inom avrinningsområdet

8 Vad behöver göras nationellt? Säkra tillgången på den kompetens samhället behöver för att klara vattentjänsterna i framtiden. Kompetensförsörjningen kräver utbildning på både gymnasie-, yrkesutbildning- och högskolenivå för att klara den kommande generationsväxlingen.

9 Vad gör Svenskt Vatten? Stödjer vattentjänstorganisationerna i deras samverkansdiskussioner Anordnar organisationsseminarier Tar fram vägledande rapporter För diskussioner med Universitet och högskolor samt gymnasieutbildningar för att säkra att vatten- och avloppsfrågor finns med i olika grundutbildningar. Stöder forskning inom området Vattentjänstorganisationer.


Ladda ner ppt "Organisera vattentjänsterna för framtiden. Vattentjänstorganisationernas utmaningar Klimatförändringen ställer nya krav på dricksvattenproduktion och."

Liknande presentationer


Google-annonser