Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Detaljbudget 2014 ARBETSMATERIAL. Innehåll Detaljbudget 2014 Begäran om eget kapital Obalanser Sammanfattning Appendix Västtrafik Obeskattade reserver.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Detaljbudget 2014 ARBETSMATERIAL. Innehåll Detaljbudget 2014 Begäran om eget kapital Obalanser Sammanfattning Appendix Västtrafik Obeskattade reserver."— Presentationens avskrift:

1 Detaljbudget 2014 ARBETSMATERIAL

2 Innehåll Detaljbudget 2014 Begäran om eget kapital Obalanser Sammanfattning Appendix Västtrafik Obeskattade reserver Tillgänglighetssatsningar Beslutad central finansiering

3 ARBETSMATERIAL Detaljbudget 2014 ingångsvärde Beslutad budget i juni 2013-229 mnkr Tillgänglighetssatsningar -200 mnkr SKAS eget kapital beslut 2013-14 mnkr Folktandvården eget kapital -4,9 mnkr Div resultatposter26 mnkr Obeskattade reserver-45 mnkr* Resultat detaljbudget-466 mnkr -Varav 400 mnkr i tillgänglighetssatsningar *se Appendix

4 ARBETSMATERIAL Ansökt eget kapital enligt detaljbudgetarna AnsöktFörslagKommentar RUN152?RUN få återkomma med ansökan när utbetalning är aktuell enl beslut ÄU § 96/13 SKAS160Behov täcks av överfört eget kapital från 2013 SU8214Förslag avslag 60 mnkr avser tillgänglighets- satsningar – hanteras i annan ordning HSN 850Avser förstärkning SÄS – hanteras i hantering av SÄS obalanser Beställd PV8,56,96,9 avser engångskostn för införande Asynjavisph. 1,6 avser förstärkning på driften Habilitering & hälsa 3,7 Avser engångskostnader införande Asynjavisph Folkhälso- kommittén 2,40Pilotstudie för projekt ”Västra Götalands barn”. Fristad fhsk0,50Drift – Kan hanteras via hyresmodellen Dalsland fhsk 0,90Drift – Kan hanteras via hyresmodellen Summa271,024,6 ARBETSMATERIAL

5 SÄSNUKungälvTotal Prognos 2013-175-141-15-331 Obalans 2014-206-227-26-459 Beslutade/planerade åtgärder 858011176 Ännu ej omhänder- tagen obalans -121-147-15-283 Tillåten obalans 2014 Under utredning Sjukhusens obalanser inför 2014 ARBETSMATERIAL

6 Ytterligare obalanser 2014 Obalanser 2014önskemålförslagKommentar Sjukhusen ej omhändertagen obalans-283Från föregående bild. Under utredning av regionkansliet BOIC-35ModerförvProjekt och puckelkostnader Skene-12StängaEnl tidigare förslag MiV-13Avvecklaavveckla projektet Ekologiska livsmedel och miljöbilar, 2013 års nivå -19GenomförHantera genom att sänka Regionservice resultatkrav från 75 till 56 Ekologiska livsmedel och miljöbilar, ökad ambitionsnivå -10Avslå Överbeläggningar-57ModerförvPrel. Belopp – kopplas till obalanser Vårdval Rehab-110Skjut till 2015Alt finansiering HSN eller HSU, kostnad omställning RS oförutsett IS/IT-8060-70 Moderförv Ordnat införande35-75Finansiering inom HSU’s ram SUMMA-679-474-474 mnkr utifrån förslagskolumnen ARBETSMATERIAL

7 Sammanfattning Resultat detaljbudget ingångsvärde-466 mnkr Förslag ianspråktagande av eg kapital-24,6 mnkr Obalanser-474 mnkr Möjligt tillskott AFA +225 mnkr (avser återbetalning 2004)


Ladda ner ppt "Detaljbudget 2014 ARBETSMATERIAL. Innehåll Detaljbudget 2014 Begäran om eget kapital Obalanser Sammanfattning Appendix Västtrafik Obeskattade reserver."

Liknande presentationer


Google-annonser