Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Marknadsföring – FEK:s intäktssida Förstå marknader och identifiera kunder Utveckla produkter och tjänster som fyller kundens behov och skapar värde! Attrahera,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Marknadsföring – FEK:s intäktssida Förstå marknader och identifiera kunder Utveckla produkter och tjänster som fyller kundens behov och skapar värde! Attrahera,"— Presentationens avskrift:

1 Marknadsföring – FEK:s intäktssida Förstå marknader och identifiera kunder Utveckla produkter och tjänster som fyller kundens behov och skapar värde! Attrahera, behålla och utveckla lönsamma kunder Effektivt leverera varor och tjänster FöretagMarknad Information Påverkan Varor/tjänster Pengar

2 Från produktorientering till Marknadsorientering Effektiv marknadsföring Behovstillfredsställelse hos kunderna Lönsamhet för företaget Goda kundrelationer

3 Förutsättningar för marknadsorientering •Kundbrist – köparens marknad •Stordrift – massproduktion och masskommunikation •Internationalisering och minskat avstånd •Hög teknisk förändringstakt •Intensiv konkurrens: ”hyperkonkurrens” Ökad osäkerhet och behov av marknadsorientering av verksamheten NOW MARKETING IS EVERYTHING!

4 Marknadsorientering Marknaden är den plats där (potentiella) säljare och köpare möts! Det sälj- orienterade företaget Produktionen Nuvarande Produkter Sälj- och marknads- föringstryck Lönsamhet genom för- säljningsvolym Det marknads- orienterade företaget MarknadenKundbehov Integrerad marknads- föring Lönsamhet genom nöjda kunder Fokus mot yttre effektivitet Fokus mot inre effektivitet Utgångspunkt Fokus MedelMål

5 Marknader •Konsumentmarknad och producentmarknad (industriella köpare) •Geografiska marknader (svenska marknaden) •Användningsområdet (IT-marknaden) •Demografiska marknader (tonårsmode) •Behovsmarknader (underhållning och upplevelser)

6 Marknadsföringsprocessen Upp- följning Operativ marknads- föring Strategisk marknads- föring Marknads- undersökning Genom- förande CSF för delmarknader Segmenting Targeting Positioning Upptäcka behov och marknads- potential Med konkreta konkurrensmedel eller marknadsföringsmix 4 P

7 Marknadsföringens Fyra P PÅVERKAN PRODUKT PLATS PRIS Teknologi LagstiftningKonkurrenter DistributionsapparatMarknaden Marknads- föringsmixen

8 Marknadssegmentering Segmentering av konsumenterna efter hur snabbt de tar till sig nya produkter Pionjärer Tidiga accepterare Tidig majoritet Sen majoritet Eftersläntrare

9 Vad består en produkt av? Kärnprodukten är den primära orsaken till att en kund är köpintresserad! Kärnprodukt Förpackning Funktion Utseende Kvalitet Garanti Leverans- och betalningsvillkor Service Installation

10 Påtaglig och utvidgad produkt •Påtaglig produkt (fysisk produkt) Förpackning Utseende Funktion Kvalitet Varumärkesnamn •Utvidgad produkt Service Installation Leverans- och betalningsvillkor Garanti

11 Marknader och produktklassificering •Producentvara (B2B) systemförsäljning •Konsumentvara (B2C) dagligvaror/ kapitalvaror Standardprodukter/specialprodukter högengagerade/lågengagerade kunder Personlig försäljning Sales promotion Publicitet Reklam Konsumentvaror Producentvaror

12 Ett varumärkes innebörd Ett varumärke Påminner om attribut Påminner om fördelaktiga egenskaper Representerar kultur Personlighet och identitet Volvo : känsla av säkerhet Gillette : the best a man can get (kundnytta) Rolex : för män som styr världens öden Nike: Just do it

13 Varumärkens styrka •En varumärkes styrka Grad av konjunkturkänslighet Kommunicera med icke-kunder Konsistens Upward strech: tänjbar Price premium

14 Fem sätt att påverka (promotion) •Annonsering (Radio/TV/Bio/press/internet) •Personlig försäljning •Säljkampanjer •PR och evenemang (Volvo Ocean Race, Cloetta Center) •Direktmarknadsföring (riktade brev och email till utvalda kunder) Integrerad marknadskommunikation! Ett företags strävan att koordinera olika marknadskanaler så att budskapet om företaget och dess produkter blir tydligt, samstämmigt och attraktivt

15 Priset Interna faktorer - marknadsmål - marknadsmix-mål - kostnader - organisatoriska/logistiska Externa faktorer - marknad- och efterfrågan - konkurrenter - konjunkturen - konsumenternas priskänslighet

16 Prissättningspolitik •Vinstpåläggsmetod •Värdebaserad prissättning •Skimming price (högt introduktionspris) •Penetrationspris (lågprissatsning) •Prisdifferentiering kvantitetsrabatter, kassarabatter, säsongsrabatter

17 Priset och läget i produktlivscykeln •Introduktionsstadiet skumma eller penetrera (testa marknaden) •Tillväxtstadiet: konkurrensen tilltar höja priset •Mognadsstadiet konkurrensen och kundkretsen stabiliseras sänka kostnader •Nedgångsstadiet försäljningen minskar använd bidragskalkyl

18 Marknads- och distributionskanaler (Plats) •Olika typer av kanaler Agent/mäklare Handelsföretag Fysiskt distributionsföretag (logistiker) Serviceföretag •Olika distributionsvägar Poducent  Grossist  Detaljist  Konsument Direktförsäljning och ”kortslutning” av vägar Distribution utan sortimentsgrossist (B2B) Distribution med sortimentsgrossist (spindeln i nätet) •Vertikal och horisontell integration •Nya distributionsformer (franchising, TV-shopping, internet)

19 Val av marknadsföringskanal •Mellanhänder eller direktmarknadsföring? •Vilka funktioner ska distributörerna utföra? sortimentssammansättning säljfrämjande åtgärder kundkontakter fysisk distribution och lagerhållning finansiering och risktagande •Hur många mellanhänder ska utnyttjas i varje led? intensiv distribution exklusiv distribution selektiv distribution

20 Påverkan - marknadskommunikation Bristande medvetenhet Medvetenhet Kunskap Preferens KÖP! Marknadskommunitiontrappan

21 Metoder för marknadskommunikation •Personlig försäljning muntlig kommunikation, B2B •Reklam TV/Radio/Tidningar/skyltar/butiksreklam säljaren bygger upp ett märkesmedvetande opinionsbildning •Säljfrämjande åtgärder •PR/publicitet •Elektronisk kundkommunikation •Direkt marknadsföring

22 Relationsmarknadsföring •Etablera, vårda och förädla kundrelationer: ”identifiera, etablera, sköta om och utveckla samt vid behov avveckla relationer med kunder” ”marknadsföring som bygger på relationer, nätverk och interaktioner” •Kundrelationens livscykel –Att attrahera kunder –Att få kunder att köpa första gången –Att vårda och utveckla kundrelationer

23 Kundvärde Att omvandla förstagångskunder till trogna återköpskunder, genom att erbjuda sådana värden som kunden efterfrågar och är beredd att betala för Kundvärde = Upplevt kundvärde Pris + övriga uppoffringar

24 Konkurrensen •Fem-krafts-modellen enligt Porter Nya konkurrenter Substitut Leverantörer Kunder Nuvarande konkurrenter (i branschen)


Ladda ner ppt "Marknadsföring – FEK:s intäktssida Förstå marknader och identifiera kunder Utveckla produkter och tjänster som fyller kundens behov och skapar värde! Attrahera,"

Liknande presentationer


Google-annonser