Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Delårsrapport augusti och helårsprognos 2012. Delår augusti och prognos 2012 Helårsprognos 400 mnkr. Ekonomiperspektivet Nettokostnaderna bedöms öka med.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Delårsrapport augusti och helårsprognos 2012. Delår augusti och prognos 2012 Helårsprognos 400 mnkr. Ekonomiperspektivet Nettokostnaderna bedöms öka med."— Presentationens avskrift:

1 Delårsrapport augusti och helårsprognos 2012

2 Delår augusti och prognos 2012 Helårsprognos 400 mnkr. Ekonomiperspektivet Nettokostnaderna bedöms öka med 2,6 procent. Investeringarna bedöms bli 2,9 miljarder. Likviditeten bedöms till 4,2 miljarder. Resultatet per aug 1 118 mnkr.

3 Delår augusti och prognos 2012

4

5 Resultat per augusti och prognos Mnkr Aug 2012 Prognos 2012 Utfall 2011 Verksamheterna totalt446 -426-372 Hälso- och sjukvård218-426-321 Tillväxt och utveckling44 -42-50 Serviceverksamheter981747 Regiongemensamt 8625-49 Centrala finansiella poster672 687-464 Koncernjusteringspost0139-22 Totalt 1 118400-858

6 Delår augusti och prognos 2012 Hälso- och sjukvård utförare 1, sjukhus MnkrAug 2012Prognos 2012 Sahlgrenska Universitetssjukhuset70,30,0 NU-sjukvården-179,3-185,0 Södra Älvsborgs Sjukhus-102,7-150,0 Skaraborgs Sjukhus-19,60,0 Kungälvs sjukhus-28,5-45,0 Alingsås lasarett-13,7-5,0 Frölunda Specialistsjukhus-1,30,0 Angereds Närsjukhus-3,00,0 Sahlgrenska International Care AB0,70,2 Totalt -277,1-384,8

7 Delår augusti och prognos 2012 Prognos centrala finansiella poster Koncernbanken106 mnkr Moderförvaltningen581 mnkr Totalt687 mnkr

8 Delår augusti och prognos 2012 Moderförvaltningen 2012 mnkr PrognosBudget Statsbidrag handikapp 32 32 Statsbidrag ”Kömiljarden” 208 150 Interndebiterade pensioner 1 750 1 650 Återbetalning AFA 560 0 Övriga intäkter 117 116 Verksamhetens intäkter 2 667 1 948 Pensionskostnader-2 838-2 688 LÖF -151 -151 Avsatt för hyror, strat. insatser mm -693 -564 Övriga kostnader -14 -14 Verksamhetens kostnader-3 696-3 417 Res 1; Verksamhetens nettokostn-1 029-1 469

9 Delår augusti och prognos 2012 Moderförvaltningen 2012 mnkrPrognos Budget Skatt 31 902 31 440 Utjämningsbidrag 4 551 4 462 Statsbidrag ”Sjukskrivningsmiljarden” 112 80 Statsbidrag läkemedelsförmånen 3 648 3 780 40 214 39 762 Regionbidrag -38 119 -38 119 Finansiellt netto -5 0 Reversränta LÖF -27 -32 Ränta pensionsskuld -470 -428 Resultat 2 564 -286 Koncernbidrag 17 4 Res 3; Årets resultat 581 -282

10 Delår augusti och prognos 2012 Koncernens nettolikviditet 2008-2012

11 Delår augusti och prognos 2012 Hälso- och sjukvård MnkrAug 2012 Aug 2011 Prognos 2012 Budget 2012 Utfall 2011 Hälso- och sjukvård 224179-376-91-410

12 Delår augusti och prognos 2012 Hälso- och sjukvård - Företrädare MnkrAug 2012Prognos 2012 HSN norra Bohuslän22,83,2 HSN Dalsland42,010,3 HSN Trestad11,20,0 HSN mellersta Bohuslän1,6-6,6 HSN Göteborg, centrum-väster71,717,3 HSN Mittenälvsborg6,8-16,4 HSN södra Bohuslän0,1-29,4 HSN Sjuhärad24,717,9 HSN västra Skaraborg34,813,2 HSN östra Skaraborg24,6-1,2 HSN Göteborg, Hisingen48,3-13,0 HSN nord-östra Göteborg32,1-31,0 Totalt 320,7-35,8

13 Delår augusti och prognos 2012 Hälso- och sjukvård utförare 1, sjukhus MnkrAug 2012Prognos 2012 Sahlgrenska Universitetssjukhuset70,30,0 NU-sjukvården-179,3-185,0 Södra Älvsborgs Sjukhus-102,7-150,0 Skaraborgs Sjukhus-19,60,0 Kungälvs sjukhus-28,5-45,0 Alingsås lasarett-13,7-5,0 Frölunda Specialistsjukhus-1,30,0 Angereds Närsjukhus-3,00,0 Sahlgrenska International Care AB0,70,2 Totalt -277,1-384,8


Ladda ner ppt "Delårsrapport augusti och helårsprognos 2012. Delår augusti och prognos 2012 Helårsprognos 400 mnkr. Ekonomiperspektivet Nettokostnaderna bedöms öka med."

Liknande presentationer


Google-annonser