Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation av Västra Götalandsregionen. Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation av Västra Götalandsregionen. Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och."— Presentationens avskrift:

1 Presentation av Västra Götalandsregionen

2 Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar, varav 153 bebodda 30 mil långt, 25 mil brett

3 Presentation av Västra Götalandsregionen

4 Västra Götaland En av Skandinaviens mest besökta turistregioner. En ledande skandinavisk tillväxtregion. Nordens största transportregion och hamn. Knutpunkt för vägar och järnvägar. Fyra flygplatser.

5 Presentation av Västra Götalandsregionen Västra Götaland Stark position inom fordonsindustri, trådlös kommunikation, IT, elektronik och rymdindustri, biomedicin, petrokemi, läkemedelsindustri, livsmedelsproduktion, turism, kultur- och upplevelseindustri. Framstående inom forskning och utbildning. Två universitet, en teknisk högskola, tre högskolor – över 90 000 studenter. Nära samarbete mellan offentlig sektor, industri och akademi.

6 Presentation av Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen Övergripande uppdrag: att bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland. Bildades 1 januari 1999. En av de största organisations- /företagsfusionerna någonsin i Sverige. Politisk majoritet: S, MP och V. Regionfullmäktige med 149 ledamöter är det högsta beslutande organet. Val vart fjärde år. Beskattningsrätt. Budgeterade kostnader 2013: ca 50 miljarder kronor. Cirka 50 000 anställda.

7 Presentation av Västra Götalandsregionen Varför Västra Götalandsregionen? Ökat självstyre – stärkt demokrati. Tydliga befolkningsföreträdare i sjukvårdsfrågor. Ökat självstyre av utvecklingen i Västra Götaland. Bevaka och stärka Västra Götalands konkurrenskraft. Samordning för att använda resurserna effektivt.

8 Presentation av Västra Götalandsregionen Tre stora ansvarsområden Tillväxt och hållbar utveckling Hälso- och sjukvård Kollektivtrafik – som tillsammans skapar mervärden. En långsiktigt hållbar utveckling med ökad tillväxt och sysselsättning betyder att intäkterna ökar. Därmed säkras tillgången på vård och välfärdstjänster.

9 Presentation av Västra Götalandsregionen Äger och driver… …sjukhus, vårdcentraler, folktandvårdskliniker, GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker, Film i Väst, Västtrafik, Västsvenska Turistrådet, Göteborgs botaniska trädgård, museer, teatrar, folkhögskolor, naturbruksgymnasier…

10 Vision Västra Götaland Vision Västra Götaland – det goda livet Gemensam vision för utvecklingen i Västra Götaland. Har tagits fram i samarbete med bland andra kommunerna i Västra Götaland, näringslivets och arbetsmarknadens organisationer, universitet/högskolor och statliga organ. Visionen förverkligas genom att aktörerna genomför åtgärder inom sina ansvarsområden.

11 Vision Västra Götaland Fyra beståndsdelar: Visionen om det goda livet. Hållbar utveckling i tre dimensioner. Fyra generella perspektiv. Fem fokusområden.

12 Vision Västra Götaland Ett gott liv för invånarna en god hälsa arbete och utbildning trygghet, gemenskap och delaktighet i samhällslivet en god miljö – i naturen, boendet och arbetslivet att möta barns och ungdomars behov uthållig tillväxt ett rikt kulturliv.

13 Vision Västra Götaland Hållbar utveckling i tre dimensioner Människan i sitt sociala sammanhang: hälsa, arbetsliv, utbildning. Miljö, klimat, ekosystem, biologisk mångfald. Ekonomiska variabler: produktivitet, investeringar, stabilitet.

14 Vision Västra Götaland Fem fokusområden Ett livskraftigt näringsliv. Ledande i kunskaps- och kompetensutveckling. Infrastruktur och kommunikationer med hög standard. En ledande kulturregion. En god hälsa.

15 Presentation av Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvård 18 sjukhus (varav ett universitetssjukhus), huvudsakligen indelade i fyra grupper: Sahlgrenska Universitetssjukhuset Skaraborgs Sjukhus NU-sjukvården Södra Älvsborgs Sjukhus Primärvård: Omkring 200 vårdcentraler. Avtal med privata vårdgivare Tandvård: 174 folktandvårdskliniker Handikappfrågor

16 Presentation av Västra Götalandsregionen Fyra sjukhusgrupper: Sahlgrenska Universitetssjukhuset Skaraborgs Sjukhus NU-sjukvården Södra Älvsborgs Sjukhus Fyra fristående sjukhus: Alingsås lasarett Angereds Närsjukhus Frölunda Specialistsjukhus Kungälvs sjukhus

17 Presentation av Västra Götalandsregionen Hälso och sjukvården ska… kännetecknas av god tillgänglighet, hög kvalitet, bra bemötande och valfrihet. styras utifrån vårdbehoven. skapa förutsättningar för bättre folkhälsa. verka för samverkan mellan olika vårdgivare.

18 Presentation av Västra Götalandsregionen Vård på fyra nivåer: Närsjukvård – vårdcentraler, sjukvårdsrådgivning (1177). Sjukhus med specialiserad planerad vård – specialistsjukhus. Sjukhus med specialiserad bred akutsjukvård – akutsjukhus. Sjukhus med högspecialiserad vård – regionsjukhus.

19 Presentation av Västra Götalandsregionen Folktandvården Avgiftsfritt för barn- och ungdomar t.o.m. 23 år. Förebyggande tandvård för alla åldrar. Frisktandvård (tandvård till fast pris). Specialisttandvård. Högspecialiserad vård inom bland annat käk-kirurgi. Forskning. Grundutbildning. Specialisttandläkarutbildning. Samverkan med Göteborgs universitet. 95 % av barnen och 50 % av de vuxna är patienter hos folktandvården.

20 Presentation av Västra Götalandsregionen Att skapa tillväxt och hållbar utveckling Ekonomiskt nyskapande Infrastruktur och transportsystem Kompetensutveckling och livslångt lärande Internationellt samarbete Kultur och kreativitet Miljöteknisk utveckling

21 Presentation av Västra Götalandsregionen Kollektivtrafik Västra Götalandsregionen är regional kollektivtrafikmyndighet och ansvarar för kollektivtrafiken i länet. Politikerna i kollektivtrafiknämndens beslutar om mål för trafiken och fattar inriktningsbeslut i övergripande frågor. Västra Götalandsregionen äger också bolaget Västtrafik. Västtrafik sköter upphandling av trafikföretag, planerar och utvecklar trafik och tidtabeller samt ansvarar för information och kundkontakt.

22 Presentation av Västra Götalandsregionen En god folkhälsa Så många som möjligt ska ha en bra hälsa - fysiskt och psykiskt - och hälsan ska vara jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället. I Västra Götaland är folkhälsan generellt god, men inte jämlikt fördelad. Västra Götalandsregionens folkhälsoarbete utgår från den folkhälsopolitiska policyn: Jämlika och jämställda livsvillkor Trygga och goda uppväxtvillkor Livslångt lärande Ökat arbetsdeltagande Åldrande med livskvalitet Goda levnadsvanor

23 Presentation av Västra Götalandsregionen Rättighetsfrågor Målet är full delaktighet och jämlikhet. Alla medborgare ska ha möjlighet och tillgång till sysselsättning, kulturliv, rekreation och idrott. kunna färdas kollektivt. ha ekonomisk och social trygghet, socialt umgänge och personlig integritet. kunna utöva sina medborgerliga rättigheter och skyldigheter.

24 Presentation av Västra Götalandsregionen En av Sveriges största arbetsgivare Västra Götalandsregionen har runt 51 000 anställda på närmare 2 000 arbetsplatser. Majoriteten av de anställda arbetar inom vården. Sjuksköterskor är den största yrkesgruppen, de utgör en dryg fjärdedel av de anställda. Majoriteten, närmare 80 procent, är kvinnor.

25 Presentation av Västra Götalandsregionen Personalstruktur

26 Presentation av Västra Götalandsregionen Så här fördelas skattepengarna

27 Presentation av Västra Götalandsregionen Intäkter - totalt 51 030 miljoner kr

28 Presentation av Västra Götalandsregionen Kostnader – totalt 50 102 miljoner kr

29 Presentation av Västra Götalandsregionen En vanlig dag … görs 11 000 besök på våra vårdcentraler. görs 7 500 besök på våra sjukhus. föds 52 barn på våra sjukhus. utförs 85 tolktimmar för döva. körs 38 000 mil med Västtrafiks fordon (mer än 9 varv runt jordklotet). kommer 1 500 besökare till Göteborgs botaniska trädgård.

30 Presentation av Västra Götalandsregionen En vanlig dag… kommer 2 000 besökare till Västarvets museer och övrig publik verksamhet. ser 9 000 biobesökare i hela landet någon av Film i Västs samproducerade filmer. ser 1 000 personer en föreställning på GöteborgsOperans stora scen. kommer 1 000 besökare till konsert med Göteborgs Symfoniker i Stora Salen på Konserthuset.


Ladda ner ppt "Presentation av Västra Götalandsregionen. Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och."

Liknande presentationer


Google-annonser