Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultat och prognos Maj 2016. Maj - Positivt koncernresultat med 709 mnkr Resultat och prognos maj 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultat och prognos Maj 2016. Maj - Positivt koncernresultat med 709 mnkr Resultat och prognos maj 2016."— Presentationens avskrift:

1 Resultat och prognos Maj 2016

2 Maj - Positivt koncernresultat med 709 mnkr Resultat och prognos maj 2016

3 Positiv budgetavvikelse med 1 092 mnkr och 546 mnkr bättre än föregående år Resultat och prognos maj 2016

4 Intäkterna är knappt 5 % högre än föregående år och 500 mnkr bättre budget Resultat och prognos maj 2016

5 600 mnkr lägre kostnader än budgeterat, relativt låg kostnadsutvecklingstakt men nu ökande för varje månad Resultat och prognos maj 2016

6 Hälso- och sjukvård har en positiv budgetavv. på 184 mnkr, det är främst HSS och HSN som bidrar till detta Resultat och prognos maj 2016

7 Sjukhusen har sammantaget -97 mnkr negativa budgetavvikelser Resultat och prognos maj 2016

8 De flesta verksamheterna inom tillväxt och utveckling redovisar mindre beloppsmässiga budgetavvikelser Resultat och prognos maj 2016

9 Övriga verksamheter redovisar positiva budgetavvikelser Resultat och prognos maj 2016

10 Koncernkontorets prognos Maj 2016 Informationen i följande bilder är koncernkontorets bedömning och den är inte avstämd med utförarstyrelser eller nämnder.

11 Prognos maj, HoS företrädare Resultat och prognos maj 2016 Västra nämnden, tillkommande ersättning för hematologi vid Kungälvs sjukhus -15 mnkr HSS + 10 mnkr

12 Prognos maj, HoS utförare + 50 mnkr från mars Resultat och prognos maj 2016

13 Prognos maj + 12 mnkr, företrädare Regional utveckling Resultat och prognos maj 2016 Kulturnämnden, +7 mnkr. Budgetmedel för att täcka beslut om ny hantering av sociala avgifter till kulturinstitutionerna. Alla medel går inte åt 2016. Regionutvecklingsnämnden: Medel för infrastruktursatsningar kommer inte avropas av kommunerna i planerad takt (20 mnkr) samt medel för underhåll av naturbruksskolor kommer ej tas i anspråk under året (5 mnkr) Miljönämnden, Kollektivtrafiknämnden Redovisar prognoser enligt budget = 0

14 Prognos maj, utförare Regional utveckling + kommittéer Resultat och prognos maj 2016 Göteborgs botaniska trädgård, (+0,5 mnkr) återbetalning eget kapital Västarvet, Styrelsen för folkhögskolorna, Kultur i Väst, Naturbruksstyrelsen, Folkhälsokommittén, Kommittén för rättighetsfrågor Redovisar prognoser enligt budget = 0

15 Prognos maj, bolagen: VT förbättras med 10 mnkr Resultat och prognos maj 2016 Västtrafik: Kommer i årsbokslutet justeras till 0 och ge en positiv effekt på koncernens resultat GöteborgsOperan AB, Sahlgrenska International Care AB, Film i Väst AB, Göteborgs Symfoniker AB, Turistrådet Västsverige AB, Regionteater Väst AB Redovisar prognoser enligt budget = 0

16 Prognos maj, Serviceverksamheter Resultat och prognos maj 2016 Regionservice + 30 mnkr, återbetalning till förvaltningarna Hälsan och Stressmedicin (+ 1 mnkr) Västfastigheter: Lägre avskrivnings- och räntekostnader än planerat

17 Prognos maj, Regiongemensamt Resultat och prognos maj 2016 Koncernkontoret och regionstyrelse förbättrar prognos med 25 mnkr IS-/IT-Branscher, VGR IT, Patientnämnder redovisar prognos enligt budget = 0

18 Prognos maj, Finansiella verksamheter Resultat och prognos maj 2016 Koncernbanken + 30 mnkr Moderförvaltning +620 mnkr

19 Prognos maj Koncernbanken, + 110 mnkr Resultat och prognos maj 2016 Koncernbankens finansnetto+ 209 mnkr fsg fondandelar, fsg realräntor, förfall AIO, återföring nedskrivning + 283 mnkr fsg fondandelar, fsg obligationer - 66 mnkr kostnader kapitalförvaltningen - 8 mnkr Interna poster - 96 mnkr lämnat regionbidrag -478 mnkr räntor regionlån & likvidkonto + 382 mnkr Administrativa kostnader - 3 mnkr Summa prognos koncernbanken + 110 mnkr

20 Prognos maj moderförvaltningen, +980 mnkr Budgeterat överskott+ 152 mnkr Kommunalekonomisk utjämning - 48 mnkr Statsbidrag (netto)+ 382 mnkr Pensionskostnader+ 114 mnkr Övrigt*+ 380 mnkr Summa prognos moderförvaltningen+ 980 mnkr *För att finansiera sjukhusens beviljade underskott krävs ett överskott på 210 mnkr Resultat och prognos maj 2016

21 Koncernkontorets prognos maj 1.3-1.5 mdkr Intäktsförändringar mot budget1200 Statsbidrag1000 -Läkemedel360 -Flyktingmiljarden & Asylsökande380 -Psykisk ohälsa, rehabgaranti, slutreg. 2015 mfl260 Finansiella intäkter200 Kostnadsändringar mot budget-300 -Köps/såld vård (netto)-300 - Läkemedel-200 -Västtrafik minskade kostnader100 -Personal kostnader100 Medel som inte förväntas förbrukas525 -Moderförvaltning200 - RS125 - HSN/HSS (Beroende på besluts takt)200 Resultat och prognos maj 2016

22 Koncernkontorets prognos maj mot mars ca 950 mnkr Utförare inom HoS+50 mnkr Utförare inom RUN+50 mnkr Koncernbank / moderförvaltning+675 mnkr -Koncernbank +30 - RS +25 - Statsbidrag +260 - Övrigt +360 Osäkerhet HSS/HSN+200 mnkr TOTALT+975 mnkr Resultat och prognos maj 2016

23 Koncernkontorets prognos maj Resultatmål 2016: SÄS ser ut att inte klara sin godkända budget avvikelse med upp till ytterligare -25 mnkr (KK bedömning) Tveksamt: Kungälv (hematologi) och Alingsås Balans utgången av november: Följande verksamheter bedöms ha svårigheter att nå balans i november månadsutgång: SÄS, Kungälv och Alingsås Resultat och prognos maj 2016


Ladda ner ppt "Resultat och prognos Maj 2016. Maj - Positivt koncernresultat med 709 mnkr Resultat och prognos maj 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser