Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årets resultat 2004-2013, belopp mnkr Preliminärt bokslut 2013 Omsättning ca 8 miljarder kronor Resultat +611 mnkr Budgetavvikelse +658 mnkr Likviditet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årets resultat 2004-2013, belopp mnkr Preliminärt bokslut 2013 Omsättning ca 8 miljarder kronor Resultat +611 mnkr Budgetavvikelse +658 mnkr Likviditet."— Presentationens avskrift:

1

2 Årets resultat 2004-2013, belopp mnkr

3 Preliminärt bokslut 2013 Omsättning ca 8 miljarder kronor Resultat +611 mnkr Budgetavvikelse +658 mnkr Likviditet 464 mnkr Inga egna lån Nettoinvesteringar 180 mnkr (97 mnkr lägre än budget) Avskrivningar 124 mnkr Antal tillsvidare- och visstidsanställda 7 477 (7 583) Fyllnadstid har minskat med 8 270 timmar under 2013 Övertid har ökat med 8 040 timmar Befolkningstillväxt 1 645 personer Arbetslösheten har minskat med 628 personer

4 Budgetavvikelse 658 mnkr (resultat 611 mnkr) BudgetavvikelseBeloppKommentar Exploateringsprojekt, byte av redovisningsprincip 213 mnkrTidigare gjordes avslut när hela exploaterings- området var klart, numera för varje tomt som säljs. Nettoöverskottet avslutas mot eget kapital för exploateringsverksamheten, finansierar eventuella underskott för andra områden. Ingår redan i kommunens likviditet. Återbetalning av premier AFA 80 mnkrBeslut den 3 september, avser åren 2005 och 2006. Finansnetto exkl. nämnderna123 mnkrVinster vid omplaceringar. Återinvesterade så de påverkar inte likviditeten. Summa416 mnkr Nämndernas samlade nettoöverskott 161 mnkrUnder den innevarande tvåårsbudgetperioden 2013-2014 tar nämnderna med viss begränsning med sina över- respektive underskott.

5 Nämndernas budgetavvikelser för helår 2013 Budgetavvikelse 2013, belopp mnkrBokslutPrognos Oktober Utförarstyrelsen-9,1-7,1 Omsorgsnämnden-1,6-12,7 Socialnämnden1,21,8 Bygg- och miljönämnden3,42,4 Kultur- och fritidsnämnden3,90,4 KS anställningsmyndighet9,26,3 Bildningsnämnden17,09,0 Äldrenämnden21,59,7 Samhällsbyggnadsnämnden exkl exploatering21,56,4 Kommunstyrelsen exkl återbet. AFA25,37,4 Barn- och ungdomsnämnden68,211,5 Övriga nämnder och styrelser0,80,7 Summa161,335,9


Ladda ner ppt "Årets resultat 2004-2013, belopp mnkr Preliminärt bokslut 2013 Omsättning ca 8 miljarder kronor Resultat +611 mnkr Budgetavvikelse +658 mnkr Likviditet."

Liknande presentationer


Google-annonser