Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Detaljbudget 2014 ARBETSMATERIAL.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Detaljbudget 2014 ARBETSMATERIAL."— Presentationens avskrift:

1 Detaljbudget 2014 ARBETSMATERIAL

2 Innehåll Detaljbudget 2014 Begäran om eget kapital Obalanser
Sammanfattning Appendix Västtrafik Obeskattade reserver Tillgänglighetssatsningar Beslutad central finansiering

3 Detaljbudget 2014 ingångsvärde
Beslutad budget i juni mnkr Tillgänglighetssatsningar mnkr SKAS eget kapital beslut mnkr Folktandvården eget kapital -4,9 mnkr Div resultatposter mnkr Obeskattade reserver mnkr* Resultat detaljbudget mnkr -Varav 400 mnkr i tillgänglighetssatsningar *se Appendix

4 Ansökt eget kapital enligt detaljbudgetarna
Förslag Kommentar RUN 152 ? RUN få återkomma med ansökan när utbetalning är aktuell enl beslut ÄU § 96/13 SKAS 16 Behov täcks av överfört eget kapital från 2013 SU 82 14 Förslag avslag 60 mnkr avser tillgänglighets-satsningar – hanteras i annan ordning HSN 8 5 Avser förstärkning SÄS – hanteras i hantering av SÄS obalanser Beställd PV 8,5 6,9 6,9 avser engångskostn för införande Asynjavisph. 1,6 avser förstärkning på driften Habilitering & hälsa 3,7 Avser engångskostnader införande Asynjavisph Folkhälso-kommittén 2,4 Pilotstudie för projekt ”Västra Götalands barn”. Fristad fhsk 0,5 Drift – Kan hanteras via hyresmodellen Dalsland fhsk 0,9 Summa 271,0 24,6 ARBETSMATERIAL

5 ARBETSMATERIAL Sjukhusens obalanser inför 2014 SÄS NU Kungälv Total
Prognos 2013 -175 -141 -15 -331 Obalans 2014 -206 -227 -26 -459 Beslutade/planerade åtgärder 85 80 11 176 Ännu ej omhänder-tagen obalans -121 -147 -283 Tillåten obalans 2014 Under utredning ARBETSMATERIAL

6 Ytterligare obalanser 2014
önskemål förslag Kommentar Sjukhusen ej omhändertagen obalans -283 Från föregående bild. Under utredning av regionkansliet BOIC -35 Moderförv Projekt och puckelkostnader Skene -12 Stänga Enl tidigare förslag MiV -13 Avveckla avveckla projektet Ekologiska livsmedel och miljöbilar, 2013 års nivå -19 Genomför Hantera genom att sänka Regionservice resultatkrav från 75 till 56 Ekologiska livsmedel och miljöbilar, ökad ambitionsnivå -10 Avslå Överbeläggningar -57 Prel. Belopp – kopplas till obalanser Vårdval Rehab -110 Skjut till 2015 Alt finansiering HSN eller HSU, kostnad omställning RS oförutsett IS/IT -80 60-70 Ordnat införande 35-75 Finansiering inom HSU’s ram SUMMA -679 -474 -474 mnkr utifrån förslagskolumnen ARBETSMATERIAL

7 Sammanfattning Resultat detaljbudget ingångsvärde -466 mnkr Förslag ianspråktagande av eg kapital -24,6 mnkr Obalanser -474 mnkr Möjligt tillskott AFA +225 mnkr (avser återbetalning 2004)


Ladda ner ppt "Detaljbudget 2014 ARBETSMATERIAL."

Liknande presentationer


Google-annonser