Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

De unga, utanförskapet och arbetsmarknaden intro sem soc ek Knut 3 december 2010 Ingvar Nilsson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "De unga, utanförskapet och arbetsmarknaden intro sem soc ek Knut 3 december 2010 Ingvar Nilsson"— Presentationens avskrift:

1 De unga, utanförskapet och arbetsmarknaden intro sem soc ek Knut 3 december 2010 Ingvar Nilsson i.nilsson@seeab.se

2 UPPLÄGG IDAG • Kort presentation • Intro kursupplägg – Case – Rapport – Modell - kompetens – Mycket hemarbete • Fallet de unga • Att bekanta sig med modellen • Till vad kan man använda detta • Strategier baserade på soc ek tänk • ”cheferna” lämnar • Inför första arbetsdagen på allvar • Arbetsuppgift till nästa seminarium

3 Ekonomisk aktivitet Sociala Effekter SOCIAL SKULD Ekologiska Effekter MILJÖSKULD

4 Hälsoskuld – pensionsskuld Linköping pensionssparande – bäst i landet 1.146 Mkr • LÅNG SIKT – 40 ÅR, EN ÅRSKULL • LÅNG SIKT – 40 ÅR, 19 ÅRSKULLAR PENSION 1.146 Mkr PENSION 1.146 Mkr HÄLSOSKULD Mkr HÄLSOSKULD Mkr

5 Hälsoskuld – pensionsskuld Linköping pensionssparande – bäst i landet 1.146 Mkr • LÅNG SIKT – 40 ÅR, EN ÅRSKULL • LÅNG SIKT – 40 ÅR, 19 ÅRSKULLAR PENSION 1.146 Mkr PENSION 1.146 Mkr HÄLSOSKULD 2.700 Mkr HÄLSOSKULD 52.000 Mkr

6 Några frågor • Hur stort är utanförskapet i landet • Vad kostar det • Vilka konsekvenser leder det till • Hur stor del av detta är onödigt • Kan man göra något åt det • Vad är en effektiv resursanvändning

7 STRATEGISK EFFEKTIVITET OPERATIV EFFEKTIVITET RESURSFÖRDELNINGEN I STORT OCH ÖVER TID KOSTNADSEFFEKTIVA METODER KOMMUNLEDNING LANDSTINGSLEDNING FACKNÄMND VERKSAMHETSLEDNING

8 >

9 Intäkter Offentlig sektor Utgifter Offentlig Sektor Transfereringar Barnbidrag A-kassa Sjukpenning Pension Välfärdsproduktion Barnomsorg Skola Sjukvård Äldreomsorg Skattekvot Försörjda Barn Unga Arbetslösa Sjuka Äldre Sysselsättnings- grad Försörjare De som arbetar Om färre jobbar???

10 Intäkter Offentlig sektor Utgifter Offentlig Sektor Transfereringar Barnbidrag A-kassa Sjukpenning Pension Välfärdsproduktion Barnomsorg Skola Sjukvård Äldreomsorg Skattekvot Försörjda Unga Äldre Sysselsättnings- grad Försörjare De som arbetar Om färre jobbar??? Försörjda Arbetsför ålder

11 Utanförskap = Arbetslöshet Skol- misslyckande Asocialitet Språk Invandring Skyddsbehov DepressionFattigdom ADHD Autism- spektra Kriminalitet Missbruk Dyslexi Självskade- beteende Psykisk ohälsa Anorexi Bulemi Begåvning Missbruk Psykisk ohälsa Somatisk ohälsa Social problematik Omvårdnads- svíkt Handikapp MÅNGA VÄGAR LEDER TILL ROM

12 Tabell 1. De årliga kostnaderna för Olles utanförskap i svenska kronor

13 Procentuell fördelning mellan olika aktörer av de årliga kostnaderna för Olles utanförskap.

14 De långsiktiga kostnaderna för Olles utanförskap i svenska kronor

15 Kostnaden för del av Navigatorscentrums verksamheti svenska kronor Per person7.232

16 Årliga socioekonomiska effekteri svenska kronor på individnivå av Navigatorcentrums verksamhet vid antaganden om 10 procents spontantrehabilitering och 30 procents framgång i projektet

17 Årliga socioekonomiska effekter i svenska kronor på individnivå av Navigatorcentrums verksamhet vid antaganden om 10 procents spontantrehabilitering och 30 procents framgång i projektet

18 Långsiktiga socioekonomiska effekter i svenska kronor på individnivå av Navigatorcentrums verksamhet vid antaganden om 10 procent spontantrehabilitering och 30 procents framgång i projektet

19 KORT SIKT LÅNG SIKT DIREKTA VÄLFÄRDSKOSTNADER FÖRSÖRJNINGSKOSTNADER UTEBLIVNA SKATTER INDIREKTA VÄLFÄRDSKOSTNADER PRODUKTIONSFÖRLUSTER ISBERGS- EFFEKTEN INVESTERINGSEFFEKTEN

20 EKONOMISKT BISTÅND UTANFÖRSKAPETS KOSTNADER

21 EKONOMISKT BISTÅND ÖVRIG SOCIALTJÄNST ÖVRIG KOMMUNAL VERKSAMHET ÖVRIGA ”VÄLFÄRDSMYNDIGHETER” ÖVRIGA SAMHÄLLSKOSTNADER UTANFÖRSKAPETS ISBERGSEFFEKTER BOSTADS- BOLAG FÖRETAG ALLMÄNHET FAMILJ ÖVRIGA MYNDIGHETER FAMILJ MISSBRUK SOCPSYK SKOLA FRITID SKATTE- INTÄKTER LTING FK AF POLIS CSN KVÅRD ADM EK BIST FÖRLORAD PRODUKTION + SKATTEINTÄKTER

22

23 Det preventiva perspektivet

24 DET BLIR FÖR DYRT – MEN VAD???

25

26 EFFEKTEN AV ATT GÖRA RÄTT SAK, VID RÄTT TIDPUNKT, MED RÄTT SAMVERKAN OCH RÄTT VARAKTIGHET

27

28 EFFEKTEN AV SUGRÖR INNE I STUPRÖREN

29

30

31 Vilka tankar, frågor, reflektioner väcker detta hos er? Vad kan man ha detta till i det dagliga lednings- och beslutsarbetet?

32 Att beräkna effekterna den enkla vägen den svåra vägen

33 IDENTIFIERING Vad händer Vem påverkas KVANTIFIERING Hur mycket VÄRDERING Vad kostar det Register Journaler Scenarios Kombinationer Aktörer Enheter Aktiviteter RESULTAT KOSTNAD UTANFÖRSKAP KATEGORIER Missbruk, kriminalitet Psyk ohälsa Arbetslöshet, Långtidssjuka Åter- användning Modifiering INSATS EFFEKT PÅVERKAN KOSTNAD Välfärdskostnader Försörjning Produktion Skatter Kostnad insats Vinnare/förlorare Realt/finansiellt Kort/lång sikt EKONOMISK EFFEKT

34 Nästan all kommunal verksamhet präglas av frågor borde styras av helhetssyn och långsiktighet Alla vår styrsysystem, uppföljningssystem, ersättningssystem och organisationer präglas av det motsatta ÄR INTE DET KONSTIGT???

35

36 Hur stora är utanförskapets kostnader i din hemkommun? a) Hur många barn föds varje år b) Hur många kommer att hamna i utanförskap c) vad kommer detta att kosta på kort och lång sikt MVG!!!!

37 INDIVID METOD SYSTEM Fel organisation Fel styr- och uppföljningsystem Fel ersättningsmodeller Brist på socialt investeringskapital Fel insatser Fel metod Ingen samordning Ej kostnadseffektivt Ringa uppföljning

38 Defensiv eller offensiv resursanvändning ONDA KOSTNADER Ingen eller liten effekt på resultat Låg kostnadseffektivitet GODA KOSTNADER Stor eller god effekt på resultat Hög kostnadseffektivitet EFFEKTVITIET Rätt sak Rätt kvalitet Rätt tidpunkt Till lägsta kostnad

39 i.nilsson@seeab.se Fragmenterade/ Samordnade Insatser Kortsiktiga/ Långsiktiga Insatser Passiviserande/ aktiverande Insatser Kunskaps- baserade Insatser eller ej Defensiv eller offensiv resursanvändning Proaktiva/ reaktiva Insatser Empowerment- baserade insatser eller ej

40 Det finns ingen brist på resurser!!! Det handlar om hur vi använder de resurser vi har!!!

41 STRUKTURELLA FÖRUTSÄTTNINGAR RESURSER SOCIALT INVESTERINGS- KAPITAL ORGANISATION HELHETSSYN SAMVERKAN STYRNING UPPFÖLJNING LÅNGSIKTIGHET ERSÄTTNINGS- SYSTEM LAGSTIFTNING

42 Några viktiga frågor!!! • Organisation – Har vi en organisations- och styrmodell som möjliggör helhetssyn • Styr- och uppföljningssystem – Har vi styr och uppföljningssystem som medger långsiktighet • Ersättningssystem – Gynnar regelverk och ersättningsmodeller samverkan, relationsbygge och långsiktighet • Socialt investeringskapital – Förfogar vi över ett socialt investeringskapitel som medger en effektiv resurshushållning

43 Vilka strategiska förändringar ser du skulle behöva göras på din/er hemmaplan för att höja a) den strategiska effektiviteten b) den operativa effektiviteten

44 UPPGIFT ATT LÖSA • *läs igenom de rapporter som bifogas • *svara på följande frågor • a) vilket konkret projekt ska du ha som case i utbildningen? • b) vad är projektets • - syfte/mål, • - budget, • - målgrupp, • - organisation, • - bemanning • – ge oss en kortfattad beskrivning kring nyckeldata • c) vilka frågor/kunskapsområden vill du särskilt att vi belyser under utbildningen? • Vi vill ha dina svar per mail från dig senast 21 januari. Skicka svaren till i.nilsson@seeab.se i.nilsson@seeab.se

45 Knut 3 soc ek utb • Salem – nystartsjobb – en insats – Målgrupp; arblösa + socbidrag, 8 st (typ), Am 2-3 • Sumpan 1 – Unga vuxna, 18-24 år, Am 2-3 – Verksamhet, del av 52 typ 30-45 • Sumpan 2 – Unga strulputtar driver på stan, typ 11 st – Verksamhet??? • Stlje – Arblösa försörjningsstöd – FIA (fler i arbete), – 10-30 pers/vecka, 520 – 1.560 personer – Samverkans fstöd, ame, af, Am 1-3 • Nynäs – 10 st, unga fstöd, problematik men ej diagnos • AM3- praktiska – Praktiska verksamheterna, AM 3

46 www.seeab.se


Ladda ner ppt "De unga, utanförskapet och arbetsmarknaden intro sem soc ek Knut 3 december 2010 Ingvar Nilsson"

Liknande presentationer


Google-annonser