Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstingsdirektör SekretariatStab Akutsjukvård och ambulans Allm.kir Urologi Ortopedi Ögon Öron Käkkir. Kvinnosjukvård Division Opererande specialiteter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstingsdirektör SekretariatStab Akutsjukvård och ambulans Allm.kir Urologi Ortopedi Ögon Öron Käkkir. Kvinnosjukvård Division Opererande specialiteter."— Presentationens avskrift:

1

2 Landstingsdirektör SekretariatStab Akutsjukvård och ambulans Allm.kir Urologi Ortopedi Ögon Öron Käkkir. Kvinnosjukvård Division Opererande specialiteter Division Medicinska specialiteter Division Diagnostik Division Primärvård Division Vuxenpsykiatri Division Folktandvård Division Kultur och Utbildning Division Service Division Länsteknik Allm Internmed. Infektion Hud Lungmedicin Hematologi Njurmedicin Hjärtmedicin Neurologi Gastroenter- ologi Reumatologi Neuro och smärtrehab Geriatrik/ rehab paramedicin Barnmed Barnpsyk Barnhab Bild- och funktions- medicin Laboratorie- medicin Smittskydd Vårdcentraler i länets samtliga kommuner Rehabenheten i Luleå Länsenheten särskilt stöd/funk- tionshinder Baspsykiatri Specialiserad akutpsykiatri Länsgemensamma verksamheter Kliniker för allmäntandvård Specialist- tandvård Tandtekniker- laboratorium Norrbottens musiken Norrbottens museum Norrbottens länsbibliotek Gran natur- bruksskola Kalix natur- bruksgymnasium Länsservice Landstings- fastigheter Kostservice Gemensam service Administrativ service Upphandling Infrastruktur Medicinsk teknik Verksam- hetssystem Teknikakuten

3 Politisk organisation Stiftelsestyrelser Demokratiutskott Landstingsstyrelse Patientnämnd Hälso- och sjukvårdsberedning Nord Hälso- och sjukvårdsberedning Mitt Hälso- och sjukvårdsberedning Öst Hälso- och sjukvårdsberedning Syd Regionala beredningen Programberedningen Revisorer Valutskott Bolagsstyrelser Driftsorganisation Landstingsfullmäktige

4 Norrbotten är en fjärdedel av Sverige. Här bor cirka 250 000 invånare på en yta lika stor som Belgien, Luxemburg och Nederländerna tillsammans.

5 Norrbotten Industri med skog och malm som råvarubas. Rymdteknik och IT växer snabbt. Turism allt viktigare för sysselsättningen. Landstinget är länets största arbetsgivare. Kiruna Gällivare Jokkmokk Arjeplog Arvidsjaur Älvsbyn Boden Luleå Piteå Överkalix Kalix  Pajala Övertorneå Haparanda            

6 Landstingets vision ”Ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt”

7 Landstingets verksamhetsidé Landstinget arbetar för norrbottningarnas välfärd och styrs ytterst av norrbottningarna, genom allmänna politiska val. Landstinget ska, genom att bedriva hälso- och sjukvård och folktandvård, verka för en rättvis välfärd, fördelad efter behov och i allt väsentligt finansierad genom skatter. Som folkvalt regionalt organ ska landstinget medverka till Norrbottens utveckling och skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle. Genom en aktiv kultur- och regionalpolitik, ekonomiskt och annat stöd till kollektivtrafik och de mindre företagens utveckling ska förutsättningar skapas för en god livsmiljö.

8 Landstingets inriktningsmål Norrbotten ska vara känt som en dynamisk region med attraktiva livsmiljöer och mångfald. Det norrbottniska kultur- och näringslivet ska vara välmående med god förmåga till hållbar utveckling. Norrbottningarna ska ha en positiv självkänsla. Norrbottningen ska må bra och leva ett långt liv. Individen ska ha kunskap om vad som påverkar hälsa och ta ett aktivt ansvar för att behålla eller förbättra sin hälsa. Delmål finns inom områdena bra livsvillkor, goda levnads- vanor och hälsosamma miljöer. Norrbottningen ska utifrån behov ges rätt behandling, vid rätt tidpunkt och på rätt nivå.

9 Landstingets verksamheter  Hälso- och sjukvård  Folktandvård  Regional utveckling Trafik och infrastruktur Näringspolitik Utbildning Kultur

10 Hälso- och sjukvård och folktandvård i Norrbotten

11 Var kommer landstingets pengar ifrån? (utfall 2008)

12 Så fördelas landstingets resurser (utfall 2009)

13 Landstingets kostnader (Utfall 2009)


Ladda ner ppt "Landstingsdirektör SekretariatStab Akutsjukvård och ambulans Allm.kir Urologi Ortopedi Ögon Öron Käkkir. Kvinnosjukvård Division Opererande specialiteter."

Liknande presentationer


Google-annonser