Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nulägesbild av reformen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nulägesbild av reformen"— Presentationens avskrift:

1 Nulägesbild av reformen

2 Målgrupp Etablering

3 Nyanlända som har fyllt 20 men inte 65 år
Målgrupp Etablering Lagen omfattar: Nyanlända som har fyllt 20 men inte 65 år Unga år och som saknar föräldrar i Sverige

4 Målgrupp Etablering nyanlända som har rest in i landet efter utgången av november 2010 och som har beviljats uppehållstillstånd vid inresan nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd efter utgången av oktober 2010 nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd före utgången av oktober 2010, om de är registrerade och vistas på en mottagningsenhet för asylsökande den 30 november 2010

5 Ett erbjudande vid uppehållstillståndet Ett eller flera samtal
Etablerings -samtal Målgrupp Etablering Ett erbjudande vid uppehållstillståndet Ett eller flera samtal Klargöra yrkes- och utbildningsbakgrund m.m. och behov av stöd Matcha kompetens och boendeort Information om boende och arbete Resulterar i en etableringsplan

6 Rätten gäller ett år from första folkbokföring
Etablerings -samtal Etablerings- plan Målgrupp Etablering Rätten gäller ett år from första folkbokföring Rätten gäller dock inte: förvärvsarbete på heltid går i gymnasieskola inte kan delta på minst 25 % av heltid Aktiviteter på heltid

7 Överhoppningsbar tid – ett år
Etablerings -samtal Etablerings- plan Målgrupp Etablering Högst 24 månader from den dag planen fastställs Överhoppningsbar tid – ett år Etableringsplanen utformas, följs upp och revideras av AF m.fl. Minst sfi, samhällsorientering samt arbetsförberedande insatser Planen upphör när tiden har löpt ut, förvärvsarbete på heltid i minst sex månader eller när studiemedelsberättigad högskoleutbildning påbörjas

8 AF samråder med LST och Migrv och fastställer länstal
Etablerings -samtal Etablerings- plan Bosättning Målgrupp Etablering Överenskommelser AF samråder med LST och Migrv och fastställer länstal LST förhandlar och ingår överenskommelser AF anvisar de med etableringsplan – Migrv anvisar övriga Rätten till EBO kvarstår Sex månaders rätt till anvisning

9 Arbetsförmedlingen ska ha ett valfrihetssystem
Etablerings -samtal Etablerings- plan Bosättning Lots Målgrupp Etablering Arbetsförmedlingen ska ha ett valfrihetssystem Den nyanlända har rätt att välja en godkänd lots – men måste inte Ett ickevals-alternativ

10 - Ett företag eller en organisation, inte ett kommunalt bolag
Etablerings -samtal Etablerings- plan Bosättning Lots Målgrupp Etablering - Ett företag eller en organisation, inte ett kommunalt bolag - En länk mellan den nyanlände och samhället - Stödja så att etableringsplanen realiseras - En arbetsförberedande insats OCH stödja utifrån hela livssituationen Prestations- och resultatbaserad ersättning

11 Deltagande i aktiviteter enligt plan krävs Lika i hela landet
Etablerings -samtal Etablerings- plan Bosättning Lots Etablerings- ersättning Målgrupp Etablering Deltagande i aktiviteter enligt plan krävs Lika i hela landet En lägre ersättning initialt 25, 50, 75 eller 100 procents ersättning Ett glapp – behov av försörjningsstöd

12 Betalas ut i högst 24 månader
Etablerings -samtal Etablerings- plan Bosättning Lots Etablerings- ersättning Målgrupp Etablering Betalas ut i högst 24 månader Arbetsförmedlingen beslutar – Försäkringskassan betalar ut Individuell ersättning Fribelopp

13 Överhoppningsbar period på högst tolv månader vid: - styrkt sjukdom
Etablerings -samtal Etablerings- plan Bosättning Lots Etablerings- ersättning Målgrupp Etablering Överhoppningsbar period på högst tolv månader vid: - styrkt sjukdom - vård av barn med föräldrapenning Ersättningen sätts ned vid ogiltig frånvaro Närvarorapportering från anordnare

14 Tilläggsförmåner för den som har rätt till etableringsersättning
-samtal Etablerings- plan Bosättning Lots Etablerings- ersättning Målgrupp Etablering Tilläggsförmåner för den som har rätt till etableringsersättning - etableringstillägg till hushåll med barn - bostadsersättning till ensamstående utan barn Beslutas och betalas ut av Försäkringskassan

15 Etablerings -samtal Etablerings- plan Bosättning Lots Etablerings- ersättning Målgrupp Etablering Arbetsförmedlingen

16 Arbetsförmedlingen Samordningsansvar Stödja och driva på andra parter Genomföra etableringssamtal Upprätta, följa upp och revidera etableringsplan Anvisa nyanlända med etableringsplan Fatta beslut om etableringsersättning Upphandla och vara uppdragsgivare till lotsar Fastställa länstal Följa upp nyanlända etablering Och förståss: ordinarie verksamhet

17 Etablerings -samtal Etablerings- plan Bosättning Lots Etablerings- ersättning Målgrupp Etablering Arbetsförmedlingen Kommunerna

18 Mottagande och bostadsförsörjning Praktisk hjälp vid bosättning
Kommunerna Mottagande och bostadsförsörjning Praktisk hjälp vid bosättning Medverka vid upprättande av etableringsplan Sfi och annan vuxenutbildning Visst försörjningsstöd Skola, förskoleverksamhet, barnomsorg etc Äldre Övergångsperiod Samhällsorientering

19 Samhällorientering Målgruppen
Ska i första hand bedrivas på modersmålet Varje nyanländ ska erbjudas minst 60 timmar samhällsorientering Bör vara avslutad ett år efter etableringsperiodens start - Kommunen bestämmer ordningen avs. ämnesområden

20 Samhällorientering - Kommunen får uppdra åt andra att anordna
- Kommunen ger intyg efter avslutad samhällsorientering - Kommunen ska tillse att personer som undervisar har - lämplig pedagogisk förmåga - ämneskunskap - väl behärskar svenska samt annat språk

21 Besluta om etableringstillägg och bostadsersättning
-samtal Etablerings- plan Bosättning Lots Etablerings- ersättning Målgrupp Insatser Arbetsförmedlingen Kommunerna FK Besluta om etableringstillägg och bostadsersättning Betala ut etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning Och förståss: Ordinarie uppdrag

22 Verka för beredskap och kapacitet i kommunerna Träffa överenskommelser
Etablerings -samtal Etablerings- plan Bosättning Lots Etablerings- ersättning Målgrupp Etablering Arbetsförmedlingen Kommunerna FK LST Verka för beredskap och kapacitet i kommunerna Träffa överenskommelser Främja samverkan Stödja kommuner i samordningen av kommunal verksamhet såsom sfi och samhällsorientering Samråda om länstal

23 Kartlägga individens bakgrund under asyltiden
Etablerings -samtal Etablerings- plan Bosättning Lots Etablerings- ersättning Målgrupp Etablering Arbetsförmedlingen Kommunerna FK LST MigrV Kartlägga individens bakgrund under asyltiden Ta fram nationell prognos för nyanlända Ansvara för bosättning av vissa personer Besluta om statlig ersättning till kommuner och landsting

24 Etablerings -samtal Etablerings- plan Bosättning Lots Etablerings- ersättning Målgrupp Etablering Arbetsförmedlingen Kommunerna FK LST MigrV

25 Etablerings -samtal Etablerings- plan Bosättning Lots Etablerings- ersättning Målgrupp Etablering Arbetsförmedlingen Kommunerna FK LST MigrV

26 Utmaningar & frågetecken

27 Utmaningar & utvecklingsområden
- Af + Kommunerna / Kommunerna + Af - Sfi + Af = sant? - Nationellt - lokalt - Rehabilitering - Regionalisering/interkommunalisering - s.k. glappet - Över 25 % - under 25%

28 Utmaningar & utvecklingsområden
- 25-, 50-, eller 75 % = samsyn - Praktisk handläggning? - Kortidsutbildade och analfabeter? - Lotsarnas uppdrag och ersättningar? - Kommunernas organisation?


Ladda ner ppt "Nulägesbild av reformen"

Liknande presentationer


Google-annonser