Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Delårsrapport augusti och helårsprognos 2012. Delår augusti och prognos 2012 Helårsprognos 400 mnkr. Ekonomiperspektivet Nettokostnaderna bedöms öka med.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Delårsrapport augusti och helårsprognos 2012. Delår augusti och prognos 2012 Helårsprognos 400 mnkr. Ekonomiperspektivet Nettokostnaderna bedöms öka med."— Presentationens avskrift:

1 Delårsrapport augusti och helårsprognos 2012

2 Delår augusti och prognos 2012 Helårsprognos 400 mnkr. Ekonomiperspektivet Nettokostnaderna bedöms öka med 2,6 procent. Investeringarna bedöms bli 2,9 miljarder. Likviditeten bedöms till 4,2 miljarder. Resultatet per aug mnkr.

3 Delår augusti och prognos 2012

4

5 Resultat per augusti och prognos Mnkr Aug 2012 Prognos 2012 Utfall 2011 Verksamheterna totalt Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Serviceverksamheter Regiongemensamt Centrala finansiella poster Koncernjusteringspost Totalt

6 Delår augusti och prognos 2012 Hälso- och sjukvård utförare 1, sjukhus MnkrAug 2012Prognos 2012 Sahlgrenska Universitetssjukhuset70,30,0 NU-sjukvården-179,3-185,0 Södra Älvsborgs Sjukhus-102,7-150,0 Skaraborgs Sjukhus-19,60,0 Kungälvs sjukhus-28,5-45,0 Alingsås lasarett-13,7-5,0 Frölunda Specialistsjukhus-1,30,0 Angereds Närsjukhus-3,00,0 Sahlgrenska International Care AB0,70,2 Totalt -277,1-384,8

7 Delår augusti och prognos 2012 Prognos centrala finansiella poster Koncernbanken106 mnkr Moderförvaltningen581 mnkr Totalt687 mnkr

8 Delår augusti och prognos 2012 Moderförvaltningen 2012 mnkr PrognosBudget Statsbidrag handikapp Statsbidrag ”Kömiljarden” Interndebiterade pensioner Återbetalning AFA Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Pensionskostnader LÖF Avsatt för hyror, strat. insatser mm Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Res 1; Verksamhetens nettokostn

9 Delår augusti och prognos 2012 Moderförvaltningen 2012 mnkrPrognos Budget Skatt Utjämningsbidrag Statsbidrag ”Sjukskrivningsmiljarden” Statsbidrag läkemedelsförmånen Regionbidrag Finansiellt netto -5 0 Reversränta LÖF Ränta pensionsskuld Resultat Koncernbidrag 17 4 Res 3; Årets resultat

10 Delår augusti och prognos 2012 Koncernens nettolikviditet

11 Delår augusti och prognos 2012 Hälso- och sjukvård MnkrAug 2012 Aug 2011 Prognos 2012 Budget 2012 Utfall 2011 Hälso- och sjukvård

12 Delår augusti och prognos 2012 Hälso- och sjukvård - Företrädare MnkrAug 2012Prognos 2012 HSN norra Bohuslän22,83,2 HSN Dalsland42,010,3 HSN Trestad11,20,0 HSN mellersta Bohuslän1,6-6,6 HSN Göteborg, centrum-väster71,717,3 HSN Mittenälvsborg6,8-16,4 HSN södra Bohuslän0,1-29,4 HSN Sjuhärad24,717,9 HSN västra Skaraborg34,813,2 HSN östra Skaraborg24,6-1,2 HSN Göteborg, Hisingen48,3-13,0 HSN nord-östra Göteborg32,1-31,0 Totalt 320,7-35,8

13 Delår augusti och prognos 2012 Hälso- och sjukvård utförare 1, sjukhus MnkrAug 2012Prognos 2012 Sahlgrenska Universitetssjukhuset70,30,0 NU-sjukvården-179,3-185,0 Södra Älvsborgs Sjukhus-102,7-150,0 Skaraborgs Sjukhus-19,60,0 Kungälvs sjukhus-28,5-45,0 Alingsås lasarett-13,7-5,0 Frölunda Specialistsjukhus-1,30,0 Angereds Närsjukhus-3,00,0 Sahlgrenska International Care AB0,70,2 Totalt -277,1-384,8


Ladda ner ppt "Delårsrapport augusti och helårsprognos 2012. Delår augusti och prognos 2012 Helårsprognos 400 mnkr. Ekonomiperspektivet Nettokostnaderna bedöms öka med."

Liknande presentationer


Google-annonser