Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Marknadsföring – del 4 F8 – 06-04-13. Kalk.Int. Vt 20062 Kapitel 16 Vad är marknadsföring? Företagsekonomins intäktssida – lönsamhet på lång och kort.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Marknadsföring – del 4 F8 – 06-04-13. Kalk.Int. Vt 20062 Kapitel 16 Vad är marknadsföring? Företagsekonomins intäktssida – lönsamhet på lång och kort."— Presentationens avskrift:

1 Marknadsföring – del 4 F8 – 06-04-13

2 Kalk.Int. Vt 20062 Kapitel 16 Vad är marknadsföring? Företagsekonomins intäktssida – lönsamhet på lång och kort sikt! Marknadsföring går bl.a. ut på att: Förstå marknader och kunder och härifrån identifiera intressanta kunder och kundbehov. Utveckla produkter som tillgodoser kundernas behov och som skapar värde för kunderna. Attrahera, behålla och utveckla lönsamma kunder.

3 Kalk.Int. Vt 20063 FöretagMarknad Påverkan Information Marknadsföring – samspelet mellan företag och marknaden, FEK100, s. 236

4 Kalk.Int. Vt 20064 Behovstillfreds- ställelse hos kunderna Lönsamhet för företaget Goda kund- relationer Effektiv marknadsföring – behovstillfreds- ställelse, lönsamhet och goda kundrelationer, FEK 100, s. 237.

5 Kalk.Int. Vt 20065 Marknadsföringens betydelse ökar, bl.a. Beroende på: Kundbrist Stordrift Internationalisering Förändringstakt Hyperkonkurrens Alla dessa punkter leder till större osäkerhet!

6 Kalk.Int. Vt 20066 Marknadsföringsprocessen Marknadsföringsprocessen, se FEK 100, s. 239 Marknadsf- undersökn. Strategisk marknadsf. Operativ marknadsf. Genom förande Uppföljn- ing

7 Kalk.Int. Vt 20067 Fyra P Pris Produkt Plats Påverkan Gäller att kombinera dessa så att man positionerar sin produkt på rätt vis.

8 Kalk.Int. Vt 20068 Företagets konkurrensmedel och den yttre omgivningen. Lagstiftning PrisPåverkan Produkt Distributions- apparat Distributionskanal Marknaden Teknologi Konkurrenter Se FEK 100, s. 241

9 Kalk.Int. Vt 20069 Kapitel 17 Marknaden – den plats där utbud och efterfrågan möts. Olika kategorier av marknader: Konsumentmarknaden Organisationsmarknaden – B2B En marknad utvecklas ofta: 1.En ny vara eller tjänst erbjuds och köps av ett begränsat antal kunder. 2.Produkten får ett kommersiellt genombrott. 3.Därefter planar tillväxten ut. 4.Behovet för produkten minskar eller försvinner helt.

10 Kalk.Int. Vt 200610 Illustration över olika hur olika kunder tar till sig nya produkter – segmentering – att dela in marknaden i delmarknader. PionjärerTidiga accepterare Tidig majoritetSen majoritetEftersläntare Jmf, figur på s. 247

11 Kalk.Int. Vt 200611 Antalet säljare är: Varan är: EnNågra fåMånga HomogenMonopolOligopolFri konkurrens HeterogenMonopolOligopolMonopolis- tisk konkurrens Konkurrensformer, FEK100, s. 248

12 Kalk.Int. Vt 200612 Porters fem krafter (FEK 100, s. 249) Nuvarande konkurrenter

13 Kalk.Int. Vt 200613 De vanligaste effekterna av en ny teknologi är: Förbättrade produktegenskaper. Sänkta kostnader. En allt snabbare teknologisk utveckling leder till att teknologiernas livscykel blir allt kortare – efterfrågan på teknologin försvinner allt snabbare. Internet – avstånd, tid och massa har omdefinierats – nya sätt att distribuera t.ex. film och spel – en del branscher mer berörda t.ex. musik och böcker.

14 Kalk.Int. Vt 200614 Marknadsförings- och distributionskanaler - Det klassiska och det vertikala synsättet (jmf. VMS) (FEK 100, s. 255) Tillverkare Grossist Detaljist Konsument Klassiska Konsument Tillverkare Detaljist Gro- ssi- st

15 Kalk.Int. Vt 200615 Nya distributionsformer – ständigt en utveckling för att öka lönsamheten – t.ex. ökad grad av självbetjäning. Franchising – ett slags licensgivande – t.ex. Hemglass Produktdistribution Licensförsäljning Rätt till marknadsnamn

16 Kalk.Int. Vt 200616 Kapitel 18 Konkurrenslagen – tillkom på 50-talet – EU har medfört en förändringar. Två förbud: Konkurrensbegränsande samarbete. Missbruk av dominerande ställning. Påföljder – Konkurrensverket får ålägga företagen vite om det inte följer lagar och förordningar – även konkurrens skadeavgift (högst 5 milj. eller 10% av om sättningen) – även civilrättsliga påföljder möjliga.

17 Kalk.Int. Vt 200617 Konsumenträtt – både marknadsrättsliga och civilrättsliga lagar. Marknadsrättsliga: Marknadsföringslagen Produktsäkerhetslagen Avtalsvillkorslagen Prisinformationslagen Civilrättsliga: Konsumentköplagen Kreditköplagen Distansavtalslagen Konsumenttjänstlagen

18 Kalk.Int. Vt 200618 Sammanfattning och reflektioner: Marknadsföring handlar ofta om att balansera olika inre och yttre behov/krafter. Marknadsföringen har genomgått flera betydelsefulla förändringar – t.ex. nya marknadsföringskanaler och distributionssätt. Det finns många lagar som skyddar konsumentens intresse. EU har medfört flera förändringar avseende konkurrens- och konsumenträtten.

19 Kalk.Int. Vt 200619 Läs kapitel 19 till nästa gång – snabb genomgång nästa föreläsning därefter skall vi räkna tal från häftet. Glad påsk!


Ladda ner ppt "Marknadsföring – del 4 F8 – 06-04-13. Kalk.Int. Vt 20062 Kapitel 16 Vad är marknadsföring? Företagsekonomins intäktssida – lönsamhet på lång och kort."

Liknande presentationer


Google-annonser