Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ATT SAMVERKA KRING MÄNNISKOR I JÖNKÖPINGS LÄN Ingvar Nilsson 2009-04-14

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ATT SAMVERKA KRING MÄNNISKOR I JÖNKÖPINGS LÄN Ingvar Nilsson 2009-04-14"— Presentationens avskrift:

1 ATT SAMVERKA KRING MÄNNISKOR I JÖNKÖPINGS LÄN Ingvar Nilsson (I.nilsson@seeab.se) 2009-04-14 www.seeab.seI.nilsson@seeab.se

2 Några påståenden •Marginaliseringen i Sverige är stor och omfattande •Den är i stora delar osynlig •Den är dyr, mycket dyr •Man kan sätta ett pris på detta •Man kan göra något åt detta •Detta kräver samverkan i systematiska och strukturerade former •Man kan därmed sätta ett värde på framgångsrik prevention och rehabilitering •Vi har utvecklat ett sätt att göra detta – socioekonomiska kalkyler och bokslut •Vi har tagit fram –Ett synsätt –En konkret metod/modell –En hel del resultat •

3 Problemet marginaliseringens omfattning marginaliseringens mekanismer

4

5 ???

6 Arbetsl ö shet enligt ny definition I procent av arbetskraften, s ä songsrensade v ä rden. Prognos konjunkturinstitutet

7

8 En fråga som oroar mig •Vi vet hur vi hanterade den förra krisen •Vi skar ner i ”allt” som inte var lagstadgat •Prevention, skolhälsovård, tidiga insatser, föräldrautbildning, långsiktiga åtgärder •Vad blev effekterna av detta? •Var kommer vi att skära nu? •Kommer vi att göra om samma misstag?

9 Patrik 7 år på glid Insats Kostnad ”Det dubbelt enögda beslutsfattandet”

10

11

12

13 13 Klientens och socialsekreterarens vardag 1 Reception 6.Ungdomsenheten (Kliv1 EU-projekt) 3. Aktiveringsgruppen 5. Arbete, praktik och rehabilitering, 8 8. Sociala boendeteamet 12. Slussen (samarb. FK,AF o arbetsm.k.) 14. Försäkrings- kassan 9. Medborgarservice 10. Budget o skuldrådgivning 15. Mottagning Unga 7. Introduktionsgruppen 18 Boj, Kvinnojour Kvinnofrid Polisen 2. Bedömningsgruppen Klienten ringer eller kommer via luckan 4. Motivation o Förändring 8a Hotade kvinnor 8b. Kommunkontrakt 17.Socialjouren 27.Arbets- förmedlingen 19 Barn o ungdom 20. Com,Star- projektet m.m. 16. Vuxna Psyk/missb ruk 25. Basta kooperative t 24. Frigård 23. Mini- maria 22. Psyk. gårdarna 23. Familjecentra 7a.Validerings -projektet 16 a Socialpsykiatrin 26. VC Fastighet s Social och arbetsmarknadskontoret

14 EKONOMISKT BISTÅND UTANFÖRSKAPETS KOSTNADER

15 ÖVR EKONOMISKT BISTÅND ÖVRIG SOCIALTJÄNST ÖVRIG KOMMUNAL VERKSAMHET ÖVRIGA ”VÄLFÄRDSMYNDIGHETER” ÖVRIGA SAMHÄLLSKOSTNADER UTANFÖRSKAPETS ISBERGSEFFEKTER BOSTADS- BOLAG FÖRETAG ALLMÄNHET FAMILJ ÖVRIGA MYNDIGHETER FAMILJ MISSBRUK SOCPSYK SKOLA FRITID SKATTE- INTÄKTER LTING FK AF POLIS CSN KVÅRD PRODUKTIONSFÖRLUSTER + SKATTEINTÄKTER

16 Ingvar Nilsson (I.nilsson@seeab.se)I.nilsson@seeab.se

17

18 Utanförskapet i Sörmland Personer 18-64 158.000 Därav försörjda av offentliga system 28.000 17.7% Därav Påverkbart 14.600 9.2% Därav Kommunal kostnad 8.400 5.3% Långtidsarbetslösa, ekonomiskt bistånd Sjukersättning, aktivitetsersättning, utförsäkrade (prognos) Gruppen med varaktig sjukersättning borträknad, ca 13.400 Varav en stor del ”stamkunder” och storkonsumenter

19 Inkluderingens standardarena Nya samhällsarenor Marginaliseringens ingenmansland Tidig upptäckt Prevention Tidiga insatser Rehabilitering INKLUDERAD ELLER MARGINALISERAD Förhindra Skapa Underlätta

20 Ungdomar på glid... Vägen in i utanförskap

21 Ungdomar ”på glid” Somatisk vård Psykiatrisk vård Beroende- vård Missbruks- vård Försörjning Social liv & sammanhang Familj & Sociala nätverk Boende Sysselsättning LÄKARE SJUKSKÖTERSKA SKÖTARE ARBETSTERAP KURATOR SJUKGYMNAST DISTRSKÖT LÄKARE PSYKOLOG PSYKOTERAPEUT BOENDESTÖD SKÖT BOENDE BISTÅNDSBEDÖM SJUKSKÖT BEHHEM BOSTADSFÖRETAG HANDLÄGG FK SOCIONOM IFO ARBETSFÖRMEDLARE GOD MAN FÖRVALTARE KRONFOGDE SKULDSANERARE HANDLED SYSS OSA-HANDLEDARBETSVÄGLED SYOKONSULENT ALKOHOLTERAPEUT SSK AVGIFTNING BEHHEM BOENDESTÖD SOCIONOM SOC BARN/UNGA BUP IFS RSMH Kriminal- vård VÅRDARE KURATOR POLIS DOMARE ÅKLAGARE ADVOKAT Skola & utbildning LÄRARE SKOLSKÖTERSKA SPECILAPEDAGOG ELEVASSISTENT FÄLTASSISTENT LVU KURATOR MARIA UNGDOM BARNMORSKA MOBBINGTEAM

22

23

24

25 utanförskapets kostnader exemplet socioekonomiska bokslut för sociala företag - missbruk

26 Personer med missbruk Somatisk vård Psykiatrisk vård Beroende- vård Missbruks- vård Försörjning Social liv & sammanhang Familj & Sociala nätverk Boende Sysselsättning/ arbete LÄKARE SJUKSKÖTERSKA SKÖTARE ARBETSTERAP KURATOR SJUKGYMNAST DISTRSKÖT LÄKARE PSYKOLOG PSYKOTERAPEUT BOENDESTÖD SKÖT BOENDE BISTÅNDSBEDÖM SJUKSKÖT BEHHEM BOSTADSFÖRETAG HANDLÄGG FK SOCIONOM IFO ARBETSFÖRMEDLARE GOD MAN FÖRVALTARE KRONFOGDE SKULDSANERARE HANDLED SYSS OSA-HANDLED ARBETSVÄGLED SYOKONSULENT ALKOHOLTERAPEUT SSK AVGIFTNING BEHHEM BOENDESTÖD HEMTJÄNST SOCIONOM SOC BARN/UNGA BUP POLIS RFHL RSMH PO Kriminal- vård VÅRDARE KURATOR POLIS DOMARE ÅKLAGARE ADVOKAT Utbildning KOMVUX GRUNDVUX YRKESUTBILDNING

27

28

29

30 i.nilsson@seeab.se AktörIntäkterKostnaderVinstVinst/pers Af1.6 mkr0 0.025 mkr Basta18 mkr16.5 mkr1.5 mkr0.025 mkr Fk6 mkr1,5 mkr4.5 mkr0.07 mkr Kommun15 mkr6.5 mkr8.5 mkr0.13 mkr Landsting4 mkr2 mkr 0.03 mkr Rättsväs34 mkr2 mkr32 mkr0,5 mkr Övrigt37 mkr6 mkr31 mkr0.5 mkr Totalt116 mkr35 mkr81 mkr1.25 mkr Socioekonomiskt bokslut Basta år 2005

31 Socioekonomiskt bokslut Basta, 2005 Avkastning under fem år på en rehabplats Rehabkostnad Intäkt kommun kr Avkastning kommun % Intäkt samhälle kr Avkast- ning sam- hälle % 285.0001.175.000413%8.900.0003120 %

32 Utanförskapets prislapp i Härryda

33

34 Sannolikheterna för framtida utanförskap för 7 årskullar barn i Härryda

35

36

37

38 Ackumulerade årskostnader och produktionsvärde – individen (4% diskonto)

39

40

41 Outsiderskatt Härryda – 7 årskullar

42 Stuprör Kortsiktighet Hjälplöshet Stigmatisering Standardisering UTANFÖRSKAPETS KARRIÄRVÄGAR Arbetslöshet Sjukskrivning Psykisk ohälsa Missbruk Kriminallitet KOSTNAD VEM HUR MKT NÄR UTANFÖRSKAPETS BALANSRÄKNING

43 Stuprör Kortsiktighet Hjälplöshet Stigmatisering Standardisering UTANFÖRSKAPETS KARRIÄRVÄGAR Arbetslöshet Sjukskrivning Psykisk ohälsa Missbruk Kriminallitet PREVENTION REHABILITERING KOSTNAD VEM HUR MKT NÄR VEM NÄR VAD VARFÖR

44 Stuprör Kortsiktighet Hjälplöshet Stigmatisering Standardisering UTANFÖRSKAPETS KARRIÄRVÄGAR Arbetslöshet Sjukskrivning Psykisk ohälsa Missbruk Kriminallitet PREVENTION REHABILITERING KOSTNAD VEM HUR MKT NÄR HELHETSSYN LÅNGSIKTIGHET EGENMAKT DELAKTIGHET RELATIONER VEM NÄR VAD VARFÖR

45 Möjliga ekonomiska effekter av samverkan

46

47

48 Rehabiliteringens lönsamhet MARGI- NALISERINGS- KOSTNADER REHABILI- TERINGS- POTENTIAL REHABILI- TERINGS- KOSTNADER REHABILI- TERINGS- VINST REHABILI- TERINGS- AVKASTNING REHABILI- TERINGS- INVESTERING KORT SIKT LÅNG SIKT SANNOLIKHET FÖR ATT LYCKAS

49 VAD BEHÖVER VI VETA FÖR ATT GÖRA EN SOCIOEKONOMISK INVESTERINGSKALKYL? •Målgruppens –Utseende –Kostnader –Rehabpotential •Kostnaderna för rehabprojektet –Totalt –Per deltagare •Effekter av rehabprocessen –Minskad välfärdsproduktion –Ökad arbetsinsats –På kort & lång sikt

50 ÖVR EKONOMISKT BISTÅND ÖVRIG SOCIALTJÄNST ÖVRIG KOMMUNAL VERKSAMHET ÖVRIGA ”VÄLFÄRDSMYNDIGHETER” ÖVRIGA SAMHÄLLSKOSTNADER UTANFÖRSKAPETS ISBERGSEFFEKTER BOSTADS- BOLAG FÖRETAG ALLMÄNHET FAMILJ ÖVRIGA MYNDIGHETER FAMILJ MISSBRUK SOCPSYK SKOLA FRITID SKATTE- INTÄKTER LTING FK AF POLIS CSN KVÅRD PRODUKTIONSFÖRLUSTER + SKATTEINTÄKTER

51

52 Långsiktiga kostnader/individ

53

54 Långsiktiga kostnader – 100 personer

55 Kostnader för 100 personer under 3 år

56 Projektbudget

57 Måttlig framgång

58 Resultat på årsbasis

59 Maximalt, potentiellt resultat på årsbasis

60 Långsiktiga intäkter för projektet 30 år

61 Treåriga intäkter för projektet

62 Framgång – breakeven 1 år ca 80 - 85% misslyckande

63 Långsiktigt resultat vid 80-85% misslyckande – tre år

64 Långsiktigt resultat vid 80-85% misslyckande – tio år

65 Katastrofscenario – 3% lyckas kortsiktiga effekter

66 Katastrofscenario – 3 årsperspektiv

67 Katastrofscenario – 10 årsperspektiv

68 Slutsatser

69 DAGENS SITUATION •Vi har stora resurser i våra offentliga system •Vi använder betydande delar av dessa ineffektivt •Människor far illa & samhället misshushållar med resurser •Det är onödigt www.seeab.se

70 Några hinder vi stött på •Det går inte.... •Vi tror inte på vad ni kommit fram till... •Vinsterna kommer i nästa mandatperiod... •Vinsterna tillfaller någon annan... •Det är för besvärligt och komplicerat... www.seeab.se

71 TRE VÄGAR ATT GÅ & NÅGRA SPJUTSPETSAR •Långsiktighet & ett socialt investeringsperspektiv –Södertälje –Nynäshamn •Helhetssyn –Upplands-Väsby –Mellanstad •Nya uppföjningsystem –Örebro –Karlstad

72 DET GÅR ATT ÅTGÄRDA •Man kan få fram kunskap om marginaliseringens effekter •Det går att räkna på både vad utslagning kostar och vad rehabilitering är värd •Därmed kan man skapa sig en bild av det ekonomiska värdet av förebyggande arbete och prevention •Med det kräver en hel del arbete att komma dit i vardagen

73 Vi behöver •Metoder för strukturell samverkan •Metoder för långsiktighet •Arenor för de stigmatiserade på arbetsmarknaden •Incitament samt styr- och uppföljningssystem som stödjer dessa processer –Socioekonomiska bokslut –Sociala företag –Case- management team, personliga ombud


Ladda ner ppt "ATT SAMVERKA KRING MÄNNISKOR I JÖNKÖPINGS LÄN Ingvar Nilsson 2009-04-14"

Liknande presentationer


Google-annonser