Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årets resultat 2004-2013, belopp mnkr Preliminärt bokslut 2013 Omsättning ca 8 miljarder kronor Resultat +611 mnkr Budgetavvikelse +658 mnkr Likviditet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årets resultat 2004-2013, belopp mnkr Preliminärt bokslut 2013 Omsättning ca 8 miljarder kronor Resultat +611 mnkr Budgetavvikelse +658 mnkr Likviditet."— Presentationens avskrift:

1

2 Årets resultat , belopp mnkr

3 Preliminärt bokslut 2013 Omsättning ca 8 miljarder kronor Resultat +611 mnkr Budgetavvikelse +658 mnkr Likviditet 464 mnkr Inga egna lån Nettoinvesteringar 180 mnkr (97 mnkr lägre än budget) Avskrivningar 124 mnkr Antal tillsvidare- och visstidsanställda (7 583) Fyllnadstid har minskat med timmar under 2013 Övertid har ökat med timmar Befolkningstillväxt personer Arbetslösheten har minskat med 628 personer

4 Budgetavvikelse 658 mnkr (resultat 611 mnkr) BudgetavvikelseBeloppKommentar Exploateringsprojekt, byte av redovisningsprincip 213 mnkrTidigare gjordes avslut när hela exploaterings- området var klart, numera för varje tomt som säljs. Nettoöverskottet avslutas mot eget kapital för exploateringsverksamheten, finansierar eventuella underskott för andra områden. Ingår redan i kommunens likviditet. Återbetalning av premier AFA 80 mnkrBeslut den 3 september, avser åren 2005 och Finansnetto exkl. nämnderna123 mnkrVinster vid omplaceringar. Återinvesterade så de påverkar inte likviditeten. Summa416 mnkr Nämndernas samlade nettoöverskott 161 mnkrUnder den innevarande tvåårsbudgetperioden tar nämnderna med viss begränsning med sina över- respektive underskott.

5 Nämndernas budgetavvikelser för helår 2013 Budgetavvikelse 2013, belopp mnkrBokslutPrognos Oktober Utförarstyrelsen-9,1-7,1 Omsorgsnämnden-1,6-12,7 Socialnämnden1,21,8 Bygg- och miljönämnden3,42,4 Kultur- och fritidsnämnden3,90,4 KS anställningsmyndighet9,26,3 Bildningsnämnden17,09,0 Äldrenämnden21,59,7 Samhällsbyggnadsnämnden exkl exploatering21,56,4 Kommunstyrelsen exkl återbet. AFA25,37,4 Barn- och ungdomsnämnden68,211,5 Övriga nämnder och styrelser0,80,7 Summa161,335,9


Ladda ner ppt "Årets resultat 2004-2013, belopp mnkr Preliminärt bokslut 2013 Omsättning ca 8 miljarder kronor Resultat +611 mnkr Budgetavvikelse +658 mnkr Likviditet."

Liknande presentationer


Google-annonser