Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Yhmyndigheten.se Lanseringskonferens valideringsinfo.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Yhmyndigheten.se Lanseringskonferens valideringsinfo.se."— Presentationens avskrift:

1 yhmyndigheten.se Lanseringskonferens valideringsinfo.se

2 yhmyndigheten.se Myndigheten för yrkeshögskolan Generaldirektör Pia Enochsson hälsar välkommen och ger en introduktion till myndighetens roll i arbetet med kompetensförsörjning

3 yhmyndigheten.se På fredag tar jag examen och på måndag börjar jag jobba!

4 yhmyndigheten.se Ny myndighet 1 juli 2009 med uppdrag att – i nära samverkan med näringslivet Analysera kompetensbehov Besluta om Yh-utbildningar, Ge stöd till utbildningsanordnare Granska utbildningarnas resultat. Ge stöd till validering Nationell samordningspunkt för EQF

5 yhmyndigheten.se Vad är Yh-utbildning? Yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå,1-3 år långa Skräddarsydda i nära samarbete med näringslivet Avgiftsfria och berättigar till CSN-medel Teori varvas med praktik, LIA Målet är jobb eller eget företagande!

6 yhmyndigheten.se Exempel på utbildningar Vindkraftstekniker Redovisningsekonom Tandsköterska Sommelier VA-projektör Inköpare Skidlärare Apotekstekniker Yh/KyKompletterande utbildningar Massageterapeut Pilot Grundläggande konstutbildning Guide & reseledare Florist Livesändningsspecialist

7 yhmyndigheten.se Studerande Ca 42 000 studerande 46 % män och 54 % kvinnor Vanligt att påbörja utbildningen vid ca 29-30 års ålder Yrkeserfarna och/eller högskolebakgrund Byter yrkesbana eller bygger på med ny kompetens 3,8 sökande per plats (2010)

8 yhmyndigheten.se Utbildningarna Ekonomi, administration och försäljning är det största utbildningsområdet, följt av Teknik och tillverkning 905 utbildningar 255 utbildningsanordnare I alla län utom på Gotland Flest utbildningar i Stockholm, Västra Götaland och Skåne

9 yhmyndigheten.se Hur går det för de studerande? 8-9 av 10 får jobb eller startar eget företag!

10 yhmyndigheten.se Hur blir en utbildning till? Utbildningsanordnaren ansöker om att få ingå i yrkeshögskolan Myndigheten bedömer ansökan utifrån ett antal kvalitetskriterier Viktigast är att kompetensen som utbildas är - efterfrågad på arbetsmarknaden, - att arbetslivet står bakom utbildningen och - att yrkesrollen är tydlig

11 yhmyndigheten.se Arbetslivets roll före utbildningen Definiera behov och stå för efterfrågan Medverka i utbildningens framtagning Medverkar i urvalet av studerande Ställa krav på innehållet

12 yhmyndigheten.se Arbetslivets roll under och efter utbildningen Står för kostnaden och genomförandet av det arbetslivsanknutna lärandet (LIA) Medverkar i utbildningen, t.ex. som gästföreläsare, och som LIA-handledare Påverka under utbildningen, till exempel genom att sitta med i utbildningens ledningsgrupp Anställer!

13 yhmyndigheten.se Vem får bedriva utbildning? Kommuner och landsting Privata anordnare Universitet och högskolor Ordinarie ansökningsom- gång varje höst Ca en tredjedel brukar beviljas

14 yhmyndigheten.se Utbildningsanordnarnas ansvar Står bakom ansökan och ansvarar för att gällande regelverk efterlevs Gör - i samråd med arbetslivet - urval av studerande Ansvarar för kvalitetssäkring Ledningsgrupp (ansvarig) Marknadsföring och information (om utbildningarna)

15 yhmyndigheten.se Framtid? ”Om tio till femton år är jag övertygad om att detta är den utbildningsform som växt mest i Sverige!” Jan Björklund, aug 2009 ”Mot bakgrund av globaliseringens utmaningar är det regeringens uppfattning att yrkeshögskolan på längre sikt får en allt viktigare roll i utbildningsväsendet ” Budgetpropositionen 2011 ” …

16 yhmyndigheten.se Varför validering? Värdera individers kompetens och utbildningar inför anställningar eller vidare studier – till gagn för individens och samhällets utveckling

17 yhmyndigheten.se Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Yhmyndigheten.se Lanseringskonferens valideringsinfo.se."

Liknande presentationer


Google-annonser