Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ITP 1 2008-04 sid 1 ITP 1 INDUSTRINS OCH HANDELNS TILLÄGGSPENSION - tjänstemän.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ITP 1 2008-04 sid 1 ITP 1 INDUSTRINS OCH HANDELNS TILLÄGGSPENSION - tjänstemän."— Presentationens avskrift:

1 ITP 1 2008-04 sid 1 ITP 1 INDUSTRINS OCH HANDELNS TILLÄGGSPENSION - tjänstemän

2 ITP 1 2008-04 sid 2 Plan sedan 1960 Födda 1978 och tidigare Plan sedan 1960 Födda 1978 och tidigare Plan sedan 2007 Födda 1979 eller senare Plan sedan 2007 Födda 1979 eller senare ITP 1 ITP 2 Företag som är kollektivavtalsbundna efter 26/4 2006 kan, efter centralt godkännande, få ITP 1 för samtliga tjänstemän ITP-PLANEN

3 ITP 1 2008-04 sid 3 PLANEN 18 år Sjukförsäkring 25 år Ålderspension Premiebefrielse Förmånsbestämd Premiebestämd 18 årRiskförsäkring - sjukförsäkring - premiebefrielse 28 år Ålderspension Familjepension ITPK (28 år) - ålderspension - efterlevandeskydd Premiebestämd Arbetsgivaren kan erbjuda tjm med lön > 10 ibb Alternativ ITP - ålderspension > 7,5 ibb - familjepension eller ITP 1 ITP 2

4 ITP 1 2008-04 sid 4 PENSIONSUTFÄSTELSE Förmånsbestämd Garanterar en bestämd pension Pension på slutlön Kostnaden är svår att förutse Premiebestämd Ingen garanti för pensionens storlek Premier, avkastning och avgifter avgör Kostnaden känd ITP 1 och ITPK ITP 2

5 ITP 1 2008-04 sid 5 NÄR GÄLLER ITP? Oavsett anställningsform - sjukförsäkring från 18 år - samtliga förmåner från 25 år Oavsett anställningsform - sjukförsäkring från 18 år - samtliga förmåner från 25 år Efterskydd 3 månader

6 ITP 1 2008-04 sid 6 Traktamente, reseersättning, bilersättning Trängselskatt Sjuklön utöver lag, ex kollektivavtalad Skattepliktiga förmåner helt eller delvis Alla former av föräldralön Kostnader för användande av egen bil Traktamente, reseersättning, bilersättning Trängselskatt Sjuklön utöver lag, ex kollektivavtalad Skattepliktiga förmåner helt eller delvis Alla former av föräldralön Kostnader för användande av egen bil Ingår ej (exempel) PENSIONSMEDFÖRANDE LÖN Utbetald bruttolön/månad -övertids-, semesterersättning, semesterlön -bonus, provision, gratifikation mm Inget lönetak Utbetald bruttolön/månad -övertids-, semesterersättning, semesterlön -bonus, provision, gratifikation mm Inget lönetak Ingår Speciella regler gäller vid sjukdom

7 ITP 1 2008-04 sid 7 SJUKDOM 7,5 bb Lön 10% kollektiv- avtalad sjuklön 114 90 80% sjukpenning 15% ITP 65 år 360 10% ITP 80% sjuklön 64% sjuk- ersättning SGI x 0,97 (298 275 kr/år)

8 ITP 1 2008-04 sid 8 1 80% sjuklön 20 ibb 30 ibb 32,5% ITP 9014 90% kollektivavtalad sjuklön SJUKDOM - lön > 7,5 bb Lön 65% ITP 65 år 7,5 bb

9 ITP 1 2008-04 sid 9 10% ITP 7,5 bb Lön 10% kollektiv- avtalad sjuklön 80% sjuklön 1 14 90 80% sjukpenning (SGI x 0,97) 20 ibb 30 ibb 65% ITP 80% sjuklön 32,5% ITP Lön 90% kollektiv- avtalad sjuklön SJUKDOM 65 år 360 64% sjuk- ersättning 15% ITP

10 ITP 1 2008-04 sid 10 PREMIEBEFRIELSE Arbetsgivaren anmäler efter 90 dagars sjukdom Efter 14 dagars sjukdom, föräldrapenningtid (13 mån), vård av eget barn (minst 25 %) Premiebefrielse i proportion till graden av arbetsoförmåga Premien betalas från 25 års ålder

11 ITP 1 2008-04 sid 11 25 65 år55 ÅLDERSPENSION Livsvarig eller temporär pension Helt eller delvis Livsvarig eller temporär pension Helt eller delvis Premie 30 000 kr/mån 30 % 4,5 % LÖNLÖN 7,5 ibb Arbetsgivaren kan betala kompletterande premier

12 ITP 1 2008-04 sid 12 KOSTNAD %kr%kr Ålderspension4,501 35030,006 000 Premiebefrielse0,06182,20440 Sjukförsäkring0,24 721,00200 4,8% 1 440 kr 33,20%6 640kr ≤ 30 000 kr50 000 – 30 000 = 20 000 kr Exempel lön 50 000 kr/mån 8 080 kr ca 16% Premierabatt år 2008 0,15% 45 kr 1,6% 320 kr 7 715 kr ca 15%

13 ITP 1 2008-04 sid 13 PREMIE Premierabatt år 2008 * Premien betalas månadsvis Retroaktiva löneökningar blir pensionsgrundande vid utbetalningsmånaden Premierabatt år 2008 * Premien betalas månadsvis Retroaktiva löneökningar blir pensionsgrundande vid utbetalningsmånaden 7,5 ibb motsvarar 30 000 kr/mån 4,8% (4,65% *) 33,2% (31,60% *)

14 ITP 1 2008-04 sid 14 DEN ANSTÄLLDES VAL Val av förvaltare Traditionell eller fondförsäkring Efterlevandeskydd - återbetalningsskydd - familjeskydd Val av förvaltare Traditionell eller fondförsäkring Efterlevandeskydd - återbetalningsskydd - familjeskydd

15 ITP 1 2008-04 sid 15 VAL AV FÖRVALTARE TRADITIONELL PENSIONSFÖRSÄKRING Alecta AMF Pension Nordea Liv & Pension Länsförsäkringar Liv Skandia Liv TRADITIONELL PENSIONSFÖRSÄKRING Alecta AMF Pension Nordea Liv & Pension Länsförsäkringar Liv Skandia Liv FONDFÖRSÄKRING Moderna Liv & Pension AMF Pension SEB Trygg Liv Länsförsäkringar Fondliv Swedbank Försäkring FONDFÖRSÄKRING Moderna Liv & Pension AMF Pension SEB Trygg Liv Länsförsäkringar Fondliv Swedbank Försäkring TRADITIONELL PENSIONSFÖRSÄKRING Alecta TRADITIONELL PENSIONSFÖRSÄKRING Alecta Max 50 % Minst 50 % Ej val

16 ITP 1 2008-04 sid 16 Traditionell Försäkringsbolaget förvaltar premierna Garanterad ränta Återbäring Pensionens storlek - premier, avkastning och avgifter avgör Fond Individen väljer förvaltare Ingen garanterad ränta Fondandelarnas utveckling Pensionens storlek - andelarnas värde PENSION - jämförelse

17 ITP 1 2008-04 sid 17 EFTERLEVANDESKYDD Återbetalningsskydd - pension till efterlevande - utbetalning i minst 5 år och max 20 år Återbetalningsskydd - pension till efterlevande - utbetalning i minst 5 år och max 20 år Familjeskydd -max 4 bb/år -utbetalning max 20 år - åldersberoende premie Familjeskydd -max 4 bb/år -utbetalning max 20 år - åldersberoende premie Förmånstagare - make/a - sambo - barn Förmånstagare - make/a - sambo - barn

18 ITP 1 2008-04 sid 18 FAMILJESKYDD *) upphör vid 70 år * 1 807 kr1 675 kr64 år * 1 734 kr665 kr55 år 812 kr238 kr45 år 290 kr85 kr35 år 104 kr30 kr25 år Utbetalning 20 årUtbetalning 5 år Kostnad 1 bb/år Ålder Premie/år (exempel) Premierabatt 25% år 2008

19 ITP 1 2008-04 sid 19 FAMILJESKYDD Bruttolön 200 000 kr Premie 4,5 %9 000 kr Familjeskydd 2 bb- 476 kr Till pension8 524 kr Bruttolön 200 000 kr Premie 4,5 %9 000 kr Familjeskydd 2 bb- 476 kr Till pension8 524 kr Exempel tjänsteman 45 år Bruttolön 200 000 kr Premie 4,5 %9 000 kr Familjeskydd 2 bb- 1 624 kr Till pension7 376 kr Bruttolön 200 000 kr Premie 4,5 %9 000 kr Familjeskydd 2 bb- 1 624 kr Till pension7 376 kr Utbetalningstid 5 år Utbetalningstid 20 år

20 ITP 1 2008-04 sid 20 SAMMANFATTNING Tjänstemän födda 1979 eller senare Gäller oavsett anställnings- form Inget lönetak Val av återbetalningsskydd och familjeskydd Flexibelt uttag av ålderspension Tjänstemän födda 1979 eller senare Gäller oavsett anställnings- form Inget lönetak Val av återbetalningsskydd och familjeskydd Flexibelt uttag av ålderspension - sjukpension fr o m 18 år - premiebestämd pension fr o m 25 år Planen

21 ITP 1 2008-04 sid 21 ÖVERSIKT Sjukförsäkring 18 år 25 år 55 år65 år Premiebestämd pension Premiebefrielse Förtida uttag ITP 1 Allmän pension

22 ITP 1 2008-04 sid 22 ITP - premier år 2008 Lön ≤ 30 000 kr/mån Lön > 30 000 kr/mån Lön max 30 ibb ITP 4,80ITP 31,60ITP ca 11,00 TGL0,20TGL0,00TGL0,20 TFA 0,01 TRR0,30 ITP 1 ITP 2 33,51% ca 11,5% 5,31% Premierabatt ITP 0,15% Premierabatt ITP 1,6% Premierabatt ITP 3,4% 5,16% 31,91% ca 8,1%


Ladda ner ppt "ITP 1 2008-04 sid 1 ITP 1 INDUSTRINS OCH HANDELNS TILLÄGGSPENSION - tjänstemän."

Liknande presentationer


Google-annonser