Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barn som anhöriga till föräldrar med missbruk m.m. Regeringsuppdrag 2011 – 2014 Gemensamt med FHI och SKL.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barn som anhöriga till föräldrar med missbruk m.m. Regeringsuppdrag 2011 – 2014 Gemensamt med FHI och SKL."— Presentationens avskrift:

1 Barn som anhöriga till föräldrar med missbruk m.m. Regeringsuppdrag 2011 – 2014 Gemensamt med FHI och SKL

2 Uppdraget Utgår ifrån regeringens ANDT-strategi, mål 2 och 3: 2. Skydda barn mot skadliga effekter av ANDT: 1.Färre barn ska födas med skador orsakade av ANDT 2.Barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning ska erbjudas ändamålsenligt stöd 3. Successivt minska antalet barn och unga som börjar använda ANDT + Stöd till implementering av 2 g § HSL (+ PSL) + Barn i familjer där det förekommer våld

3 Barn i riskmiljö (FHI) Barn som anhöriga (SoS) Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård (SKL) Uppdraget – olika målgrupper

4 Problemanalys – skilda spår Barn och unga med symtom Föräldrar med allvarliga svårigheter Oro, ängslan Ont i magen Självskadebeteende Ätstörningar Koncentrationssvårigheter Missbruk Kriminalitet Utagerande Depression Traumatisering etc… Missbruk/beroende Depression Våld Psykisk sjukdom Neuropsykiatriska svårigheter Demens Cancer Suicid/försök MS, ALS Bilolycka etc…

5 Problemanalys – se samband Barn och unga med symtom Föräldrar med allvarliga svårigheter Grad av överlappning?

6 Problemanalys – brister Implementeringen av 2 g § HSL bara i sin början och stor variation Brister i samarbetet mellan missbruks/beroendevård och socialtjänstens barn- och ungdomsvård Saknas evidens för metoder för stöd Saknas systematisk uppföljning Individperspektivet dominerar – brist på helhetssyn och familjeperspektiv i hälso- och sjukvård i socialtjänst i förskola/skola.

7 Problemanalys – konsekvenser för barn och unga Risk för sämre skolresultat, psykisk och somatisk ohälsa Mycket är gemensamt för olika grupper Oro Familjehemligheter Tystnad och obesvarade frågor Ansvar Skuld Skam Föräldrars tillgänglighet Familjeklimat Vardag Flera svårigheter samtidigt

8 Problemanalys – barns och ungas behov Syfte: Bra här och nu + förebygga senare problem Differentiering: Anpassa efter behov enligt insatstrappa Hantera risk och skydd Trygghet Trygg anknytning Fungerande struktur i vardagen (t.ex. behov av praktisk hjälp) Förskola/skola, kamrater, läxläsning Stöd i övrigt nätverk Begriplighet och sammanhang Adekvat information och svar på frågor Öppen kommunikation i familjen Eventuella ytterligare behov Stöd i föräldraskap Samtals- eller annat direkt stöd till barn och unga Förstå att andra har liknande erfarenheter

9 Missbruk/beroende Samordnade insatser Samarbete SKL Läkemedelsmissbruk Probleminventering Förälder som avlider Seminarium Kartläggning stöd Utvärdering stöd KÖ metoder Ofödda och späda KÖ skador Registerstudie Kartläggning stöd Seminarium Somatisk sjukdom Kartläggning behov Utvärdering stöd KÖ metoder Alla barn o unga NkA - långsiktighet Sprida kunskap Utvecklingsregioner Forskarnätverk Kartläggning barn Inventering infomtrl Kartläggning unga omsorgsgivare Vägledningar Utvärdering metoder Infomaterial Föräldrar med NPF m.fl. Barn som anhöriga – delprojekt Förskola/skola Samarbete Skolverket Medverkan utbildn. Material fsk./skola Våld Utvärdering av bedömning, insatstrappa och fyra metoder för stöd pågår

10 Alla barn och unga i målgruppen NkA – långsiktig spridning av kunskap och erfarenhet Hemsida Seminarier och konferenser Informationsmaterial Forskarnätverk Stöd till systematisk uppföljning Utvecklingsregioner Västra Götaland, Dalarna, Jönköping, Östergötland 7 milj. vardera under två år Hålls ihop av NkA Kartläggning antal barn samt konsekvenser – SU Kunskapssammanfattning – konsekvenser och behov


Ladda ner ppt "Barn som anhöriga till föräldrar med missbruk m.m. Regeringsuppdrag 2011 – 2014 Gemensamt med FHI och SKL."

Liknande presentationer


Google-annonser