Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tidplan budget 2015 -21 oktober, Beslut i KS skattesats -4 november, Beslut skattesats KF -5 (10) november, Utskick budget 2015-2016 KS (11/11) -11 november.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tidplan budget 2015 -21 oktober, Beslut i KS skattesats -4 november, Beslut skattesats KF -5 (10) november, Utskick budget 2015-2016 KS (11/11) -11 november."— Presentationens avskrift:

1

2 Tidplan budget oktober, Beslut i KS skattesats -4 november, Beslut skattesats KF -5 (10) november, Utskick budget KS (11/11) -11 november KS budget för MBL -12/13 november MBL budget november KS beslut budget december KF beslut budget samt majoritetens samverkansprogram -Tilläggsbudget - budgetprop Mars - beslut i nämnderna om mål för April – beslut i KS och KF

3

4 Budget Förutsättningar Välskött och stark ekonomi med en låg skattesats Bokslutsresultaten har varit goda Investeringarna har finansieras med egna medel Inga lån Finansiella tillgångar Avsättning för framtida pensioner Bolag med god ekonomi och stabila resultat

5 Budget Förutsättningar Baserad på befolkningsprognos april 2014 SKL skatteprognoser Nämnderna kompenserade för pris och lön

6 Budget 2015 – Reserver Resursmedel – 57 mnkr Reserv pris lön demografi – 172 mnkr Markeringar mnkr Resultatutjämningsreserv – 150 mnkr Likviditet – idag mnkr Finansiella tillgångar – ca 8 mdkr

7 Budget 2015 Budget i balans Uppfyller finansiella mål enligt ”God Ekonomisk Hushållning” Nämndernas ramar ökar med 329 mnkr -Därav 163 mnkr, pris och lön samt demografi Skatt och utjämning ökar med 272 mnkr Investeringar netto 287 mnkr Avskrivningar 145 mnkr Ofördelade effektiviseringskrav

8 Budget uppdrag Riktade till styrelser och nämnder Återredovisning våren och sommaren 2015 Ca 50 stycken

9 Budget Observandum HVB samt familjehem. Omsorgsnämnden Ekonomiskt bistånd. Utförarstyrelsens befarade underskott Likviditeten (markeringar samt exploatering) Räntenivån Höga framtida investeringsnivåer kommande år. Personalförsörjning/kompetensförsörjning Lokalförsörjning


Ladda ner ppt "Tidplan budget 2015 -21 oktober, Beslut i KS skattesats -4 november, Beslut skattesats KF -5 (10) november, Utskick budget 2015-2016 KS (11/11) -11 november."

Liknande presentationer


Google-annonser