Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsredovisning 2003 – utdrag. Positivt resultat för tredje året i rad Resultatet 115 mkr 94 mkr bättre än förra året 43 mkr bättre än budget Beställda.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsredovisning 2003 – utdrag. Positivt resultat för tredje året i rad Resultatet 115 mkr 94 mkr bättre än förra året 43 mkr bättre än budget Beställda."— Presentationens avskrift:

1 Årsredovisning 2003 – utdrag

2 Positivt resultat för tredje året i rad Resultatet 115 mkr 94 mkr bättre än förra året 43 mkr bättre än budget Beställda volymer har kunnat levereras

3 Finanserna stärks ytterligare Positivt kassaflöde från verksamheterna har använts till: – egenfinansiering av investeringar – amortering av nettolåneskulden Nettolåneskulden mer än halverad Skulden till Göteborgs stad slutamorterad

4 Personal Antalet anställda oförändrat, Antalet årsarbetare ökat med 200, Användandet av bemanningsföretag har successivt minskat Personalkostnaderna har ökat med 831 mkr, 4,9 procent

5 Resultaträkning % Verksamhetens intäkter ,4 Verksamhetens kostnader ,4 Avskrivningar ,4 Verksamhetens nettokostn ,2 Skatteintäkter ,5 Generella statsbidrag ,4 Finansnetto ,7 Resultat före extraordinära poster Minoritetsintressen 0 Årets resultat

6 Balansräkning Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Tillgångar Eget kapital Minoritetsintressen 3 3 Avsättningar Skulder Eget kapital, avsättn, eget kapital

7 Resultat för verksamheterna Utfall 2003 Utfall 2002 Hälso- och sjukvård Regional utveckling Kollektivtrafik 0 0 Serviceverksamheter Regiongemensamt Centrala finansielle poster TOTALT

8 Resultat jämfört med budget Mkr

9 Nettokostnadsutveckling och skatteintäkter/statsbidragsutveckling i procent Procent

10 Nettolåneskulden Mkr

11 Internt tillförda medel jämfört med investeringsnivån Mkr

12 Intäkter 2003, sammanlagt Mkr

13 Kostnader 2003, sammanlagt Mkr

14 Fördelning av skatter

15 Nyckeltal 2003 Verksamhetens nettokostnad, mkr Finansnetto, mkr -175 Årets resultat, mkr 115 Nettoinvesteringar, mkr 1127 Balansomslutning, mkr Eget kapital, mkr Nettolåneskuld, mkr -921

16 Nyckeltal Soliditet exkl ansvarsförbindelse 13% Soliditet inkl ansvarsförbindelse -134% Lånefinansieringsgrad 10% Regionskattesats 10,25% Antal anställda Befolkning i Västra Götaland

17 Nettokostnadsutveckling 2000–2003

18 Resultatutveckling 1999–2003

19 Detta hände varje dag i regionen under 2003! Varje dag… …gjordes besök på våra vårdcentraler …gjordes besök på våra sjukhus …föddes 46 barn på våra sjukhus …utfördes 83 tolktimmar för döva …kördes mil med Västtrafiks fordon (6 varv runt jordklotet) …kom besökare till Botaniska trädgården …kom 238 besökare till Naturhistoriska museet …såg biotittare över hela landet på någon av Film i Västs samproducerade filmer Det kom i snitt 589 personer till varje föreställning som GöteborgsOperan genomförde Till varje konsert som Göteborgs Symfoniker genomförde kom i snitt 691 besökare

20 Västra Götalandsregionen är till för medborgarna Ett gott arbete utförs av människor som mår bra Att ha en välskött ekonomi är att ta ansvar Västra Götalandsregionen är en drivande aktör och en avancerad kunskapsorganisation

21


Ladda ner ppt "Årsredovisning 2003 – utdrag. Positivt resultat för tredje året i rad Resultatet 115 mkr 94 mkr bättre än förra året 43 mkr bättre än budget Beställda."

Liknande presentationer


Google-annonser