Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Marknadsföring Kap 7 Strategisk planering Kap 8 Marknadsföringens utgångspunkter Kap 9 Marknadsföringens omvärld Kap 10 Operativ marknadsföring Kap 11.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Marknadsföring Kap 7 Strategisk planering Kap 8 Marknadsföringens utgångspunkter Kap 9 Marknadsföringens omvärld Kap 10 Operativ marknadsföring Kap 11."— Presentationens avskrift:

1 Marknadsföring Kap 7 Strategisk planering Kap 8 Marknadsföringens utgångspunkter Kap 9 Marknadsföringens omvärld Kap 10 Operativ marknadsföring Kap 11 Konkurrenslagen och konsumenträtt

2 Vision •Legitimerande funktion •Ambition och fokus •Identifikation och motivation

3 Affärsidé •anger vad företaget ägnar sig åt (varor och/eller tjänster) •anger företagets riktning (kunder och marknader) •klargör attityder (affärsklimat, etik etc)

4 Strategi •Hur företaget skall arbeta •Styrkor och svagheter, möjligheter och hot •Kundkategorier •Organisationsstruktur •Kompetens •Resurser •Finansiering

5 Strategisk planering Strategi = ”krigsföring i stort” Nivåer: koncern affärs division affärsenhet funktion Mål Strategi

6 Strategier Hit ska vi Detta är vår strategi (Hur) Här är vi Lågkostnadsstrategi Differentieringsstrategi •Kundens priskänslighet •Kundens känslighet för andra faktorer än priset

7 Strategiprocessen AnalysStrategiformuleringGenomförande Omvärlds- och företagsanalys (SWOT-analys) Intern analysExtern analys StyrkorMöjligheter (Strengths)(Opportunities) SvagheterHot (Weakness)(Threats)

8 Strategiprocessen Handlingsplan Affärsstrategi Bra TQM Finslipa BPI Dåliga BPR Omorientera Affärs- Dåliga Braprocesser

9 Strategiprocessen Mål och strategier Marknader Nuvarande Nya Marknads- Marknads- Nuv penetration utveckling Produkter Nya Produkt- Diversifiering utveckling

10 Marknadsföring Företagsekonomins intäktssida Påverkan Varor/tjänster FöretagPengarMarknad Information FöretagMarknad

11 Marknadsorientering Marknadsföringsprocessen Marknads- undersökningar Strategisk marknadsföring Operativ marknadsföring Genomförande Uppföljning Framgångsfaktorer Positionering 4P Kunden i Centrum Marknaden – Kundbehov – Marknadsföring – Nöjda kunder

12 Marknader Kategorier Konsumentmarknad Organisationsmarknad B 2 B •Producentmarknad •Återförsäljarmarknad •Offentlig sektor En marknads livscykel Födsel Tillväxt Mättnad Nedgång Kommersiellt genombrott Tid Marknadsstorlek Marknadssegmentering Pionjärer Tidiga accepterare Tidig majoritet Sen majoritet Eftersläntare

13 Konkurrens Barriärer och integration Säljare Produkt EnFåMånga Homogen MonopolOligopol Fri konkurrens Heterogen Mono- polistisk konkurrens Nya konkurrenter Substitut Leverantörer Kunder

14 Marknadsföringskanaler Distributionskanaler Agent, mäklare •Provision Handelsföretag •Grossist •Detaljist Transport- och lagerhållningstjänster Serviceföretag Distributionsvägar Klassisk distributionkedja producent grossist detaljist konsument Vertikal integration mot kunderna Franchising •Produktdistribution, •Licensförsäljning eller •Rätt till marknadsnamn Postorder, internet, TV o.s.v.

15 Konkurrensmedel Lagstiftning TeknologiKonkurrenter Produkt Påverkan Pris Distributionskanal DistributionsapparatMarknaden •Produkt •Pris •Plats •Påverkan

16 4P, P1: Produkten •Produkt = vara + tjänst •Typer av produkter –Konsumentvaror, producentvaror –Konsumtionsvaror, kapitalvaror –Standardprodukter, specialprodukter –System •Varumärken och logotyper •Produktlivscykel •Tjänster –Produktkopplade, eller ”för sig själva” •Kundnyttan; mervärden, upplevelse

17 4P, P2: Priset Faktorer som påverkar prissättningen •kundernas priskänslighet (efterfrågans priselasticitet) •produktens självkostnad •konkurrenternas priser (utbud och efterfrågan)

18 Efterfrågan Efterfrågad kvantitet: den kvantitet av en vara eller tjänst som konsumenter är beredd att köpa under en given period vid ett givet pris Följande faktorer påverkar efterfrågan: •Priset på varan •Priset på andra varor •Inkomsten •Förväntade framtida priser •Preferenser

19 Utbud Utbudskvantitet: kvantitet av en vara eller tjänst som en producent är villig att sälja under en given period vid ett givet pris. Utbudet bestäms av: •varans pris •priser på produktionsfaktorer •priser på relaterade varor •förväntade framtida priser •antalet producenter •teknologi

20 Prisbestämning: Jämvikt Jämvikt definieras som en situation där utbuds- kvantiteten är lika med efterfrågekvantiteten. Jämviktspris: det pris där utbudet och efterfrågan är lika stora. Jämviktskvantitet: den kvantitet som säljs och köps vid jämviktpriset.

21 Prissättningsmetoder Rörliga kostnader Självkostnad Vinstkrav Konkurrenternas priser och priser på substitut Unika produktegenskaper Vinstpåläggsmetoden Gällande marknadspris Värdebaserad prissättning Högsta pris Lägsta pris täckande SjK Lägsta pris för TB

22 4P, P3: Platsen Val av marknadsföringskanal •Mellanhänder eller direktmarknadsföring? •Vilka funktioner ska distributörerna utföra? •Hur många mellanhänder ska utnyttjas i varje distributionsled? •Bör företaget integrera framåt i distributionskedjan?

23 4P, P4: Påverkan Marknadskommunikation •Personlig försäljning •Reklam •Sales promotion •Public relations / publicitet •Elektronisk kundkommunikation •Direkt marknadsföring

24 Relationsmarknadsföring •Etablera kundrelationer •Vårda kundrelationer •Förädla kundrelationer •ABC-analys av kunder, 80/20-regeln •Kundvärde •Lojalitet, nöjda kunder •Nätverkssynsättet

25 Konkurrenslagen och konsumenträtt Konkurrenslagen •konkurrensbegränsning •missbruk av dominerande ställning Konsumenträtt •marknadsföringslagen •produktsäkerhetslagen •konsumentköplagen m m Lagstiftning •Konsumentombudsmannen (KO) •konsumentverket


Ladda ner ppt "Marknadsföring Kap 7 Strategisk planering Kap 8 Marknadsföringens utgångspunkter Kap 9 Marknadsföringens omvärld Kap 10 Operativ marknadsföring Kap 11."

Liknande presentationer


Google-annonser