Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

USIUS-dagarna 22 – 23 mars 2010 Sunderby sjukhus Elisabeth Holmgren Landstingsdirektör.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "USIUS-dagarna 22 – 23 mars 2010 Sunderby sjukhus Elisabeth Holmgren Landstingsdirektör."— Presentationens avskrift:

1 USIUS-dagarna 22 – 23 mars 2010 Sunderby sjukhus Elisabeth Holmgren Landstingsdirektör

2 Norrbotten är en fjärdedel av Sverige. Här bor cirka 250 000 invånare på en yta lika stor som Belgien, Luxemburg och Nederländerna tillsammans.

3 Norrbotten Industri med skog och malm som råvarubas. Rymdteknik och IT växer snabbt. Turism allt viktigare för sysselsättningen. Landstinget är länets största arbetsgivare. Kiruna Gällivare Jokkmokk Arjeplog Arvidsjaur Älvsbyn Boden Luleå Piteå Överkalix Kalix  Pajala Övertorneå Haparanda            

4 Landstingets vision ”Ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt”

5 Punktprevalensmätningar av vårdrelaterade infektioner Trend 2008-2009 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% VT 2008HT 2008VT 2009HT 2009 RiketNLL

6

7 - i ett Norrbottensperspektiv

8

9 Säker vård Målet är att eliminera förekomsten av vårdskador Strategi *Identifiera omfattningen och typ av förekommande vårdskador. *Identifiera risker för patientskador och arbeta förebyggande före att förhindra att skador inträffar. *Aktiv medverkan i nationellt arbete för att minska antalet vårdskador. Mått MålNuläge Andel vårdrelaterade infektioner (prevalensstudien) < 5 %8 % (nov 2008) Följsamhet till läkemedelskommitténs kriterier - Andelen äldre (80+) som använder olämpliga lugnande medel/sömnmedel (långtidsverkande bensodiazepiner) < 4 %4,2 % (kvartal 4, 2008) Följsamhet till läkemedelskommitténs kriterier - Andelen äldre (80+) som använder olämpliga läkemedel som kan orsaka förvirringstillstånd (läkemedel med antikolinerg effekt) < 6 %6,2 % (kvartal 4, 2008)

10 Framgångsfaktorer Fokus på patientsäkerhet i divisionerna Stort engagemang från Enheten för vårdhygien VRISS i Norrbotten framgångsrikt Följsamhetsmätningar till hygienpolicy Registrering postoperativa infektioner

11

12

13 Kiruna sjukhus ej med < 50 inrapporterade patienter

14

15 Fortsatta arbetet..... Fokus på riskfaktorer bl a urinvägsinfektion och infektioner i samband med operation Spridning av arbetssätt och erfarenheter Följsamhetsmätningarna fortsätter Registrera avvikelser Fokus på resultat Total följsamhet till nationella åtgärder Långsiktighet och uthållighet

16 Nationellt framtagna åtgärder

17

18

19 Värdegrund - komponenter Kund orientering Engagerat ledarskap Allas delaktighet Kompetensutveckling Långsiktighet Samhällsansvar Effektivitet Processorientering Förebyggande åtgärder Ständiga förbättringar Lära av andra Snabbare reaktioner Faktabaserade beslut Samverkan

20

21 Vårdens systemMedborgarnaResurser Frisk Långvarig Normalrisk Högrisk Första kontaktBedömningDiagnos ÅtgärdUppföljning Allmängiltig vårdprocess Medarbetare / Ledare / Innovativ kultur Utrustning / Lokaler Finansering Hälso- och sjukvårdens sammanhängande system

22 Förutsättningar för kontinuerlig verksamhetsutveckling Professionell kunskap Ämneskunskap Personliga färdigheter Värderingar, etik Förbättring av medicinska, funktionella och patientupplevda resultat i relation till kostnader Förbättring av diagnos, behandling, processer och system System Variation Förändringspsykologi Koppla teori och aktion Förbättringskunskap Efter Batalden

23 Värdekompassen Ett sätt att värdera förändringar ur processperspektiv Funtionellt hälsostatus Tillfredsställelse relaterat till behov Kostnader Kliniskt status Första kontakt Bedömning Diagnostik Behandling Uppföljning D EFINIERA P ROBLEM F INN O RSAKER V ÄLJ L ÖSNINGAR P RÖVA M ÄT OCH A NALYSERA I NFÖR Förbättringsförslag P D S A Funtionellt hälsostatus Tillfredsställelse relaterat till behov Kostnader Kliniskt status Källa: Batalden

24 Samhälle, Kommun, Socialpolitik System Makro- organisation system Mikro-system Individuell vårdgivar & patient system Egen-vård Källa: Batalden

25

26

27

28 Mäta för att Leda Leda och styra på fakta - ständiga förbättringar Reagera på avvikelser och förbättringsbehov Ha kunskaper om HUR man gör Stöd och drivkraft Förutse behov av data, fakta och analys Ligga steget före Gå från ord till handling på bred front ! Agera oss in i det nya!

29 ”Varje system är perfekt designat för att skapa det resultat det skapar” Om man håller fast vid den övertygelsen som vi alltid haft och insisterar på att göra precis som vi alltid gjort kan vi förvänta oss att få precis de resultat som vi alltid fått. D Berwick

30

31 Mål 2007 – 2009; 2010 - 2012 Attraktiv region God hälsa God vård Engagerade medarbetare Stark ekonomi

32 Vårdens mål och strategier i Landstingsplanen 2005 - - 2009; 2010 - 2012 Vi ska arbeta i riktning mot en vård som är …. Tillgänglig Säker Evidensbaserad – kunskaps- och faktabaserad Likvärdig – kvalitativt (bästa möjliga) Jämlik Effektiv

33 Landstingsdirektör SekretariatStab Akutsjukvård och ambulans Allm.kir Urologi Ortopedi Ögon Öron Käkkir. Kvinnosjukvård Division Opererande specialiteter Division Medicinska specialiteter Division Diagnostik Division Primärvård Division Vuxenpsykiatri Division Folktandvård Division Kultur och Utbildning Division Service Division Länsteknik Allm Internmed. Infektion Hud Lungmedicin Hematologi Njurmedicin Hjärtmedicin Neurologi Gastroenter- ologi Reumatologi Neuro och smärtrehab Geriatrik/ rehab paramedicin Barnmed Barnpsyk Barnhab Bild- och funktions- medicin Laboratorie- medicin Smittskydd Vårdcentraler i länets samtliga kommuner Rehabenheten i Luleå Länsenheten särskilt stöd/funk- tionshinder Baspsykiatri Specialiserad akutpsykiatri Länsgemensamma verksamheter Kliniker för allmäntandvård Specialist- tandvård Tandtekniker- laboratorium Norrbottens musiken Norrbottens museum Gran natur- bruksskola Kalix natur- bruksgymnasium Länsservice Landstings- fastigheter Kostservice Gemensam service Administrativ service Upphandling Infrastruktur Medicinsk teknik Verksam- hetssystem Teknikakuten

34 Engagerat ledarskap - ledningsstrategi i hela landstinget - fråga efter och reagera på resultat Förebyggande åtgärder - riskfaktorerna som identifierats i mätningarna ska stå i fokus för förbättringar - följsamheten till nationellt framtagna åtgärder som visat sig ha stor effekt i det förebyggande arbetet Snabba reaktioner - snabba reaktioner på resultatet från mätningen Faktabaserade beslut - är tillförlitlig fakta ”numera” Allas delaktighet - alla måste se sin roll i helheten Långsiktighet - satsning på förbättringar över tid d v s uthållighet och tydligt spridningsansvar till all verksamhet Framgångsfaktorer


Ladda ner ppt "USIUS-dagarna 22 – 23 mars 2010 Sunderby sjukhus Elisabeth Holmgren Landstingsdirektör."

Liknande presentationer


Google-annonser