Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Forum – vårkonferens 19 maj 2011 Regiondirektör Johan Assarsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Forum – vårkonferens 19 maj 2011 Regiondirektör Johan Assarsson."— Presentationens avskrift:

1 Forum – vårkonferens 19 maj 2011 Regiondirektör Johan Assarsson

2 Bakgrund och lite historik

3 Västra Götaland 49 kommuner Folkmängd: 1,5 miljoner Invånare/km 2 : 63 Avstånd nord-syd: 300 km Avstånd öst-väst: 250 km

4 Västra Götalandsregionen Bildades 1999, en av två direktvalda regioner i Sverige Budgetomslutning 2009: 44,1 miljarder Beskattningsrätt Nästan 50 000 anställda Politisk majoritet sedan 2000: S, C och FP Regionfullmäktige med 149 ledamöter är det högsta beslutande organet. Efter valet 2010: nio partier i fullmäktige – S, V, MP, M, C, FP, KD, SVG, SD. Ny majoritet fortfarande oklar.

5 Varje dag 2010… …gjordes 11 515 besök på våra vårdcentraler och 7 720 besök på våra sjukhus …föddes 53 barn på våra sjukhus …utfördes 93 tolktimmar för döva …kördes 34 000 mil med Västtrafiks fordon (cirka 8,5 varv runt jorden) …kom 1 249 besökare till Botaniska Trädgården …kom 2 197 besökare till Västarvets museer och övrig publik verksamhet …såg 5 411 biobesökare i hela landet någon av Film i Västs samproducerade filmer Det kom i snitt 1 015 personer på varje föreställning som GöteborgsOperan genomförde på Stora Scenen Till varje konsert som Göteborgs Symfoniker genomförde i Stora Salen i Göteborgs Konserthus kom i snitt 924 besökare

6 Visuell profil 071116 Huvudman för hälso- och sjukvård – från primärvård till högspecialiserad vård Samlande och drivande aktör för tillväxt och utveckling i Västra Götaland Unika möjligheter att dra nytta av ansvaret för hälso- och sjukvård och det regionala utvecklingsuppdraget Initierar, samordnar, i vissa fall driver processer, finansierar Tillräckligt stort patientunderlag för klinisk forskning Ser hälso- och sjukvård som motor för tillväxt och utveckling Västra Götalandsregionen

7

8 Kur- och badanstalter Koncentrerat radiumvatten Stärkande tonica 1900 1920 1940 1960 1980 Drömtydning Insulin Penicillinet P-piller Helicobacter pylori Vaccinationsprogram 1910 1930 1950 1970 Radioaktivitet Starköl Hibernal Betablockerare Provörsbarn

9 Människans tre eviga drömmar Evighetsmaskinen Göra guld Evigt liv

10 Utvecklingstendenser och trender - olika faktorer som påverkar oss

11 Kliniska framsteg/genombrott Sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem Kvalitetsregister Personnummer En framgångsbransch

12 Värderingar i samhället Människors värderingar påverkar deras förväntningar – också på de offentliga tjänsterna Mångfald och individualism Överflöd av snabb information Globalisering Delaktighet Jämställdhet, integration, mångfald Nytänkande Bekräftelse och tillhörighet

13 Bemötande – olika aspekter Hur vi bemöter andra – patienter/brukare/kunder/samarbetsparter Hur vi bemöter varandra på arbetsplatsen – en arbetsmiljöfråga, men har också betydelse för vår förmåga att utveckla verksamheten Den fysiska miljöns betydelse

14 Vi gör merVi gör bättre Mer processarbete Logistikerarbete KvalitetsregisterÖppna jämförelser StrukturfrågorPatientvalsystem Nationell IT-plan Jodå! Händer det inget?

15 Vården moderniseras! Ny teknik + ny kunskap Andra arbetssätt Från sluten till öppen vård Vård hemma istället för på sjukhus Mer aktiva patienter Annan struktur 20 procent färre vårdplatser på tio år – men fler får vård på sjukhus

16 Vårdlogiker ur patientperspektivet Ganska många Få tillfällen i livet *höft eller knäplastik *förlossning *blindtarmsoperation Få och sällan Bråttom * Traumavård * Akutsjukvård * Bröstsmärta * Högspecialiserad vård Många och ofta Långvarig vårdkontakt * Astma * Diabetes * Infektioner

17 Den upplysta patienten – e-hälsa Från sjukhussängar till e-hälsa Ny teknologi och medicinsk utveckling ger nya möjligheter Patientens roll förändras – från passiv till aktiv Personalen har tillgång till IT-baserade stöd och verktyg Problem: förbättrad teknologi och effektivitet beskrivs som nedskärningar och försämringar Första steget: 1177.se och Mina vårdkontakter

18

19 Ökade krav från Socialdepartementet Skarpare tillsyn från Socialstyrelsen Ökat inflytande för medborgarna Bemötandefrågorna i fokus Vi är under luppen!

20 Vår verklighet En verksamhet som påverkas av vår omgivning, t. ex. ekonomiskt En organisation med många nivåer Av tradition är en del verksamheter starkare (och ”finare”) än andra Traditionellt starka yrkesgrupper Vi har med oss olika tradition för beslutsfattande Fullständig öppenhet Politiserad verksamhet

21 Gröna Rehab – rehabilitering i trädgårds- miljö för anställda som sjukskrivits för stress- relaterad sjukdom

22 ”Design med omtanke” En verksamhet som Västra Götalandsregionen varit drivande i sedan 2001 Mål: skapa miljöer och produkter som på ett tydligt sätt stimulerar en hållbar utveckling Offentlig sektor som drivkraft för en hållbar utveckling Hållbarhet i alla steg: från design till produktion www.designmedomtanke.se

23 Idag bara länsstyrelsen och polisen kvar med länen som bas Ska även pröva gränserna för nya regioner i Norrland och Svealand Ska bistå vid bildande av nya regioner i övrigt Ta fram förslag till ny lag om indelningsdelegerade Slutbetänkande december 2012 Utredning om statens regionala organisation (utredare Mats Sjöstrand)

24 ? Sverigekartan ritas om!

25 Investeringar och byggnationer

26 Investeringar 19992000200120022003200420052006200720082009 mnkr 2010

27 Planerade investeringar 2012-2017

28 Bild- och interventionscentrum Sjukvård med hjälp av bildgivande utrustning Byggstart planeras till januari 2012 – klart att tas i bruk under 2015 En investering på 1,2 miljarder kronor Bild- och interventionscentrum byggs på Sahlgrenska sjukhuset

29 Flera byggnader för modern rättspsykiatrisk vård – miljardinvesteringar Skiss för nya rättspsykiatrin i Lidköping

30 Framtidens hälso- och sjukvård – arbetsgrupp för vårdmiljön Ur synpunkter från fokusgrupper: Skapa trygghet genom en trevlig miljö Trevligare, gladare sjukhusmiljö med mer natur, grönska, ljus och personlig kontakt Alla sjukhus ska ha en trädgård som patienterna kan besöka Uppdelade väntrum, t.ex. särskilda väntrum för små barn Väntrum där det går att prata avskilt Hellre fler och mindre sällskapsrum på avdelningarna Allmänt mer miljötänkande!

31 www.vgregion.se


Ladda ner ppt "Forum – vårkonferens 19 maj 2011 Regiondirektör Johan Assarsson."

Liknande presentationer


Google-annonser