Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AT-utbildning 19-20 februari 2014 Försäkringskassans ansvar och uppdrag i sjukförsäkringsprocessen Camilla Nohammar, Försäkringskassan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AT-utbildning 19-20 februari 2014 Försäkringskassans ansvar och uppdrag i sjukförsäkringsprocessen Camilla Nohammar, Försäkringskassan."— Presentationens avskrift:

1 AT-utbildning 19-20 februari 2014 Försäkringskassans ansvar och uppdrag i sjukförsäkringsprocessen Camilla Nohammar, Försäkringskassan

2 AT-utbildning 19-20 februari 2014 Innehåll En enklare sjukförsäkringsprocess Arbetsmetoder Förstärkt samarbete med Arbetsförmedlingen

3 AT-utbildning 19-20 februari 2014 Sjukförsäkringen fungerar väl… 97 av 100 som ansöker om sjukpenning får det 85 procent får den utbetalad inom 30 dagar 65 procent är tillbaka i arbete inom två månader Sjukfrånvaro på europeisk nivå …trots det är förtroendet lågt för Försäkringskassan och sjukförsäkringen

4 AT-utbildning 19-20 februari 2014 Vad vill vi med en enklare sjukförsäkringsprocess? Genomlysa sjukförsäkringsprocessen utifrån ett kundperspektiv Öka förtroendet för sjukförsäkringen Ge ett förbättrat stöd till individer med särskilda behov Tillsammans med hälso- och sjukvården, Arbetsförmedlingen och arbetsgivare.

5 AT-utbildning 19-20 februari 2014 Utifrån ett kundperspektiv finns tre olika behov: Insikter från nulägeskartläggningen: Olika kunder – olika behov Kunder som enbart behöver ersättning för den tid de varit sjuka. Kunder som är tillfälligt sjuka och kommer att gå tillbaka i sitt vanliga arbete. Är inte i behov av insatser eller stöd. Kunder med behov av personlig kontakt, insatser och stöd för att återgå i arbete så snart som möjligt/hitta en långsiktig och hållbar lösning.

6 AT-utbildning 19-20 februari 2014 Samlad kundfront (Tidig bedömning/Fortsatt bedömning) Tidigare kunna identifiera kunder med behov av stöd och insatser Förkorta handläggningstiden för enklare sjukfall Göra det enklare för kunder och läkare att få kontakt med rätt person på Försäkringskassan

7 AT-utbildning 19-20 februari 2014 SASSAM  Strukturerad  Arbetsmetodik för  Sjukfallsutredning och  SAMordnad rehabilitering

8 AT-utbildning 19-20 februari 2014 Syfte med SASSAM Individen i centrum Helhetsbild Samla in och ge information! Utreda och klarlägga behov av rehabiliteringsinsatser Utredning inför beslut för att kunna dra ”rätt” slutsatser

9 AT-utbildning 19-20 februari 2014 SASSAM - kartan - ett pedagogiskt hjälpmedel

10 AT-utbildning 19-20 februari 2014 S ASSAM-kartläggning - INDIVID  Kroppsfunktioner  Psykiska funktioner  Stress - psykosomatik  Substansintag  Historik  Övrigt

11 AT-utbildning 19-20 februari 2014 SASSAM-kartläggning - OMGIVNING  Sociala förhållanden  Arbetsförhållanden  Utbildning  Fritidsintressen  Professionellt nätverk  Övrigt

12 AT-utbildning 19-20 februari 2014 SASSAM - motivation och planering Motivation - Förändringsprocesser - Motiverande samtalsmetodik Sammanfattning - planering - Analys - Åtgärder

13 AT-utbildning 19-20 februari 2014 Vad är ett avstämningsmöte? Möte med person som är sjukskriven, Försäkringskassan och minst en annan part som kan påverka den sjukskrivnes situation Annan part kan vara läkare, arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, facklig representant, stödperson Försäkringskassan sammankallande part Vanligt att ha mötet på vårdcentral/vårdklinik

14 AT-utbildning 19-20 februari 2014 Syfte med avstämningsmöte Klarlägga vad individen på grund av sjukdom kan och inte kan göra Ta ställning till vilka åtgärder som krävs för att individen komma tillbaka till arbete Samsyn – berörda parter träffas tillsammans Ta ställning till vilka åtgärder som krävs för att individen ska kunna komma tillbaka till arbete Upprätta en ”Plan för återgång i arbete”

15 AT-utbildning 19-20 februari 2014 Frågeställningar Deltidssjukskrivning Anpassning/Omplacering Rehabiliteringsinsatser Byte av arbetsplats/arbetsgivare? Ansvar och tidplan för insatser kan belysas i plan för återgång i arbete.

16 AT-utbildning 19-20 februari 2014 När avstämningsmöte? Vid behov kalla till avstämningsmöte Tidigt och aktiva insatser kopplat till rehabkedjan Impuls kan lämnas från olika aktörer, men FK sammankallar berörda parter

17 AT-utbildning 19-20 februari 2014 Förstärkt samarbete med Arbetsförmedlingen

18 Presentationstitel Månad 200X Sida 18 Varför ska vi samarbeta? ”… öka tryggheten för den enskilde, i de situationer där den enskilde har behov av stöd från båda myndigheterna för återgång i arbete.” Regleringsbrevet till Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 2013

19 Presentationstitel Månad 200X Sida 19 Hur ska vi samarbeta? Tidigt och aktivt – i rehabiliteringskedjan – rusta människor för arbetslivet Gemensamt – Kartläggning – stöd under aktiva rehabiliteringsinsatser Anpassat – efter kundens behov – efter kundens situation/förutsättningar

20 Presentationstitel Månad 200X Sida 20 Vad kan våra gemensamma kunder förvänta sig? Samordnade insatser, oavsett ersättningsform. Respekt och lyhördhet. Delta i planeringen av insatserna, förstå varför de görs och uppleva dem som meningsfulla.

21 Presentationstitel Månad 200X Sida 21 Gemen- sam kart- läggning Arbetsförberedande insatser Arbetslivsinriktade insatser Arbete, utbildning, (arbetssökande) Konsultativt stöd till arbetsgivare Insatser hos Försäkringskassan tillsammans med arbetsgivare, kommun, ESF och Samordningsförbund Insatser hos Arbetsförmedlingen Samarbetet kring kunden

22 AT-utbildning 19-20 februari 2014 Gemensam kartläggning Kundens egen uppfattning och behov styr vilka aktörer som behöver delta i kartläggningen. Arbetsgivare

23 Presentationstitel Månad 200X Sida 23 Motiverad till arbete? Vad individen vill Vad individen tror sig kunna klara Vad individen tror sig kunna få

24 Presentationstitel Månad 200X Sida 24 Gemensam planering Mål och delmål Gemensamma uppföljningsmöten Planeringen dokumenteras i Försäkringskassans ”Plan för återgång till arbete” och i Arbetsförmedlingens ”Handlingsplan” Båda myndigheterna skall vara uppdaterade – alla steg tas tillsammans

25 Presentationstitel Månad 200X Sida 25 Avslut När ska samarbetet avslutas? När målet är uppnått i den gemensamma planen När kunden inte längre behöver vårt gemensamma stöd Hur ska samarbetet avslutas? Gemensamt avslutsmöte


Ladda ner ppt "AT-utbildning 19-20 februari 2014 Försäkringskassans ansvar och uppdrag i sjukförsäkringsprocessen Camilla Nohammar, Försäkringskassan."

Liknande presentationer


Google-annonser