Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ingvar Nilsson i.nilsson@seeab.se De unga, utanförskapet och arbetsmarknaden intro sem soc ek Knut 3 december 2010 Ingvar Nilsson i.nilsson@seeab.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ingvar Nilsson i.nilsson@seeab.se De unga, utanförskapet och arbetsmarknaden intro sem soc ek Knut 3 december 2010 Ingvar Nilsson i.nilsson@seeab.se."— Presentationens avskrift:

1 Ingvar Nilsson i.nilsson@seeab.se
De unga, utanförskapet och arbetsmarknaden intro sem soc ek Knut 3 december 2010 Ingvar Nilsson

2 UPPLÄGG IDAG Kort presentation Intro kursupplägg Fallet de unga
Case Rapport Modell - kompetens Mycket hemarbete Fallet de unga Att bekanta sig med modellen Till vad kan man använda detta Strategier baserade på soc ek tänk ”cheferna” lämnar Inför första arbetsdagen på allvar Arbetsuppgift till nästa seminarium

3 Ekonomisk aktivitet Sociala Effekter SOCIAL SKULD Ekologiska Effekter
MILJÖSKULD 3

4 Hälsoskuld – pensionsskuld Linköping pensionssparande – bäst i landet 1.146 Mkr
LÅNG SIKT – 40 ÅR, EN ÅRSKULL LÅNG SIKT – 40 ÅR, 19 ÅRSKULLAR HÄLSOSKULD Mkr HÄLSOSKULD Mkr PENSION 1.146 Mkr PENSION 1.146 Mkr

5 Hälsoskuld – pensionsskuld Linköping pensionssparande – bäst i landet 1.146 Mkr
LÅNG SIKT – 40 ÅR, EN ÅRSKULL LÅNG SIKT – 40 ÅR, 19 ÅRSKULLAR HÄLSOSKULD Mkr HÄLSOSKULD 2.700 Mkr PENSION 1.146 Mkr PENSION 1.146 Mkr

6 Några frågor Hur stort är utanförskapet i landet Vad kostar det
Vilka konsekvenser leder det till Hur stor del av detta är onödigt Kan man göra något åt det Vad är en effektiv resursanvändning

7 STRATEGISK EFFEKTIVITET OPERATIV EFFEKTIVITET
KOMMUNLEDNING LANDSTINGSLEDNING FACKNÄMND VERKSAMHETSLEDNING STRATEGISK EFFEKTIVITET OPERATIV EFFEKTIVITET KOSTNADSEFFEKTIVA METODER RESURSFÖRDELNINGEN I STORT OCH ÖVER TID

8 >

9 Om färre jobbar??? Intäkter Offentlig sektor Utgifter Offentlig Sektor
Sysselsättnings- grad Skattekvot Försörjare De som arbetar Intäkter Offentlig sektor Om färre jobbar??? Försörjda Barn Unga Arbetslösa Sjuka Äldre Utgifter Offentlig Sektor Välfärdsproduktion Barnomsorg Skola Sjukvård Äldreomsorg Transfereringar Barnbidrag A-kassa Sjukpenning Pension 9

10 Om färre jobbar??? Intäkter Offentlig sektor Försörjda Arbetsför ålder
Sysselsättnings- grad Skattekvot Försörjare De som arbetar Om färre jobbar??? Intäkter Offentlig sektor Försörjda Arbetsför ålder Utgifter Offentlig Sektor Försörjda Unga Äldre Välfärdsproduktion Barnomsorg Skola Sjukvård Äldreomsorg Transfereringar Barnbidrag A-kassa Sjukpenning Pension 10

11 Utanförskap = Arbetslöshet
MÅNGA VÄGAR LEDER TILL ROM Handikapp Anorexi Bulemi Autism-spektra Självskade- beteende ADHD Asocialitet Psykisk ohälsa Utanförskap = Arbetslöshet Fattigdom Depression Skol- misslyckande Skyddsbehov Kriminalitet Dyslexi Omvårdnads- svíkt Missbruk Missbruk Psykisk ohälsa Somatisk ohälsa Social problematik Språk Invandring Begåvning

12 Tabell 1. De årliga kostnaderna för Olles utanförskap i svenska kronor

13 Procentuell fördelning mellan olika aktörer av de årliga kostnaderna för Olles utanförskap.

14 De långsiktiga kostnaderna för Olles utanförskap i svenska kronor

15 Kostnaden för del av Navigatorscentrums verksamheti svenska kronor
Per person

16 verksamhet vid antaganden om 10 procents spontantrehabilitering
Årliga socioekonomiska effekteri svenska kronor på individnivå av Navigatorcentrums verksamhet vid antaganden om 10 procents spontantrehabilitering och 30 procents framgång i projektet

17 verksamhet vid antaganden om 10 procents spontantrehabilitering
Årliga socioekonomiska effekter i svenska kronor på individnivå av Navigatorcentrums verksamhet vid antaganden om 10 procents spontantrehabilitering och 30 procents framgång i projektet

18 Långsiktiga socioekonomiska effekter i svenska kronor
på individnivå av Navigatorcentrums verksamhet vid antaganden om 10 procent spontantrehabilitering och 30 procents framgång i projektet

19 FÖRSÖRJNINGSKOSTNADER PRODUKTIONSFÖRLUSTER
INVESTERINGSEFFEKTEN DIREKTA VÄLFÄRDSKOSTNADER FÖRSÖRJNINGSKOSTNADER UTEBLIVNA SKATTER INDIREKTA PRODUKTIONSFÖRLUSTER ISBERGS- EFFEKTEN KORT SIKT LÅNG SIKT 19

20 UTANFÖRSKAPETS KOSTNADER
EKONOMISKT BISTÅND UTANFÖRSKAPETS KOSTNADER 20

21 UTANFÖRSKAPETS ISBERGSEFFEKTER
FÖRLORAD PRODUKTION + SKATTEINTÄKTER ÖVRIGA SAMHÄLLSKOSTNADER ÖVRIGA MYNDIGHETER ÖVRIGA ”VÄLFÄRDSMYNDIGHETER” BOSTADS- BOLAG FÖRETAG ALLMÄNHET FAMILJ ÖVRIG KOMMUNAL VERKSAMHET LTING FK AF POLIS CSN KVÅRD ÖVRIG SOCIALTJÄNST SKOLA FRITID SKATTE- INTÄKTER ADM EK BIST FAMILJ MISSBRUK SOCPSYK EKONOMISKT BISTÅND UTANFÖRSKAPETS ISBERGSEFFEKTER 21

22

23 Det preventiva perspektivet

24 DET BLIR FÖR DYRT – MEN VAD???

25

26 EFFEKTEN AV ATT GÖRA RÄTT SAK, MED RÄTT SAMVERKAN OCH RÄTT VARAKTIGHET
VID RÄTT TIDPUNKT, MED RÄTT SAMVERKAN OCH RÄTT VARAKTIGHET

27 27

28 EFFEKTEN AV SUGRÖR INNE I STUPRÖREN

29

30

31 Vilka tankar, frågor, reflektioner väcker detta hos er
Vilka tankar, frågor, reflektioner väcker detta hos er? Vad kan man ha detta till i det dagliga lednings- och beslutsarbetet?

32 Att beräkna effekterna den enkla vägen den svåra vägen

33 UTANFÖRSKAP INSATS EFFEKT EKONOMISK KOSTNAD PÅVERKAN KOSTNAD RESULTAT
IDENTIFIERING Vad händer Vem påverkas KVANTIFIERING Hur mycket VÄRDERING Vad kostar det UTANFÖRSKAP INSATS Aktörer Enheter Aktiviteter EFFEKT Scenarios Register Journaler EKONOMISK EFFEKT KOSTNAD PÅVERKAN KOSTNAD Kombinationer Modifiering Välfärdskostnader Försörjning Produktion Skatter RESULTAT Åter- användning KATEGORIER Missbruk, kriminalitet Psyk ohälsa Arbetslöshet, Långtidssjuka Vinnare/förlorare Realt/finansiellt Kort/lång sikt 33

34 Nästan all kommunal verksamhet präglas av frågor borde styras av helhetssyn och långsiktighet Alla vår styrsysystem, uppföljningssystem, ersättningssystem och organisationer präglas av det motsatta ÄR INTE DET KONSTIGT??? 34

35

36 Hur stora är utanförskapets kostnader i din hemkommun
Hur stora är utanförskapets kostnader i din hemkommun? a) Hur många barn föds varje år b) Hur många kommer att hamna i utanförskap c) vad kommer detta att kosta på kort och lång sikt MVG!!!!

37 INDIVID METOD SYSTEM Fel insatser Fel metod Ingen samordning
Ej kostnadseffektivt Ringa uppföljning INDIVID METOD SYSTEM Fel organisation Fel styr- och uppföljningsystem Fel ersättningsmodeller Brist på socialt investeringskapital 37

38 Defensiv eller offensiv resursanvändning ONDA KOSTNADER GODA KOSTNADER
Ingen eller liten effekt på resultat Låg kostnadseffektivitet GODA KOSTNADER Stor eller god effekt på resultat Hög kostnadseffektivitet EFFEKTVITIET Rätt sak Rätt kvalitet Rätt tidpunkt Till lägsta kostnad

39 Defensiv eller offensiv resursanvändning
Proaktiva/ reaktiva Insatser Passiviserande/ aktiverande Insatser Kortsiktiga/ Långsiktiga Insatser Empowerment- baserade insatser eller ej Fragmenterade/ Samordnade Insatser Kunskaps- baserade Insatser eller ej Defensiv eller offensiv resursanvändning 39 39 39

40 Det finns ingen brist på resurser
Det finns ingen brist på resurser!!! Det handlar om hur vi använder de resurser vi har!!!

41 SOCIALT INVESTERINGS-
RESURSER SOCIALT INVESTERINGS- KAPITAL STYRNING UPPFÖLJNING LÅNGSIKTIGHET STRUKTURELLA FÖRUTSÄTTNINGAR ORGANISATION HELHETSSYN SAMVERKAN ERSÄTTNINGS- SYSTEM LAGSTIFTNING 41

42 Några viktiga frågor!!! Organisation
Har vi en organisations- och styrmodell som möjliggör helhetssyn Styr- och uppföljningssystem Har vi styr och uppföljningssystem som medger långsiktighet Ersättningssystem Gynnar regelverk och ersättningsmodeller samverkan, relationsbygge och långsiktighet Socialt investeringskapital Förfogar vi över ett socialt investeringskapitel som medger en effektiv resurshushållning

43 Vilka strategiska förändringar ser du skulle behöva göras på din/er hemmaplan för att höja a) den strategiska effektiviteten b) den operativa effektiviteten

44 UPPGIFT ATT LÖSA * läs igenom de rapporter som bifogas
* svara på följande frågor a) vilket konkret projekt ska du ha som case i utbildningen? b) vad är projektets - syfte/mål, - budget, - målgrupp, - organisation, - bemanning – ge oss en kortfattad beskrivning kring nyckeldata c) vilka frågor/kunskapsområden vill du särskilt att vi belyser under utbildningen? Vi vill ha dina svar per mail från dig senast 21 januari. Skicka svaren till

45 Knut 3 soc ek utb Salem Sumpan 1 Sumpan 2 Stlje Nynäs AM3- praktiska
nystartsjobb – en insats Målgrupp; arblösa + socbidrag, 8 st (typ), Am 2-3 Sumpan 1 Unga vuxna, år, Am 2-3 Verksamhet , del av 52 typ 30-45 Sumpan 2 Unga strulputtar driver på stan, typ 11 st Verksamhet??? Stlje Arblösa försörjningsstöd – FIA (fler i arbete), 10-30 pers/vecka, 520 – personer Samverkans fstöd, ame, af, Am 1-3 Nynäs 10 st, unga fstöd, problematik men ej diagnos AM3- praktiska Praktiska verksamheterna, AM 3

46


Ladda ner ppt "Ingvar Nilsson i.nilsson@seeab.se De unga, utanförskapet och arbetsmarknaden intro sem soc ek Knut 3 december 2010 Ingvar Nilsson i.nilsson@seeab.se."

Liknande presentationer


Google-annonser