Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya samarbetsformer för framtida kompetensförsörjning Malin FerbasMaria Ingvarsson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya samarbetsformer för framtida kompetensförsörjning Malin FerbasMaria Ingvarsson"— Presentationens avskrift:

1 Nya samarbetsformer för framtida kompetensförsörjning Malin FerbasMaria Ingvarsson malin.ferbas@skane.semalin.ferbas@skane.se maria.ingvarsson@skane.semaria.ingvarsson@skane.se

2 Bakgrund Upparbetat samarbete med Arbetsförmedlingen på en övergripande nivå Personalnämndens beslut 2015-05-20

3 Beslutet om introduktionsprogram Uppdrag: I samarbete med Arbetsförmedlingen och Migrationsverket påbörja en pilot med asylsökande personer och personer inskrivna i Arbetsförmedlingens insatser för nyanlända med syfte att korta vägen in på den svenska arbetsmarknaden.

4 Förslag till upplägg I samarbete med Arbetsförmedlingen och Migrationsverket kartlägga vilka personer som har utbildat sig i tredje land, både personer som har uppehållstillstånd och personer i väntan på uppehållstillstånd. Tre prioriterade yrkeskategorier som är läkare, sjuksköterskor och i andra hand tekniker. En pilot för att erbjuda cirka 10 personer med läkar- eller sjuksköterskeutbildning från tredje land praktikplatser och utbildning i svenska med inriktning mot vård. Individuellt anpassa programmet utifrån varje individs kunskaper i svenska och den kliniska vårderfarenheten.

5 Förslag till upplägg av piloten Svenska språket och sjukvårdssvenska Svensk sjukvårdsorganisation Författningar och regelverk i Sverige Auskultation med handledning Piloten kommer att pågå under cirka sex månader Utvärdering och erfarenheter ligger till grund för fortsatt och utökad verksamhet

6 Myndighetssamarbete Samarbete över myndighetsgränser - Migrationsverket - Arbetsförmedlingen - Region Skåne - Länsstyrelsen - Berörda kommuner - SFI

7 Utmaningar Migrationsverkets långa handläggningstid och sekretess - svårt att identifiera läkare och sjuksköterskor under asyltiden Arbetsförmedlingens otillräckliga kunskap om läkare och sjuksköterskor – både utbildningskrav och yrkesutövande SFI – Kommunalt ansvar Nyanländas rörlighet – flytt mellan olika abo, kommunplacering Socialstyrelsens handläggningstider och krav - få godkända lärosäten för komplettering i författningskunskap Individernas olika förutsättningar och erfarenhet, svårt med gemensam utbildningsplan Region Skåne – handledare och praktikplatser i verksamheterna

8 Positiva förutsättningar Stor politisk enighet och tydlig viljeinriktning Prestigelöst samarbete mellan myndigheter Stort behov av kompetens i sjukvården Region Skåne stor aktör med många arbetsplatser

9 Ansökan om prövning av utländsk vårdutbildning Språkkrav Läkare utan specialistutbildning Läkare med specialistutbildning Ettårig högskoleutbildning Medicinskt kunskapsprov AT Provtjänstgöring Kurs i samhälls- och författningskunskap Formell ansökan om legitimation Möjlighet att söka ST-tjänst


Ladda ner ppt "Nya samarbetsformer för framtida kompetensförsörjning Malin FerbasMaria Ingvarsson"

Liknande presentationer


Google-annonser