Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ATT SAMVERKA KRING MÄNNISKOR I JÖNKÖPINGS LÄN Ingvar Nilsson (I

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ATT SAMVERKA KRING MÄNNISKOR I JÖNKÖPINGS LÄN Ingvar Nilsson (I"— Presentationens avskrift:

1 ATT SAMVERKA KRING MÄNNISKOR I JÖNKÖPINGS LÄN Ingvar Nilsson (I
ATT SAMVERKA KRING MÄNNISKOR I JÖNKÖPINGS LÄN Ingvar Nilsson

2 Några påståenden Marginaliseringen i Sverige är stor och omfattande
Den är i stora delar osynlig Den är dyr, mycket dyr Man kan sätta ett pris på detta Man kan göra något åt detta Detta kräver samverkan i systematiska och strukturerade former Man kan därmed sätta ett värde på framgångsrik prevention och rehabilitering Vi har utvecklat ett sätt att göra detta – socioekonomiska kalkyler och bokslut Vi har tagit fram Ett synsätt En konkret metod/modell En hel del resultat 2

3 Problemet marginaliseringens omfattning marginaliseringens mekanismer

4

5 ???

6 Prognos konjunkturinstitutet
Arbetslöshet enligt ny definition I  procent av arbetskraften, säsongsrensade värden.                                                     

7

8 En fråga som oroar mig Vi vet hur vi hanterade den förra krisen
Vi skar ner i ”allt” som inte var lagstadgat Prevention, skolhälsovård, tidiga insatser, föräldrautbildning, långsiktiga åtgärder Vad blev effekterna av detta? Var kommer vi att skära nu? Kommer vi att göra om samma misstag? 8

9 ”Det dubbelt enögda beslutsfattandet”
Patrik 7 år på glid Insats ”Det dubbelt enögda beslutsfattandet” Kostnad 9

10 10

11

12

13 Klientens och socialsekreterarens vardag
Social och arbetsmarknadskontoret Reception 6.Ungdomsenheten (Kliv1 EU-projekt) 3. Aktiveringsgruppen 5. Arbete, praktik och rehabilitering, 8 8. Sociala boendeteamet 12. Slussen (samarb. FK,AF o arbetsm.k.) 14. Försäkrings-kassan 9. Medborgarservice 10. Budget o skuldrådgivning 15. Mottagning Unga 7. Introduktionsgruppen 18 Boj, Kvinnojour Kvinnofrid Polisen 2. Bedömningsgruppen Klienten ringer eller kommer via luckan 4. Motivation o Förändring 8a Hotade kvinnor 8b. Kommunkontrakt 17.Socialjouren 27.Arbets-förmedlingen 19 Barn o ungdom 20. Com ,Star- projektet m.m. 16. Vuxna Psyk/missbruk 25. Basta kooperativet 24. Frigård 23. Mini-maria 22. Psyk. gårdarna 23. Familjecentra 7a.Validerings-projektet 16 a Socialpsykiatrin 26. VC Fastighets 13

14 UTANFÖRSKAPETS KOSTNADER
EKONOMISKT BISTÅND UTANFÖRSKAPETS KOSTNADER

15 UTANFÖRSKAPETS ISBERGSEFFEKTER
PRODUKTIONSFÖRLUSTER + SKATTEINTÄKTER ÖVRIGA SAMHÄLLSKOSTNADER ÖVRIGA MYNDIGHETER ÖVRIGA ”VÄLFÄRDSMYNDIGHETER” POLIS CSN KVÅRD BOSTADS- BOLAG FÖRETAG ALLMÄNHET FAMILJ ÖVRIG KOMMUNAL VERKSAMHET LTING FK AF ÖVR SKOLA FRITID SKATTE- INTÄKTER ÖVRIG SOCIALTJÄNST EKONOMISKT BISTÅND FAMILJ MISSBRUK SOCPSYK UTANFÖRSKAPETS ISBERGSEFFEKTER 15

16 Ingvar Nilsson (I.nilsson@seeab.se)

17 17

18 Utanförskapet i Sörmland
Personer 18-64 Därav försörjda av offentliga system 28.000 17.7% Långtidsarbetslösa, ekonomiskt bistånd Sjukersättning, aktivitetsersättning, utförsäkrade (prognos) Därav Påverkbart 14.600 9.2% Gruppen med varaktig sjukersättning borträknad, ca Därav Kommunal kostnad 8.400 5.3% Varav en stor del ”stamkunder” och storkonsumenter

19 Marginaliseringens ingenmansland
INKLUDERAD ELLER MARGINALISERAD Inkluderingens standardarena Tidig upptäckt Prevention Tidiga insatser Skapa Rehabilitering Nya samhällsarenor Underlätta Förhindra Marginaliseringens ingenmansland

20 Ungdomar på glid... Vägen in i utanförskap

21 Ungdomar ”på glid” ÅKLAGARE SJUKSKÖTERSKA KURATOR FÖRVALTARE LÄKARE
Kriminal- vård SKULDSANERARE GOD MAN HANDLÄGG FK KURATOR Psykiatrisk vård POLIS Försörjning SKÖTARE VÅRDARE SOCIONOM IFO ADVOKAT PSYKOTERAPEUT ARBETSTERAP ARBETSFÖRMEDLARE PSYKOLOG KRONFOGDE SJUKGYMNAST BOSTADSFÖRETAG DOMARE LÄKARE BISTÅNDSBEDÖM Somatisk vård Ungdomar ”på glid” BOENDESTÖD SJUKSKÖT SKÖT BOENDE Boende DISTRSKÖT BARNMORSKA SSK AVGIFTNING BEHHEM HANDLED SYSS Beroende- vård ARBETSVÄGLED OSA-HANDLED Sysselsättning MARIA UNGDOM RSMH SYOKONSULENT ALKOHOLTERAPEUT LVU IFS SPECILAPEDAGOG Social liv & sammanhang Familj & Sociala nätverk Missbruks- vård Skola & utbildning LÄRARE BEHHEM ELEVASSISTENT SOC BARN/UNGA SKOLSKÖTERSKA BOENDESTÖD BUP SOCIONOM KURATOR MOBBINGTEAM FÄLTASSISTENT

22

23 23

24

25 utanförskapets kostnader exemplet socioekonomiska bokslut för sociala företag - missbruk

26 Personer med missbruk PO ÅKLAGARE SJUKSKÖTERSKA KURATOR FÖRVALTARE
LÄKARE Kriminal- vård SKULDSANERARE GOD MAN HANDLÄGG FK KURATOR Psykiatrisk vård POLIS Försörjning SKÖTARE VÅRDARE SOCIONOM IFO ADVOKAT PSYKOTERAPEUT ARBETSTERAP ARBETSFÖRMEDLARE PSYKOLOG KRONFOGDE SJUKGYMNAST BOSTADSFÖRETAG DOMARE LÄKARE BISTÅNDSBEDÖM Somatisk vård Personer med missbruk BOENDESTÖD SJUKSKÖT DISTRSKÖT Boende SKÖT BOENDE SSK AVGIFTNING BEHHEM HEMTJÄNST Beroende- vård HANDLED SYSS OSA-HANDLED RSMH Sysselsättning/ arbete ALKOHOLTERAPEUT RFHL Social liv & sammanhang Familj & Sociala nätverk SYOKONSULENT Missbruks- vård ARBETSVÄGLED BEHHEM KOMVUX SOC BARN/UNGA GRUNDVUX BOENDESTÖD SOCIONOM PO BUP Utbildning POLIS YRKESUTBILDNING

27

28

29

30 Socioekonomiskt bokslut Basta år 2005
Aktör Intäkter Kostnader Vinst Vinst/pers Af 1.6 mkr 0.025 mkr Basta 18 mkr 16.5 mkr 1.5 mkr Fk 6 mkr 1,5 mkr 4.5 mkr 0.07 mkr Kommun 15 mkr 6.5 mkr 8.5 mkr 0.13 mkr Landsting 4 mkr 2 mkr 0.03 mkr Rättsväs 34 mkr 32 mkr 0,5 mkr Övrigt 37 mkr 31 mkr 0.5 mkr Totalt 116 mkr 35 mkr 81 mkr 1.25 mkr 30 30

31 Socioekonomiskt bokslut Basta, 2005
Avkastning under fem år på en rehabplats Rehabkostnad Intäkt kommun kr Avkastning kommun % Intäkt samhälle kr Avkast-ning sam-hälle % 413% 3120 %

32 Utanförskapets prislapp i Härryda

33

34 Sannolikheterna för framtida utanförskap för 7 årskullar barn i Härryda

35

36

37

38 Ackumulerade årskostnader och produktionsvärde – individen (4% diskonto)

39 39

40 40

41 Outsiderskatt Härryda – 7 årskullar

42 UTANFÖRSKAPETS BALANSRÄKNING
Stuprör Kortsiktighet Hjälplöshet Stigmatisering Standardisering VEM HUR MKT NÄR UTANFÖRSKAPETS KARRIÄRVÄGAR Arbetslöshet Sjukskrivning Psykisk ohälsa Missbruk Kriminallitet KOSTNAD

43 Stuprör Kortsiktighet Hjälplöshet Stigmatisering Standardisering VEM
PREVENTION KOSTNAD VEM NÄR VAD VARFÖR Stuprör Kortsiktighet Hjälplöshet Stigmatisering Standardisering REHABILITERING VEM HUR MKT NÄR UTANFÖRSKAPETS KARRIÄRVÄGAR Arbetslöshet Sjukskrivning Psykisk ohälsa Missbruk Kriminallitet KOSTNAD

44 Stuprör Kortsiktighet Hjälplöshet Stigmatisering Standardisering VEM
PREVENTION HELHETSSYN LÅNGSIKTIGHET EGENMAKT DELAKTIGHET RELATIONER VEM NÄR VAD VARFÖR KOSTNAD Stuprör Kortsiktighet Hjälplöshet Stigmatisering Standardisering REHABILITERING VEM HUR MKT NÄR KOSTNAD UTANFÖRSKAPETS KARRIÄRVÄGAR Arbetslöshet Sjukskrivning Psykisk ohälsa Missbruk Kriminallitet

45 Möjliga ekonomiska effekter av samverkan
45

46 46

47 47

48 Rehabiliteringens lönsamhet
MARGI- NALISERINGS- KOSTNADER REHABILI- TERINGS- VINST AVKASTNING REHABILI- TERINGS- INVESTERING KORT SIKT REHABILI- TERINGS- POTENTIAL LÅNG SIKT REHABILI- TERINGS- KOSTNADER SANNOLIKHET FÖR ATT LYCKAS

49 VAD BEHÖVER VI VETA FÖR ATT GÖRA EN SOCIOEKONOMISK INVESTERINGSKALKYL?
Målgruppens Utseende Kostnader Rehabpotential Kostnaderna för rehabprojektet Totalt Per deltagare Effekter av rehabprocessen Minskad välfärdsproduktion Ökad arbetsinsats På kort & lång sikt

50 UTANFÖRSKAPETS ISBERGSEFFEKTER
PRODUKTIONSFÖRLUSTER + SKATTEINTÄKTER ÖVRIGA SAMHÄLLSKOSTNADER ÖVRIGA MYNDIGHETER ÖVRIGA ”VÄLFÄRDSMYNDIGHETER” POLIS CSN KVÅRD BOSTADS- BOLAG FÖRETAG ALLMÄNHET FAMILJ ÖVRIG KOMMUNAL VERKSAMHET LTING FK AF ÖVR SKOLA FRITID SKATTE- INTÄKTER ÖVRIG SOCIALTJÄNST EKONOMISKT BISTÅND FAMILJ MISSBRUK SOCPSYK UTANFÖRSKAPETS ISBERGSEFFEKTER 50

51 51

52 Långsiktiga kostnader/individ

53

54 Långsiktiga kostnader – 100 personer

55 Kostnader för 100 personer under 3 år

56 Projektbudget

57 Måttlig framgång

58 Resultat på årsbasis

59 Maximalt, potentiellt resultat på årsbasis

60 Långsiktiga intäkter för projektet 30 år

61 Treåriga intäkter för projektet

62 Framgång – breakeven 1 år ca 80 - 85% misslyckande

63 Långsiktigt resultat vid 80-85% misslyckande – tre år

64 Långsiktigt resultat vid 80-85% misslyckande – tio år

65 Katastrofscenario – 3% lyckas kortsiktiga effekter

66 Katastrofscenario – 3 årsperspektiv

67 Katastrofscenario – 10 årsperspektiv

68 Slutsatser

69 DAGENS SITUATION Vi har stora resurser i våra offentliga system
Vi använder betydande delar av dessa ineffektivt Människor far illa & samhället misshushållar med resurser Det är onödigt 69

70 Några hinder vi stött på
Det går inte.... Vi tror inte på vad ni kommit fram till... Vinsterna kommer i nästa mandatperiod... Vinsterna tillfaller någon annan... Det är för besvärligt och komplicerat... 70

71 TRE VÄGAR ATT GÅ & NÅGRA SPJUTSPETSAR
Långsiktighet & ett socialt investeringsperspektiv Södertälje Nynäshamn Helhetssyn Upplands-Väsby Mellanstad Nya uppföjningsystem Örebro Karlstad

72 DET GÅR ATT ÅTGÄRDA Man kan få fram kunskap om marginaliseringens effekter Det går att räkna på både vad utslagning kostar och vad rehabilitering är värd Därmed kan man skapa sig en bild av det ekonomiska värdet av förebyggande arbete och prevention Med det kräver en hel del arbete att komma dit i vardagen 72

73 Vi behöver Metoder för strukturell samverkan Metoder för långsiktighet
Arenor för de stigmatiserade på arbetsmarknaden Incitament samt styr- och uppföljningssystem som stödjer dessa processer Socioekonomiska bokslut Sociala företag Case- management team, personliga ombud


Ladda ner ppt "ATT SAMVERKA KRING MÄNNISKOR I JÖNKÖPINGS LÄN Ingvar Nilsson (I"

Liknande presentationer


Google-annonser