Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2016-09-24Sid 1 Tillsammans gör vi skillnad Mödra- och barnhälsovårdens arbete med ANDT-frågor 26 jan 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2016-09-24Sid 1 Tillsammans gör vi skillnad Mödra- och barnhälsovårdens arbete med ANDT-frågor 26 jan 2012."— Presentationens avskrift:

1 2016-09-24Sid 1 Tillsammans gör vi skillnad Mödra- och barnhälsovårdens arbete med ANDT-frågor 26 jan 2012

2 2016-09-24Sid 2 Folkhälsoinstitutets intentioner Främja hälsa och förebygga sjukdomar och skador. Fästa särskild vikt vid de grupper som är utsatta för de största hälsoriskerna. Vara vetenskapligt förankrade.

3 Alkohol - en folkhälsofråga även för ofödda barn och småbarn Mödrahälsovård - hälsokontroll under graviditet 99% av alla gravida kommer till MHV 8 – 10 besök hos barnmorskan under graviditeten I Sverige föds ca 100 000 barn per år Barnhälsovård - alla barn kommer till BVC Två föräldrar per barn ger informationsmöjligheter 2016-09-24Sid 3

4 24/09/2016Page 4 Vad kan uträttas inom mödra- och barnhälsovården?  Identifiera skadlig konsumtion  Informera om alkohol och dess effekter på det ofödda barnet  Informera småbarnsföräldrar om hur barn kan uppleva föräldrars alkoholkonsumtion  Motivera till sunda levnadsvanor

5 Målet med alkoholpreventivt arbete på BVC Att föräldrar tänker igenom hur deras alkoholvanor påverkar barnen Arbetet möjliggörs genom att alla föräldrar kommer till BVC lyssnar på professionella råd de vill vara bra föräldrar är förändringsbenägna de vill vara förebilder för sina barn 2016-09-24Sid 5

6 Ändrade attityder och ökad tillgänglighet Äldre barnaföderskor Ändrade sociala mönster Ökad alkoholkonsumtion Tabubelagt ämne? Kunskap om alkoholens påverkan på det ofödda barnet? Fler kvinnor dricker mer och oftare Foto: K.Envall 2016-09-24Sid 6

7 Marknadsföring? Nya alkoholsorter, t.ex. cider och alkoläsk Ny förpackningsform, lådvin svarade för 46% av vinförsäljningen år 2003 2016-09-24Sid 7

8 Forskning visar att Alkoholskador kan förebyggas genom – identifiering av skadlig konsumtion – motivationshöjande insatser och stöd Resultat: Minskad alkoholkonsumtion Färre alkoholskador (Källa: Göransson & Magnusson, KI,2004) 2016-09-24Sid 8

9 Tidig information viktig! Nybildningen av celler avstannar när alkohol tillförs! Hjärnan utvecklas från tredje fosterveckan Tillväxten är snabbast mellan graviditetsvecka 10 och 20 (>100 000 nervceller bildas per minut!!) 2016-09-24Sid 9

10 Risk för fosterskador redan vid måttligt intag av alkohol! 2016-09-24Sid 10 Forskningsdata: Intag av 10 – 12 gram/dag eller 70 gram/vecka under första trimestern ökar risken för fosterskador! OBS! Särskilda risker! Intag av 50 – 60 gram vid enstaka episod (berusningsdrickande)

11 Standardglas 10 – 12 g alkohol 2016-09-24Sid 11

12 Barnet har alkohol i blodet! Alkoholen passerar placenta Barnet har samma alkoholhalt i blodet som mamman Det tar längre tid för barnet än för mamman att göra sig av med alkoholen 2016-09-24Sid 12

13 Sid 13

14 1999 Larm om alkohol och graviditet 30 % av de gravida i Stockholm drack alkohol under graviditeten! (Göransson&Magnusson, KI) 2003 Barnmorskorna fokuserar frågan 16 % av de gravida i Stockholm drack alkohol under graviditeten! (Göransson&Magnusson,KI) 2006 Ytterligare aktivt arbete 10 % av de gravida i Stockholm drack alkohol under graviditeten! 2016-09-24Sid 14

15 Nationell studie 8 % dricker under graviditet (Holmqvist, Linköpings universitet) Sid 15 Uppmärksamhetsveckan 2008

16 2016-09-24Sid 16 Glädjande siffror… Riskbruksprojektets sista uppföljningsstudie 20106 % dricker under graviditet (Malmsten, Linköpings universitet)

17 2016-09-24Sid 17 Strategi Nyckelpersoner Uppdrag, handlingsplaner Vetenskap

18 2016-09-24Sid 182016-09-24Sid 18 Organisation Chefer/beslutsfattarePolitiker Projektledare Kontaktpersoner Verksamhet Samordnare Utbildare

19 2016-09-24Sid 19 Vem ger uppdraget? En seriös uppdragsgivare väntar sig resultat

20 2016-09-24Sid 20 Förutsättningar för att arbeta med ANDT-frågor Tillsy Förståelse Vilja Kunskap

21 2016-09-24Sid 21

22 Samverkan

23 2016-09-24Sid 23 Fortbildning/uppföljning Lokala utbildningar Handledning Konferenser Nätverk och nätverksträffar Utbildningsmaterial Utvärdering

24 24/09/2016Page 24 Education of midwives in handling the risky drinking issue in ANC Midwifery clinics

25 24/09/2016Page 25 Proportion of education, 3 days or more increased in all professionals All projects MHC (Maternity Health Care) PHC Nurses 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2008 Follow-up 2005 Baseline PHC Physicians OHS Nurses OHS Physicians Holmqvist and Nilsen, Linköping University, Sweden

26 24/09/2016Page 26 Uppskattning hos barnmorskor av den egna kompetensen i alkoholfrågor

27 2016-09-24Sid 27 Alkohol kan orsaka skador på det ofödda barnet! Ingen vill skada sitt barn! Skador kan förebyggas till 100% (!) genom identifiering information utvärdering! Att utbilda barnmorskor och sjuksköterskor inom BHV i ANDT-frågor ökar medvetenheten! Det finns goda skäl att arbeta med frågan inom MHV och BHV


Ladda ner ppt "2016-09-24Sid 1 Tillsammans gör vi skillnad Mödra- och barnhälsovårdens arbete med ANDT-frågor 26 jan 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser