Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsredovisning 2003 – utdrag. Positivt resultat för tredje året i rad Resultatet 115 mkr 94 mkr bättre än förra året 43 mkr bättre än budget Beställda.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsredovisning 2003 – utdrag. Positivt resultat för tredje året i rad Resultatet 115 mkr 94 mkr bättre än förra året 43 mkr bättre än budget Beställda."— Presentationens avskrift:

1 Årsredovisning 2003 – utdrag

2 Positivt resultat för tredje året i rad Resultatet 115 mkr 94 mkr bättre än förra året 43 mkr bättre än budget Beställda volymer har kunnat levereras

3 Finanserna stärks ytterligare Positivt kassaflöde från verksamheterna har använts till: – egenfinansiering av investeringar – amortering av nettolåneskulden Nettolåneskulden mer än halverad Skulden till Göteborgs stad slutamorterad

4 Personal Antalet anställda oförändrat, 48 675 Antalet årsarbetare ökat med 200, 43 546 Användandet av bemanningsföretag har successivt minskat Personalkostnaderna har ökat med 831 mkr, 4,9 procent

5 Resultaträkning 2003 2002 % Verksamhetens intäkter 9 624 8 959 7,4 Verksamhetens kostnader-32 418 -30 763 5,4 Avskrivningar -987 -1 011 -2,4 Verksamhetens nettokostn.-23 780 -22 814 4,2 Skatteintäkter21 804 20 865 4,5 Generella statsbidrag 2 267 2 151 5,4 Finansnetto -176 -179 -1,7 Resultat före extraordinära poster 115 22 Minoritetsintressen 0 Årets resultat 115 21

6 Balansräkning 2003 2002 Anläggningstillgångar 8 804 8 655 Omsättningstillgångar 3 225 3 694 Tillgångar 12 029 12 349 Eget kapital 1 537 1 413 Minoritetsintressen 3 3 Avsättningar 3 346 3 862 Skulder 7 142 8 070 Eget kapital, avsättn, eget kapital 12 029 12 349

7 Resultat för verksamheterna Utfall 2003 Utfall 2002 Hälso- och sjukvård -377 -877 Regional utveckling 17 42 Kollektivtrafik 0 0 Serviceverksamheter 21 61 Regiongemensamt 69 71 Centrala finansielle poster 385 724 TOTALT 115 21

8 Resultat jämfört med budget Mkr

9 Nettokostnadsutveckling och skatteintäkter/statsbidragsutveckling i procent Procent

10 Nettolåneskulden 1999-2003 Mkr

11 Internt tillförda medel jämfört med investeringsnivån Mkr

12 Intäkter 2003, sammanlagt 33 777 Mkr

13 Kostnader 2003, sammanlagt 33 662 Mkr

14 Fördelning av skatter

15 Nyckeltal 2003 Verksamhetens nettokostnad, mkr -23 780 Finansnetto, mkr -175 Årets resultat, mkr 115 Nettoinvesteringar, mkr 1127 Balansomslutning, mkr 12 029 Eget kapital, mkr 1 537 Nettolåneskuld, mkr -921

16 Nyckeltal Soliditet exkl ansvarsförbindelse 13% Soliditet inkl ansvarsförbindelse -134% Lånefinansieringsgrad 10% Regionskattesats 10,25% Antal anställda 48 675 Befolkning i Västra Götaland 1 514 992

17 Nettokostnadsutveckling 2000–2003

18 Resultatutveckling 1999–2003

19 Detta hände varje dag i regionen under 2003! Varje dag… …gjordes 10 816 besök på våra vårdcentraler …gjordes 6 762 besök på våra sjukhus …föddes 46 barn på våra sjukhus …utfördes 83 tolktimmar för döva …kördes 24 000 mil med Västtrafiks fordon (6 varv runt jordklotet) …kom 1 233 besökare till Botaniska trädgården …kom 238 besökare till Naturhistoriska museet …såg 5 753 biotittare över hela landet på någon av Film i Västs samproducerade filmer Det kom i snitt 589 personer till varje föreställning som GöteborgsOperan genomförde Till varje konsert som Göteborgs Symfoniker genomförde kom i snitt 691 besökare

20 Västra Götalandsregionen är till för medborgarna Ett gott arbete utförs av människor som mår bra Att ha en välskött ekonomi är att ta ansvar Västra Götalandsregionen är en drivande aktör och en avancerad kunskapsorganisation

21


Ladda ner ppt "Årsredovisning 2003 – utdrag. Positivt resultat för tredje året i rad Resultatet 115 mkr 94 mkr bättre än förra året 43 mkr bättre än budget Beställda."

Liknande presentationer


Google-annonser