Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Marknadsplan Elvis Zahirovic Gorica Mlivic Christoffer Arvidsson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Marknadsplan Elvis Zahirovic Gorica Mlivic Christoffer Arvidsson"— Presentationens avskrift:

1 Marknadsplan Elvis Zahirovic Gorica Mlivic Christoffer Arvidsson
Jacob Österlund Grace Mulimba Kunda Erik Stahl

2 Nuvarande situation & bakgrund
”Sogeti bidrar till kundens lönsamhet genom att erbjuda lokala IT-lösningar på global grund”. Internationellt företag med 21 kontor runtom Sverige. Lokala lösningar på global grund är företages affärsidé. Verksamheten är uppdelad i tre delar: Ansvarsavtal Konsulttjänster Förvaltning Företaget är sprunget ur Cap Gemini-koncernen och bildades år 1967.

3 Intern & extern marknadsföringsanalys
Marknadsmixen Produkt Sogeti tillhandhåller konsulttjänster och IT-lösningar för andra företag (business to business-företag). Färdiga lösningar i form av ansvarsuppdrag. Förvaltningsavtal där Sogeti ansvarar för ett helt programsystem. Sogetis vision är att företaget ska uppskattas som den bästa leverantören på varje marknad.

4 Intern & extern marknadsföringsanalys
Marknadsmixen Pris Sogeti erbjuder omfattande tjänster, som i de flesta fall är dyra. Priset är således inte ens konkurrensfördel. Inom IT-branschen ligger fokus snarare på kvalitet än kvantitet. Segmenterar sina tjänster till medel- till stora företag pga. Efterfråga. Priset är icke avgörande för Sogetis lojala och redan etablerade kundbas (kvalitet -> kvantitet).

5 Intern & extern marknadsföringsanalys
Marknadsmixen Påverkan Sogeti marknadsför sig genom direkt kundkontakt (inköpt statistik). Ser över företagets nuvarande plattformar och ger förslag på förbättring. Ingen annonsering i tidningar, detta sker huvudsakligen genom jobbannonser. Tar hjälp av tidningar vid större projekt, detta för att nå ut till en större publik.

6 Intern & extern marknadsföringsanalys
Marknadsmixen Plats Ska aldrig vara långt till närmsta kontor, dvs. lättillgängligt. Företaget finns i stora delar av världen. Arbetar genom ”right shore”, dvs. har konsulter som sitter i exempelvis Indien och gör jobbet därifrån. Erbjuder inget konkret sortiment, varje lösning är skräddarsydd för att passa företag ifråga.

7 Intern & extern marknadsföringsanalys
Marknadsmixen Fysiska bevis Företaget representeras lokalt i stora delar av Sverige. Professionella och minimalistiska kontor – funktionalitet. Personal Kundbemötande är av yttersta vikt. Kompetent och professionell personal. Process Jobbar inne i kundföretagen. Nära relation till kunderna då kunderna i många fall har önskemål kring vad som behöver åtgärdas och/eller implementeras.

8 Pestel-analys Sogeti är normalkänsligt för konjunktursvängningar.
Sämre tider = effektivera verksamhet och lägre kostnader. Företaget är känt för att ta ”socialt ansvar”, exempelvis mikrolån till folk i U-länder samt utbildning inom etik och moral. Mutsituationer kan uppstå, Sogeti vill inte ha något med dessa att göra. Jobbar mycket på distans vilket är positivt ur en miljöaspekt. Uppmuntrar konsulterna att certifiera sig inom ny teknik. Sogeti ligger i framkant vad gäller teknologi.

9 STP-analys Segmentering Riktar sig till medel- samt stora företag.
Säljer inte tjänster till privatpersoner. Nischade mot andra företag (business to business) Targeting Marknadsför sig mot företag. Lyckats bra med sin marknadsföring då företaget är på ständig tillväxt. Positionering Riktar sig till företag som behöver diverse IT-lösningar. Företag-till-kundbaserad positionering fungerar icke, då företaget inte riktar sig mot privatpersoner.

10 Femkraftsmodellen Direkta konkurrenter
Sogeti äger i dagsläget 15% av marknaden. Marknadsandelen ser snarlik ut för många andra IT-företag. Konkurrensen skiljer sig beroende på lösningar som företagen erbjuder. Hög utvecklingskurva inom IT, företagen måste utvecklas snabbt. Köparens benägenhet till substitut Företag som är nischade och erbjuder specialiserade tjänster tar marknadsandelar. Finns ett antal tjänster som Sogeti inte erbjuder, exempelvis Geografiska informationssystem (GIS).

11 Femkraftsmodellen Konkurrensmedel hos substituten
Specialiserade & nischade företag kan erbjuda bättre priser. Dessa företag konkurrerar huvudsakligen om ”små kunder” som är i behov av specifika tjänster, inte helhetslösningar. Kostnaden (för kunder) att byta substitut Betydande kundrelation samt en lojal kundbas. Kostar multum att byta leverantör, därför är det sällsynt att detta sker. Leverantörernas förhandlingskraft Samarbete med IBM och Windows, som förser dem med mjukvara. Priset kan skifta beroende på leverantörens kostnad utav mjukvara. Gratis reklam för leverantörens mjukvara.

12 Femkraftsmodellen Förhandlingskraft hos köparna
Många alternativ och stor konkurrens. Företagen måste ständigt utvecklas och förnya sig för att inte tappa marknadsandelar. Kundernas val styrs huvudsakligen av pris samt kvalitet. IT-företagen jobbar ofta ”nära sina kunder”, Säljer en tjänst Kunderna är företag som ofta är aktörer på en annan marknad. Resursen (tjänsten) är krävs för att företagen skall kunna upprätthålla produktion.

13 Femkraftsmodellen Tillgängligheten
Skall i den mån det går vara tillgängliga för sina kunder (lokalkontor). Stora fördelar genom att finnas ”nära till hands” för kunden. Hot från nya aktörer Nya företag utgör ett litet hot mot Sogeti, då dessa inte är alltför väletablerade och saknar en kundbas. Sogeti har en god tillgång och bred kompetens inom branschen, vilket många andra företag saknar.

14 Femkraftsmodellen Specialisering
Jobbar nära kunden och tillgodoser kundens behov. Diskuteras vad kunden förväntar sig innan varje åtagande. Vissa delar av företaget är ”off-shore” för att få bästa kompetens. Varumärkesidentitet Realiserar visioner och målsättningar. Marknadsför sig som ett IT-företag med god spetskompetens. Absoluta kostnadsfördelar Minska på kostnader tillhörande de fundamentala aktiviteterna. Stort företag och finns utrymme för ekonomiska utsvävningar. Förväntad vedergällning Fortsätta etablera företaget som ledande leverantör.

15 SWOT-Analys Styrkor Bra lönsamhet samt bra rykte.
Stor finansiell styrka, kompetentsutvecklad personal, internationell och lokal styrka, erbjuder helhetslösningar och konsulter från andra länder (right-shore, på plats). Svagheter Brist på viss personal (IT-arkitekter), beroende av nyckelpersoner, få kvinnliga arbetare samt få helhetsuppdrag. Möjligheter Mobilitet samt ”appar”, testområden, jämnare fördelning mellan ung och äldre personal.

16 SWOT-Analys Hot Nya företag, lågkonjunkturer, lågpris resurskonsulter, IT-konsulter är en bristvara samt företag som är specialiserade på ett område. Mål- samt påverkande faktorer Omsättning på 64 miljoner kronor inom Skövde/Jönköpingsregionen. Minst 15% av marknaden samt behålla hög lönsamhet.

17 Ansoff-matrisen Marknadspenetration
Nationella och globala leveranskapaciteter, lätt att låna personal från andra städer samt god tillgång på spetskompetens tack vare de globala resurserna. Produktutveckling Ny produkt på befintlig marknad, hoppas öka intresset hos befintliga kunder genom workshops och seminarier samt väcka intresse hos kunder genom gemensamt arbete. Marknadsutveckling Fokus ligger på konkreta erbjudanden, exempelvis paketerbjudanden.

18 Ansoff-matrisen Diversifiering
Tydligt definierade tjänstepaket, bredare marknadsgrupp och mindre fokuserade säljsatsningar, utöver detta bör man profilera tydligare och jobba mer med reklam. Marknadsstrategi Nå ut till en bredare marknad, utnyttja sin spetskompetens, kan nå ut till sina kunder snabbt, bör dock synas mer (reklam) och utöka sin kundkrets.

19 Ansoff-matrisen Strategins genomförande
Marknadsföring, positionera sig bättre inom testområdet, rekryteringsannonser, föryngra leveransorganisation, synas på social media (LinkedIn), dessutom är företagets hemsida icke estetiskt tilltalande. Budget Ny personal Nyrekrytering är dyrt, kontakt bör tas med tidningar (gratis marknadsföring), utveckla ”right-shore” konceptet ytterligare, bred och god kunskap, utöver detta bör Sogeti fokusera ytterligare på sina säljsatsningar.

20 Ansoff-matrisen Annonsering
DI-annons kostar mellan kr/annons, företaget börja välja den dyrare och därmed större annonsplatsen för att nå maximal exponering. Utställning på mässa Bör göra ett bättre jobb för att synas på mässor som är IT-relaterade, billig och bra marknadsföring. Synas på internet Bör göra mer för att synas på internet, exempelvis LinkedIn.


Ladda ner ppt "Marknadsplan Elvis Zahirovic Gorica Mlivic Christoffer Arvidsson"

Liknande presentationer


Google-annonser