Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MAKE YOUR OWN WAY. 1762 1762: Olofsfors established on Leduån river in Nordmaling. John Jennings, one of the most powerful men in Sweden, gets an idea.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MAKE YOUR OWN WAY. 1762 1762: Olofsfors established on Leduån river in Nordmaling. John Jennings, one of the most powerful men in Sweden, gets an idea."— Presentationens avskrift:

1 MAKE YOUR OWN WAY

2 1762 1762: Olofsfors established on Leduån river in Nordmaling. John Jennings, one of the most powerful men in Sweden, gets an idea. Advantages: water power, forest, closeness to the sea.

3 1861-86 1861-86: Pehr Wikström founds Nordmalings Ångsåg AB, buys part of Olofsfors Ironworks. 1886 Nordmalings Ångsåg becomes the owner of Olofsfors Ironworks. 1762

4 2010: Large investment in product trademarks. 1861-8618761908-60192919731975198219841762199119992002-04 2010

5 Anders Wikström 95% P. Wikström J:r AB ÄgareÄgare Olofsfors LLC Ryssland Olofsfors LLC Ryssland Metsätyö OY Finland Olofsfors Inc. Kanada Olofsfors AB PW Finans AS Norge Iggesund Forest Aluman AB Carl Wikström 5% Timna AB

6

7 Projektet On-Time 2012 Problembeskrivning • Otillräcklig leveranssäkerhet (ca 80% över tid) • Mycket administration • Hög lagernivå ändå otillräckligt Syfte & Mål • Leveransprecision på minst 95% • Inte öka kapitalbindningen • Minska administrationen • Ta fram handlingsplan för detta, samt systematiskt arbetssätt med uppföljning och individuella mål.

8 • Extern resurs • Interna resurser • Intervjuer, dokumentation, iakttagelser och slutsatser • Aktivitetsplan med 119 punkter Arbetssätt

9 Iakttagelser • Klassificering ej distinkt • Otillräcklig ABC styrning • Erbjudandet otydligt och inte kommunicerat • Många kundorderpunkter  varierande ledtider • Många lagerpunkter skapar suboptimering • ”Oren” orderstruktur • Tidskrävande administration i kundgränssnittet • Onödigt tung hantering av MRP. Kunde vara enklare • Bristfällig översikt på medelgrov nivå • Planeringsprocess finns. Bra utgångspunkt • Bra systemkompetens M3 • Stolt och kunnig organisation

10 Iakttagelser och övergripande målbild IdagImorgon Vi gör så gott vi kanSå här går det till Vi jagar problemVi förebygger problem Vi hinner inte medVi förenklar och får tid att lyfta blicken Vi och domVi samarbetar tvärfunktionellt på ett strukturerat sätt

11 Slutsatser • Erbjudandet behöver förtydligas • Erbjudandet behöver kommuniceras internt & externt • Systemstödet behöver förenklas för att frigöra tid för framåtlutat arbete • Planeringsprocessen behöver förses med tydligare överblick • Enkelhet + tydlighet + kommunikation  en reaktionssnabb och proaktiv organisation

12 Bra process: Sträva efter förenkling för alla berörda ProduktionFörutsätter Färre småskvättarFörenklad lagerstyrning Mindre omplaneringRätt från början Färre frågor om kundorderTydliga översikter KundserviceFörutsätter Få samlade order mot respektive KOPTydlig setup kommunicerad till kund Kunna lämna std besked utan att behöva kolla MRP  lagerstyrning med standardtider Tydliga översikter • förbeygga problem • Kunna svara på de frågor som kommer Utveckling av infostöd med hjälp av systemet Kund/LagerFörutsätter Känna till villkor och åtagandenTydlig setup kommunicerad till kund Få påfyllt med minimal administrationUtvecklad kundsamverkan Få snabb och korrekt informationEnklare modell frisläpper tid att bli proaktiv. Utvecklade översikter för leveransbevakning FörsäljningFörutsätter Tydligare dialog med kundTydliga ömsesidiga åtaganden (setup) Mindre oklarhet, mindre frågorTydliga ömsesidiga åtaganden (setup) Distinkta svar på frågorTydligt regelverk Bra översikter Kunna göra rätt från början Planering / anskaffningFörutsätter Enkel klassificeringTydligt kunderbjudande / setup Enkel parametervårdEnkel grundfilosofi Proaktiva beslutsunderlagTydliga underlag Snabb rapportering Mindre handläggning, mera översikt & analys Enkel grundfilosofi ger färre orderförslag Tydliga översikter 95%

13 Projektet On-Time 2012 - områden Programledning Produkt setup • Erbj  Sort  setup • Klassificering av produkter • Kommunikation med marknaden ledtid • Kravställning avtal, ömsesidiga åtaganden • Lager / ordersortiment • Ledtider • Orderstorlekar • Villkor för lagerpåfyllning Produkt setup • Erbj  Sort  setup • Klassificering av produkter • Kommunikation med marknaden ledtid • Kravställning avtal, ömsesidiga åtaganden • Lager / ordersortiment • Ledtider • Orderstorlekar • Villkor för lagerpåfyllning Flödesdesign • Etablera central planeringspunkt = Lager 001 • Lagerstyrning externa lager • Etablera ordertyper ”Lager” (DO) resp ”Kund” (KO) • Fastställ aktuella KOP • Fastställ ledtid från resp KOP för kommunikation  setup • Se grov idéskiss Flödesdesign • Etablera central planeringspunkt = Lager 001 • Lagerstyrning externa lager • Etablera ordertyper ”Lager” (DO) resp ”Kund” (KO) • Fastställ aktuella KOP • Fastställ ledtid från resp KOP för kommunikation  setup • Se grov idéskiss Organisation/filosofi/IT • Uppsättning M3 • KPI’er, beslutsunderlag • Fora för målstyrning + agenda • Verktyg för reaktionssnabbhet och proaktivitet • Aktiv övergång reaktivt  proaktivt arbete • Enkelhet frigör tid • Tydlighet skapar snabbhet Organisation/filosofi/IT • Uppsättning M3 • KPI’er, beslutsunderlag • Fora för målstyrning + agenda • Verktyg för reaktionssnabbhet och proaktivitet • Aktiv övergång reaktivt  proaktivt arbete • Enkelhet frigör tid • Tydlighet skapar snabbhet

14 • Projektet ”On – Time 2012” har som uppgift att ta fram och implementera nya arbetssätt och metoder för pålitliga leveranser. • Vi skall ha ett tydligt kommunicerat kunderbjudande och kunden skall löpande få information om sin order framtill den är levererad. • On Time innebär fokus på tid och en strävan efter snabbhet och precision i vårt samarbete, såväl internt och externt. • Som övergripande mål ska företagets totala leveranssäkerhet till kund bli stabil på en 95% nivå. Detta räknar vi med ska vara uppnått under andra kvartalet 2012. • Enkelhet, tydlighet & kommunikation är nyckelorden On-Time 2012

15 Leveranssäkerhet Olofsfors 1.Tillvägagångssätt: Fakta  Iakttagelser  Slutsatser  Rekommendation 2.Strävan efter enkelhet 3.Klassificering av sortiment / erbjudande 4.Förenklad flödesdesign 5.Förenklad setup m3 6.En snabb och proaktiv organisation 7.Uppstart av förbättringsprogram

16 Aktivitetsplanen Forts. 119 aktiviteter

17 Dag Vecka Månad Halvår Setup / erbjudande Prognos  Dimensionering Material Maskiner Bemanning Parametra r Målstyrning  KPI’er Leveransläge Lagerläge Beläggning Kvalitet Dagliga kontrollpunkter Beslutat förbättringsarbete Förutsättningar för att få det gjort Förutsättningar för Mål & Mät Förutsättningar för styrning av verksamheten Marknadens förutsättningar och möjligheter Utfall och avvikelser ”Rätt från mig” Återkoppling On Time 2012 – Strukturerat arbetssätt M3 Översikter Planeringslistor Diagram Tvärfunktionella möten M3 Översikter Planeringslistor Diagram Tvärfunktionella möten

18 Därför har vi lyckats Lagerberedskap – att inte bli utan • Central lagerplanering • Max orderkvantitet från lager • Nya verktyg ger överblick Vi blir snabba och proaktiva • Dagliga kontrollpunkter (inga högar) • Avvikelser fångas dagen efter • Fångar fel innan de uppstår Vi jobbar tydligt och enkelt • Enklare planering  mera tid till analys och bevakning • Tala om vad som gäller (setup) • Besked direkt – ingen frågesport Tvärfunktionellt samarbete • Förenklat normalfall  kapacitet att klara även undantagen • Samlad syn på hur det fungerar • Övning ger färdighet (träningsläger) Ny roll: lager- planerare Ny roll: kontroll- torn

19 Setup åtföljs inte av orderstrukturen  Mycket reservationer  störningskänsligt Hotande brist Förbättrad analys av obalans i lager. Jaga i bägge ändar  sundare lagerhållning Lagervärde Inkurans Överlager Sunt lager Restorder Utv lev- säkerhet Analys av nyckeltal Orsaks- analys sena rader Åtgärder. Bevakas! ! Z-modellen Nyligen sjösatt tekniskt Samma information samtidigt   tydligt ledarskap Förbättrad noggrannhet i rapportering och registervård

20


Ladda ner ppt "MAKE YOUR OWN WAY. 1762 1762: Olofsfors established on Leduån river in Nordmaling. John Jennings, one of the most powerful men in Sweden, gets an idea."

Liknande presentationer


Google-annonser