Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MAKE YOUR OWN WAY.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MAKE YOUR OWN WAY."— Presentationens avskrift:

1 MAKE YOUR OWN WAY

2 1762: Olofsfors established on Leduån river in Nordmaling
1762: Olofsfors established on Leduån river in Nordmaling. John Jennings, one of the most powerful men in Sweden, gets an idea. Advantages: water power, forest, closeness to the sea. 1762

3 : Pehr Wikström founds Nordmalings Ångsåg AB, buys part of Olofsfors Ironworks Nordmalings Ångsåg becomes the owner of Olofsfors Ironworks. 1762

4 2010: Large investment in product trademarks.
1762 1876 1929 1973 1975 1982 1984 1991 1999 2010

5 Ägare Anders Wikström 95% Carl Wikström 5% P. Wikström J:r AB Timna AB
Iggesund Forest Olofsfors AB Aluman AB PW Finans AS Norge Olofsfors LLC Ryssland Metsätyö OY Finland Olofsfors Inc. Kanada

6

7 Projektet On-Time 2012 Problembeskrivning Syfte & Mål
Otillräcklig leveranssäkerhet (ca 80% över tid) Mycket administration Hög lagernivå ändå otillräckligt Leveransprecision på minst 95% Inte öka kapitalbindningen Minska administrationen Ta fram handlingsplan för detta, samt systematiskt arbetssätt med uppföljning och individuella mål.

8 Arbetssätt Extern resurs Interna resurser
Intervjuer, dokumentation, iakttagelser och slutsatser Aktivitetsplan med 119 punkter

9 Iakttagelser Klassificering ej distinkt Otillräcklig ABC styrning
Erbjudandet otydligt och inte kommunicerat Många kundorderpunkter  varierande ledtider Många lagerpunkter skapar suboptimering ”Oren” orderstruktur Tidskrävande administration i kundgränssnittet Onödigt tung hantering av MRP. Kunde vara enklare Bristfällig översikt på medelgrov nivå Planeringsprocess finns. Bra utgångspunkt Bra systemkompetens M3 Stolt och kunnig organisation

10 Iakttagelser och övergripande målbild
Idag Imorgon Vi gör så gott vi kan Så här går det till Vi jagar problem Vi förebygger problem Vi hinner inte med Vi förenklar och får tid att lyfta blicken Vi och dom Vi samarbetar tvärfunktionellt på ett strukturerat sätt

11 Slutsatser Erbjudandet behöver förtydligas
Erbjudandet behöver kommuniceras internt & externt Systemstödet behöver förenklas för att frigöra tid för framåtlutat arbete Planeringsprocessen behöver förses med tydligare överblick Enkelhet + tydlighet + kommunikation  en reaktionssnabb och proaktiv organisation

12 Bra process: Sträva efter förenkling för alla berörda
Produktion Förutsätter Färre småskvättar Förenklad lagerstyrning Mindre omplanering Rätt från början Färre frågor om kundorder Tydliga översikter Kundservice Få samlade order mot respektive KOP Tydlig setup kommunicerad till kund Kunna lämna std besked utan att behöva kolla MRP  lagerstyrning med standardtider förbeygga problem Kunna svara på de frågor som kommer Utveckling av infostöd med hjälp av systemet Kund/Lager Känna till villkor och åtaganden Få påfyllt med minimal administration Utvecklad kundsamverkan Få snabb och korrekt information Enklare modell frisläpper tid att bli proaktiv. Utvecklade översikter för leveransbevakning Försäljning Förutsätter Tydligare dialog med kund Tydliga ömsesidiga åtaganden (setup) Mindre oklarhet, mindre frågor Distinkta svar på frågor Tydligt regelverk Bra översikter Kunna göra rätt från början Planering / anskaffning Enkel klassificering Tydligt kunderbjudande / setup Enkel parametervård Enkel grundfilosofi Proaktiva beslutsunderlag Tydliga underlag Snabb rapportering Mindre handläggning, mera översikt & analys Enkel grundfilosofi ger färre orderförslag Tydliga översikter 95%

13 Projektet On-Time 2012 - områden
Programledning Produkt setup Erbj  Sort  setup Klassificering av produkter Kommunikation med marknaden ledtid Kravställning avtal, ömsesidiga åtaganden Lager / ordersortiment Ledtider Orderstorlekar Villkor för lagerpåfyllning Flödesdesign Etablera central planeringspunkt = Lager 001 Lagerstyrning externa lager Etablera ordertyper ”Lager” (DO) resp ”Kund” (KO) Fastställ aktuella KOP Fastställ ledtid från resp KOP för kommunikation  setup Se grov idéskiss Organisation/filosofi/IT Uppsättning M3 KPI’er, beslutsunderlag Fora för målstyrning + agenda Verktyg för reaktionssnabbhet och proaktivitet Aktiv övergång reaktivt  proaktivt arbete Enkelhet frigör tid Tydlighet skapar snabbhet

14 On-Time 2012 Projektet ”On – Time 2012” har som uppgift att ta fram och implementera nya arbetssätt och metoder för pålitliga leveranser. Vi skall ha ett tydligt kommunicerat kunderbjudande och kunden skall löpande få information om sin order framtill den är levererad. On Time innebär fokus på tid och en strävan efter snabbhet och precision i vårt samarbete, såväl internt och externt.  Som övergripande mål ska företagets totala leveranssäkerhet till kund bli stabil på en 95% nivå. Detta räknar vi med ska vara uppnått under andra kvartalet 2012. Enkelhet, tydlighet & kommunikation är nyckelorden

15 Leveranssäkerhet Olofsfors
Tillvägagångssätt: Fakta  Iakttagelser  Slutsatser  Rekommendation Strävan efter enkelhet Klassificering av sortiment / erbjudande Förenklad flödesdesign Förenklad setup m3 En snabb och proaktiv organisation Uppstart av förbättringsprogram

16 Aktivitetsplanen Forts. 119 aktiviteter

17 On Time 2012 – Strukturerat arbetssätt
Dag Vecka Månad Halvår Setup / erbjudande PrognosDimensionering Material Maskiner Bemanning Parametrar MålstyrningKPI’er Leveransläge Lagerläge Beläggning Kvalitet Dagliga kontrollpunkter Beslutat förbättringsarbete Förutsättningar för att få det gjort Förutsättningar för Mål & Mät Förutsättningar för styrning av verksamheten Marknadens förutsättningar och möjligheter Utfall och avvikelser ”Rätt från mig” Återkoppling On Time 2012 – Strukturerat arbetssätt M3 Översikter Planeringslistor Diagram Tvärfunktionella möten

18 Därför har vi lyckats Lagerberedskap – att inte bli utan
Central lagerplanering Max orderkvantitet från lager Nya verktyg ger överblick Vi blir snabba och proaktiva Dagliga kontrollpunkter (inga högar) Avvikelser fångas dagen efter Fångar fel innan de uppstår Vi jobbar tydligt och enkelt Enklare planering  mera tid till analys och bevakning Tala om vad som gäller (setup) Besked direkt – ingen frågesport Tvärfunktionellt samarbete Förenklat normalfall  kapacitet att klara även undantagen Samlad syn på hur det fungerar Övning ger färdighet (träningsläger) Ny roll: kontroll-torn Ny roll: lager-planerare

19 Inkurans Överlager Lagervärde Sunt lager Z-modellen Hotande brist
Setup åtföljs inte av orderstrukturen  Mycket reservationer  störningskänsligt Hotande brist Förbättrad analys av obalans i lager. Jaga i bägge ändar  sundare lagerhållning Lagervärde Inkurans Överlager Sunt lager Restorder Utv lev- säkerhet Analys av nyckeltal Orsaks- analys sena rader Åtgärder. Bevakas!! Z-modellen Nyligen sjösatt tekniskt Samma information samtidigt   tydligt ledarskap Förbättrad noggrannhet i rapportering och registervård

20


Ladda ner ppt "MAKE YOUR OWN WAY."

Liknande presentationer


Google-annonser