Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Budgetramar inför 2014 Ekonomin inför 2014 Anvisningar – Ramar Budget 2014 Ekonomisk plan 2015-2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Budgetramar inför 2014 Ekonomin inför 2014 Anvisningar – Ramar Budget 2014 Ekonomisk plan 2015-2016."— Presentationens avskrift:

1 Budgetramar inför 2014 Ekonomin inför 2014 Anvisningar – Ramar Budget 2014 Ekonomisk plan 2015-2016

2 Budgetramar inför 2014 Inför arbetet med MRP 2013-2014 - Analys av budgetförutsättningar Omvärldsanalys 2014-2016 Senaste bokslut, innevarande års budget Finansiell profil - Finansiella mål Samhällsekonomisk utveckling Kommunsektorns utveckling Befolkningsutveckling Verksamhetsförändringar Skatter, statsbidrag Lönekostnadsutveckling Inflation Räntor Pensioner

3 Budgetramar inför 2014 Finansiella mål Årets resultat bör uppgå till minst 1 % av skatter & generella statsbidrag. Långsiktigt bör resultatet uppgå till 2 % Kassalikviditeten bör vara minst 50 % Soliditeten bör förbättras Pensionsåtagande som inte är skuldfört bör täckas av eget kapital

4 Budgetramar inför 2014 KI:s decemberrapport BNP faller fjärde kvartalet Återhämtning inleds mot slutet av 2013 Arbetslösheten stiger till 8,5 procent 2014 Inflationen kvar på 1 procent 2013 Riksbanken sänker räntan till 0,75 procent Åtstramande finanspolitik 2015-2017 om statens överskottsmål ska nås

5 Budgetramar inför 2014 KI:s decemberrapport Exportorderingång i industrin, nettotal, säsongsrensade månadsvärden

6 Budgetramar inför 2014 Kommunförbundets prognos i februari

7 Budgetramar inför 2014 Omvärldsanalys 2014-2016 Globala drivkrafter: Globalisering, Urbanisering, Individualisering, Teknikutvecklin Strategiska områden: Ekonomi, Attraktiv arbetsgivare, Boende,Kommunikationer och infrastruktur,Arbetsmarknad, Miljö, Folkhälsa Kärnverksamheter: Barn och utbildning, social service, kultur Befolkningsprognos Statistik och jämförelser

8 Budgetramar inför 2014 Ramjustering per nämnd budget 2011-2013 exkl lön- o priskompensation, exkl omfördelningar mellan nämnderna

9 Budgetramar inför 2014 Skatteintäkter och statsbidrag Det senaste cirkuläret fr SKL, 2013-02-14 Antalet invånare i Vbg motsvarande 2012 Inga försiktigheter (negativa slutavräkningar) är inlagda Utjämningsbidraget till LSS följer prognosen, 33,6 Mkr Fastighetsavgiften är uppräknad till 2014 års nivå, 62,4 Mkr

10 Budgetramar inför 2014 Verksamhetens nettokostnader Personalomkostnadspålägget sänks till 38,46 % Inflationskompensation 0 % Internräntan sänks till 2,5 % Löneökningar beräknade kostnader för 2013 och 2014 års löneavtal budgeteras centralt Pensionskostnader enl KPA

11 Budgetramar inför 2014 Justering av nämndernas budgetramar 2014 Generell besparing -2 %

12 Budgetramar inför 2014 Övriga justeringar av nämnderna Ettårsanslagen fr budget 2013 är borträknade, KS ff-anslag 2 Mkr Övriga justeringar av nämnderna: KS +0,5 Mkr Holmenområdet, +0,1 hyreskostn NÄRF Valnämnden +0,7 Mkr ”supervalår” ettårsanslag

13 Budgetramar inför 2014 Resultatbudget 2014-2016

14 Budgetramar inför 2014 Direktiv Nämndernas budgetförslag inom ram Återhållsamhet av investeringar Beskriv driftkostnadskonsekvenser av investeringar Fastighetsinvesteringar ska tas upp av förhyrande nämnder Investeringar ska preciseras ytterligare i tiden Specialdestinerade statsbidrag

15 Budgetramar inför 2014 Målavstämning Årets resultat bör uppgå till minst 1 % av skatter och generella statsbidrag. Långsiktigt bör resultatet uppgå till 2 %. 1 % 2014 = 19 Mkr 2 % 2014 = 38 Mkr Budgeterat resultat 2014 = 20,5 Mkr Det innebär att 1 % - målet uppnås!

16 Budgetramar inför 2014 Tidsplan


Ladda ner ppt "Budgetramar inför 2014 Ekonomin inför 2014 Anvisningar – Ramar Budget 2014 Ekonomisk plan 2015-2016."

Liknande presentationer


Google-annonser