Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialdepartementet Regeringens satsning på de mest sjuka äldre.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialdepartementet Regeringens satsning på de mest sjuka äldre."— Presentationens avskrift:

1 Socialdepartementet Regeringens satsning på de mest sjuka äldre

2 Socialdepartementet Äldresamordning Förbättra vården och omsorgen för de mest sjuka äldre Stärka incitament och förutsättningar för landsting och kommuner Resultatbaserade mål Integrerad del av ordinarie verksamhet Satsning drygt fyra miljarder 2011-2014

3 Socialdepartementet Definition Mest sjuka äldre är personer 65 år eller äldre som har omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av åldrande, skada eller sjukdom.

4 Socialdepartementet Mål Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg.

5 Socialdepartementet Mål för äldresatsningen Skapa samverkan och samordning God hälsa, vård och omsorg God och säker läkemedelsanvändning God vård i livets slutskede God vård vid demenssjukdom Bättre ta tillvara individens och anhörigas resurser och synpunkter Utveckla kunskap, kvalitet och kompetens

6 Socialdepartementet Överenskommelse staten - Sveriges Kommuner och Landsting 2012 Grundläggande krav Stöd till långsiktigt förbättringsarbete Prestations-/resultatersättning Patient- och brukarperspektiv Öppna jämförelser för äldre

7 Socialdepartementet Grundläggande krav Struktur för ledning och styrning i samverkan Handlingsplan för förbättringar Ledningssystem för kvalitet

8 Socialdepartementet Långsiktigt förbättringsarbete Utvecklingsledare Ledningskraft Försöksverksamheter Kvalitetsregister

9 Socialdepartementet Prestations/resultatersättning God vård i livets slutskede Preventivt arbetssätt God vård vid demenssjukdom God läkemedelsbehandling för äldre Sammanhållen vård och omsorg

10 Socialdepartementet God vård i livets slutskede 50 mkr till dem som registrerar 70 procent eller fler av dödsfallen i Svenska palliativregistret 20 mkr till dem som i minst 60 procent av dödsfallen genomfört ett brytpunktssamtal (av dem som uppnått 70 procent täckningsgrad)

11 Socialdepartementet Nationellt kunskapsstöd En vägledning om etik och bemötande samt samverkan mellan vård- och omsorgsgivare. Nationella riktlinjer att använda som stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas. En kartläggning och verktyg för uppföljning (indikatorer) av hur vården i livets slutskede ser ut idag.

12 Socialdepartementet Nationellt vårdprogram Giltigt för alla professioner och vårdformer Gälla i alla delar av landet Stöd i den dagliga vården Del av underlag för planering av den regionala och lokala palliativa vården Ge förutsättningar för förbättrad palliativ vård tillsammans med Palliativregistret

13 Socialdepartementet Följ äldresamordnarens arbete Blogg www.de-mest-sjuka-aldre.se Twitter @mestsjukaaldre Hemsida www.regeringen.se/demestsjukaaldre


Ladda ner ppt "Socialdepartementet Regeringens satsning på de mest sjuka äldre."

Liknande presentationer


Google-annonser